Thông tin các Dự án - Đề tài KHCN 0000-00-00 00:00:00

1- Mục tiêu: - Trồng thử nghiệm cây hoa Loa Kèn chịu nhiệt, đào Mãn Thiên Hồng tại một số địa phương trên địa bàn Hải Dương. - Mở rộng sản xuất trình diễn cây hoa loa kèn chịu nhiệt, cây đào Mãn Thiên Hồng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. - Hoàn thiện quy trình trồng và chăm sóc cây hoa Loa Kèn, đào Mãn Thiên Hồng tại Hải Dương.

2- Kết quả:

- Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây hoa loa kèn chịu nhiệt: quy mô 5.040 m2; trong đó năm 2009 thực hiện quy mô 1.440 m2, mỗi đợt trồng 360m2; mật độ trồng 7.500 củ/360 m2. Năm 2010 thực hiện quy mô 3.600 m2; trồng 2 thời vụ xuân hè (tháng 3), vụ thu đông (tháng 9); mật độ trồng 8.500 củ/m2.

- Xây dựng mô hình trồng thửu nghiệm cây đào Mãn Thiên Hồng: Diện tích và địa điểm trồng là 1.000 m2 trên đất trồng cây cảnh ven đô (xã Thạch Khôi, thành phố Hải Dương) và đất chuyển đổi tại huyện Thanh Miện; Số lượng cây trồng là 1.000 cây, trong đó: 900 cây đào mini và 100 cây đào tán rộng.

- Xây dựng mô hình trình diễn cây đào Mãn Thiên Hồng quy mô 3.000 m2 tại trường PTTH Ái Quốc; số lượng cây trồng là 2.000 cây, trong đó: 1.500 cây đào loại mini và 500 cây đào loại tán rộng.

- Kết quả thực hiện đề tài đã khẳng định được sinh trưởng, phát triển của cây hoa loa kèn chịu nhiệt phù hợp với điều kiện canh tác của Hải Dương. Khả năng chống chịu với các điều kiện bất thuận cao. Giống đào Mãn Thiên Hồng tán rộng cần được tiếp tục trồng thử nghiệm để đưa ra kết luận chính xác hơn.

- Hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng cây hoa loa kèn chịu nhiệt, cây đào Mãn Thiên Hồng phù hợp với điều kiện Hải Dương.

- Đánh giá được hiệu quả kinh tế của giống loa kèn chịu nhiệt hơn hẳn giống loa kèn ta. Tuy nhiên, chưa đánh giá được hiệu quả kinh tế của giống đào Mãn Thiên Hồng.

3- Khả năng ứng dụng và mở rộng:

- Đề tài được ứng dụng tại tỉnh Hải Dương.

 

Chủ nhiệm đề tài: KS. Phạm Thị Hải Hà - Trung tâm Ứng dụng TBKT  Hải Dương       

Thời gian thực hiện: 2009 - 2010

 

Thêm bình luận


Tin khác

Tiếp thu công nghệ sản xuất giống lúa kháng bạc lá Bắc ưu 253 và Bắc thơm số 7 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (05/09/2017)

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất và xây dựng mô hình trình diễn giống láu ngắn ngày PC6 và P6ĐB tại môt số tiểu vùng sinh thái của tỉnh phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại Hải Dương (05/09/2017)

Xây dựng mô hình trình diễn giống ổi trắng số 1 tại địa bàn Hải Dương (05/09/2017)

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương (05/09/2017)

Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng mô hình quản lý học sinh trong các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương, nghiên cứu trường hợp cụ thể tại trường THCS Lê Quí Đôn, thành phố Hải Dương (31/07/2017)

Xây dựng trang thông tin doanh nghiệp và sản phẩm (31/07/2017)

Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Nếp cái hoa vàng kinh môn” cho sản phẩm gạo nếp cái hoa vàng của huyện Kinh Môn tỉnh hải Dương (31/07/2017)

Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng an toàn về sinh thực phẩm của dịch vụ thực ăn đường phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương (31/07/2017)

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dạy môn hóa học thông qua dạy bài tập hóa học cấp THCS tỉnh Hải Dương (31/07/2017)

Thực trạng khiếu kiện đông người trên địa bàn tỉnh Hải Dương và đề xuất các giải pháp của lực lượng công an tham gia giải quyết góp phần giữ vững ổn định chính trị trong tình hình hiện nay (03/07/2017)

Xây dựng mô hình trình diễn sản xuất mở rộng giống cà chua lai F1 HT152, HT160 trên địa bàn huyện Nam Sách (03/07/2017)

Xây dựng mô hình nhân giống và sản xuất khoai tây hàng hóa cho hiệu quả kinh tế cao đối với giống Sinora và Marabel trên địa bàn tỉnh Hải Dương (03/07/2017)

Xây dựng mô hình trình diễn sản xuất giống lúa HD1 và J01 ở một số vùng sinh thái của tỉnh Hải Dương (03/07/2017)

Xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi vịt Super M3 đảm bảo an toàn sinh học ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương (03/07/2017)

Ứng dụng các biện pháp kỹ thuật để xây dựng mô hình quản lý sâu bệnh hại vải thiều cho một số địa phương ở Hải Dương (29/05/2017)

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912