Thông tin các Dự án - Đề tài KHCN 0000-00-00 00:00:00

1- Mục tiêu: - Xây dựng mô hình nhân giống và sản xuất khoai tây hàng hóa giúp cho tỉnh nhả chủ động nguồn giống sạch bệnh và tạo ra sản lượng khoai tây hàng hóa lớn phục vụ cho thị trường ăn tươi và cung cấp nguyên liệu cho chế biến công nghiệp, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

- Hoàn thiện các biện pháp kỹ thuật thâm cnah và nhân giống khoai tây Sinora và Marabel trong điều kiện vụ Đông và vụ Đông Xuân trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

- Nâng cao nhận thức của người dân về sản xuất khoai tây hàng hóa và thương mại hóa sản phẩm, tạo điều kiện để nông dân làm quen dần với kinh tế thị trường.

2- Kết quả:

 - Điều tra đánh giá hiện trạng sản xuất khoai tây tại tỉnh Hải Dương:

Đã điều tra đánh giá hiện trạng sản xuất, tiêu thụ khoai tây tại 12 huyện, thị của tỉnh Hải Dương, điều tra thu thập thông tin 270 hộ nông dân thuộc 3 huyện Tứ Kỳ, Nam Sách và Thanh Hà kết quả cho thấy: tiềm năng về diện tích đất để sản xuất khoai tây là rất lớn. Khoai tây là cây trồng tăng vụ cho hiệu quả kinh tế cao vì thời gian sinh trưởng ngắn, ổn định, thân thiện với môi trường. Thời vụ trồng khoai tây chủ yếu là trồng vụ Đông, với công thức luân canh 2 lúa – 1 mầu chiếm vị trí chủ đạo. Việc sử dụng giống khoai tây để trồng chủ yếu là dùng khoai tây thương phẩm của Trung Quốc để làm giống, kỹ thuật canh tác theo phương pháp truyền thống..., thị trường tiêu thụ khoai tây không ổn định.

- Xây dựng mô hình sản xuất khoai tây hàng hóa và hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh giống khoai tây Sinora và Marabel phù hợp cho điều kiện tỉnh Hải Dương.

+ Đã xây dựng thành công mô hình sản xuất hàng hóa vụ Đông năm 2009 và vụ Đông 2010 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, với quy mô 60 ha.

*Vụ Đông năm 2009 được triển khai tại xã Đồng Lạc (10 ha), xã Phú Điền (10 ha) của huyện Nam Sách và xã Hà Thanh (10 ha), huyện Tứ Kỳ. Trong đó, mỗi xã trồng 5 ha giống Sinora và 5ha Marabel. Kết quả thu hoạch khoai tây theo nhóm hộ cho thấy năng suất khoai tây Sinora và Marabel đạt cao nhất từ 22,6 – 24,5 tấn/ha cho thu nhập lãi cho lãi thuần từ 33 – 35 triệu đồng/ha. Đối với các hộ đạt năng suất trung bình từ 17,9 – 20,5 tấn/ha cho lãi thuấn từ 13 – 15 triệu đồng/ha và các hộ trồng khoai tây tham gia mô hình đạt năng suất thấp từ 14,1 – 17,7 tấn/ha trừ chi phí cho lãi thuần từ 2,9 –9,3 triệu đồng/ha.

*Vụ Đông năm 2010 đã tiến hành triển khai xây dựng mô hình sản xuất khoai tây hàng hóa tại xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách. Tại xã Minh Đức, xã Cộng Lạc và xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ. Kết quả thu hoạch khoai tây Sinora và Marabel cho năng suất đạt cao nhất 20,6 – 23,9 tấn/ha, trừ chi phí cho lãi thuần 84,35-98,85 triệu đồng/ha; năng suất trung bình từ 18,5 – 19,9 tấn, trừ chi phí cho lãi thuần 65,5 – 72,63 triệu đồng/ha và các hộ đạt năng suất thấp 14,4 – 17,1 tấn/ha, cho lãi thuần từ 36,5 – 45,03 tấn/ha.

+ Kết quả nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh giống khoai tây Sinora và Marabel phù hợp cho tỉnh Hải Dương: Đã xác định thời vụ trồng thích hợp nhất từ 15/10 đến 20/11. Mật độ trồng 5 khóm/m2 và bón phân cho khoai tây với lượng bón 150N:150P­2O5:150K2O cho năng suất củ tươi 24,63 tấn/ha, bón thúc 2 lần cho năng suất cao nhất 22,12 tấn/ha, chọn cỡ củ >50gram cho năng suất cao 22,25 tấn/ha..., kết hợp che phủ bằng xác hữu cơ cho khoai tây Sinora và Marabel, nên thu hoạch vào thời điểm 90 ngày sau trồng sẽ cho năng suất củ và tỷ lệ chất khô cao nhất.

