Thông tin các Dự án - Đề tài KHCN 0000-00-00 00:00:00

1- Mục tiêu: - Đề tài nghiên cứu nhằm mục tiêu đưa ra hệ thống giải pháp hiệu quả của lực lượng Công an tham gia giải quyết khiếu kiện đông người, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay.

- Hạn chế tối đa tiến tới loại bỏ những nguyên nhân, điều kiện mà các phần tử xấu, bọn phản động và các thế lực thù địch có thể lợi dụng kích động, lôi kéo quần chúng phá rối an ninh, gây rối, biểu tình, bạo loạn chính trị.

2- Kết quả:

-Tổng hợp phân tích lý luận và thực tiễn, nghiên cứu các khái niệm về khiếu kiện đông người, tình hình nghiên cứu trong nước, ngoài nước có liên quan; các quan điểm chỉ đạo trong việc giải quyết khiếu kiện đông người; các nhân tố tác động đến khiếu kiện đông người trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

- Nghiên cứu thực trạng tình hình khiếu kiện đông người trên địa bàn tỉnh Hải Dương từ năm 2000-2009. Phân tích, tổng hợp số liệu phản ánh tính chất, mức độ, đặc điểm, đánh giá nguyên nhân điều kiện phát sinh khiếu kiện đông người. Đã điều tra xã hội học tìm hiểu các thông tin liên quan đến thực trạng tình hình và cách giải quyết khiếu kiện đông người trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Trên cơ sở các thông tin thu nhận được, đã nghiên cứu dự báo tình hình khiếu kiện đông người trong thời gian tới, từ đó đề xuất các giải pháp gồm các giải pháp chung và các giải pháp của lực lượng Công an. Các giải pháp này cần phải được thực hiện một các đồng bộ và huy động các cấp các ngành thực hiện, trong đó lực lượng Công an là nòng cốt và tập trung thực hiện các giải pháp riêng của ngành mới đạt được hiệu quả.

- Đã đưa ra đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh một số vấn đề có liên quan đến lĩnh vực giải quyết mâu thuẫn, khiếu kiện đông người.

3- Khả năng ứng dụng và mở rộng:

- Đề tài được ứng dụng tại địa bàn tỉnh Hải Dương.

 

Chủ nhiệm đề tài: Bùi Mậu Quân - GĐ Công an tỉnh Hải Dương    

Thời gian thực hiện: 2009-2010

Thêm bình luận


Tin khác

Triển khai mở rộng mô hình cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường nông thôn tỉnh Hải Dương (03/11/2017)

Xây dựng mô hình thâm canh và chế biến các giống chè chất lượng caon để khôi phục thương hiệu chè Thanh Mai tại huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương (02/11/2017)

Xây dựng mô hình thử giống khoai lang chất lượng cao HT2, HT3 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (02/11/2017)

Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm giống hoa cẩm chướng Đài Loan nhập nội và nhân rộng mô hình trồng hoa đồng tiền trên địa bàn tỉnh Hải Dương (02/11/2017)

Nghiên cứu bệnh thối nhũn hành, tỏi và đề xuất biện pháp phòng trừ tại Hải Dương (02/11/2017)

Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cây dưa hấu trồng trên địa bàn tỉnh Hải Dương (05/10/2017)

Sản xuất thử giống lạc LĐN-02 ở một số vùng sinh thái của tỉnh Hải Dương (05/10/2017)

Đánh giá tác động của các loại phân bón NEB 26, ALATCA E2001, CANXI-NTTRAT, VEDAGRO, muối sunphat kẽm đến cây trồng và môi trường đất tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. (05/10/2017)

Xây dựng mô hình chăn nuôi gà tập trung theo quy trình VietGAP trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (05/10/2017)

Sản xuất thử giống ngô nếp lai F1 King80 mật độ cao theo phương pháp làm đất tối thiểu và đặt bầu chỉnh tán lá tại huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương (05/10/2017)

Tiếp thu công nghệ sản xuất giống lúa kháng bạc lá Bắc ưu 253 và Bắc thơm số 7 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (05/09/2017)

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất và xây dựng mô hình trình diễn giống láu ngắn ngày PC6 và P6ĐB tại môt số tiểu vùng sinh thái của tỉnh phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại Hải Dương (05/09/2017)

Xây dựng mô hình trình diễn giống ổi trắng số 1 tại địa bàn Hải Dương (05/09/2017)

Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá Trắm đen (Mylopharyngodon piceus) bán thâm canh tại Hải Dương (05/09/2017)

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương (05/09/2017)

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912