- Xây dựng mô hình nhân giống và hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất giống khoai tây Sinora và Marabel sạch bệnh cho tỉnh Hải Dương:

+ Đã xây dựng mô hình nhân giống khoai tây Sinora và Marabel sạch bệnh cho Hải Dương: Giống khoai tây Sinora và Marabel đạt năng suất cao 18,6 – 20,5 tấn/ha, đạt năng suất trung bình trên cả hai từ 17,1 – 18,5 tấn/ha và đạt năng suất thấp từ 15,2 – 15,6 tấn/ha.

+ Đã nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất khoai tây giống Marabel và Sinora sạch bệnh cho tỉnh Hải Dương. Để sản xuất khoai tây giống có hiệu quả kinh tế cao nên trồng trong vụ xuân, thời vụ từ 30/11 đến 15/12 và trồng trên chân đất loại 1 (chân đất cát pha, hoặc thịt nhẹ có tầng canh tác dày, tời xốp) với mật độ trồng 6 khóm/m2 (1.800 cây/sào bắc bộ), bón phân cho khoai tây với lượng bón 150N:150P2O5:150K2) cho năng suất cao nhất trên 20 tấn/ha.

+ Đã nghiên cứu hoàn thiện các biện pháp kỹ thuật cắt củ giống khoai tây nhằm giảm thiểu chi phí đầu vào cho sản xuất giống: Để tiết kiệm vốn giống đầu tư trên đơn vị diện tích, việc sử dụng cắt củ giống đạt độ an toàn cao trong điều kiện thời tiết bất thuận là hoàn toàn có thể thực hiện được và phương thức cắt củ giống theo phương pháp cắt dính được xác định là phương pháp tốt. Củ giống đem cắt phải trẻ sinh lý, thời gian để củ giống hình thành mô sẹo khoảng từ 7 – 10 ngày và chỉ cắt ở cỡ củ lớn hơn (>50g/củ).              

3- Khả năng ứng dụng và mở rộng:

- Đề tài được ứng dụng tại 3 huyện: Thanh Hà, Nam Sách và Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trương Công Tuyện  - PGĐ Trung tâm NC và PT Cây có củ 

Thời gian thực hiện: 2009 - 2010

 

Thêm bình luận


Tin khác

Triển khai mở rộng mô hình cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường nông thôn tỉnh Hải Dương (03/11/2017)

Xây dựng mô hình thâm canh và chế biến các giống chè chất lượng caon để khôi phục thương hiệu chè Thanh Mai tại huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương (02/11/2017)

Xây dựng mô hình thử giống khoai lang chất lượng cao HT2, HT3 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (02/11/2017)

Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm giống hoa cẩm chướng Đài Loan nhập nội và nhân rộng mô hình trồng hoa đồng tiền trên địa bàn tỉnh Hải Dương (02/11/2017)

Nghiên cứu bệnh thối nhũn hành, tỏi và đề xuất biện pháp phòng trừ tại Hải Dương (02/11/2017)

Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cây dưa hấu trồng trên địa bàn tỉnh Hải Dương (05/10/2017)

Sản xuất thử giống lạc LĐN-02 ở một số vùng sinh thái của tỉnh Hải Dương (05/10/2017)

Đánh giá tác động của các loại phân bón NEB 26, ALATCA E2001, CANXI-NTTRAT, VEDAGRO, muối sunphat kẽm đến cây trồng và môi trường đất tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. (05/10/2017)

Xây dựng mô hình chăn nuôi gà tập trung theo quy trình VietGAP trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (05/10/2017)

Sản xuất thử giống ngô nếp lai F1 King80 mật độ cao theo phương pháp làm đất tối thiểu và đặt bầu chỉnh tán lá tại huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương (05/10/2017)

Tiếp thu công nghệ sản xuất giống lúa kháng bạc lá Bắc ưu 253 và Bắc thơm số 7 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (05/09/2017)

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất và xây dựng mô hình trình diễn giống láu ngắn ngày PC6 và P6ĐB tại môt số tiểu vùng sinh thái của tỉnh phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại Hải Dương (05/09/2017)

Xây dựng mô hình trình diễn giống ổi trắng số 1 tại địa bàn Hải Dương (05/09/2017)

Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá Trắm đen (Mylopharyngodon piceus) bán thâm canh tại Hải Dương (05/09/2017)

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương (05/09/2017)

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912