Thông tin các Dự án - Đề tài KHCN 0000-00-00 00:00:00

1- Mục tiêu: - Xây dựng được mô hình chăn nuôi vịt Super M3 sinh sản và thương phẩm trên 2 huyện Bình Giang và Kim Thành tỉnh Hải Dương.

- Hoàn thiện được quy trình chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học với vịt Super M3 sin sản và thương phẩm phù hợp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

2- Kết quả:

1. Điều tra chọn hộ chăn nuôi vịt tại hai xã Tân Hồng - Bình Giang và Đồng Gia – Kim Thành.

Chăn nuôi vịt sinh sản chiếm tỷ lệ thấp 6,67 – 13,3%, chủ yếu là chăn nuôi vịt thương phẩm. Quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ, phương thức nuôi chủ yếu là bán công nghiệp và tận dụng thức ăn, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chưa cao.

Vịt sinh sản: Tỷ lệ nuôi sống đạt từ 84,33% - 96,97%, năng suất trứng/mái đạt từ 182 – 195 quả.

Vịt thương phẩm: Tỷ lệ nuôi sống đạt 81,30 – 87,40%, khối lượng cơ thể: 2,19 – 3,10 kg. Tỷ lệ hộ sử dụng vaccin phòng bệnh cho vịt ở hai xã còn thấp, sử dụng vaccin chứa đúng cách,... cho nên tỷ lệ vịt mắc bệnh còn cao.

Mở 2 lớp tập huấn hướng dẫn quy trình kỹ thuật chăn nuôi, thú y phòng bệnh và ấp trứng vịt Super M3.

2. Phát triển chăn nuôi vịt Super M3 nuôi thương phẩm.

Vịt Super M3 nuôi thương phẩm ở xã Tân Hồng, huyện Bình Giang và xã Đồng Gia, huyện Kim Thành với tổng số vịt là 4.800 con theo phương thức nuôi nhột có ao hồ đảm bảo công tác an toàn sinh học: vịt đến 8 tuần tuổi có tỷ lệ nuôi sống đạt từ 95,75 – 97,75%, khối lượng cơ thể đạt từ 3.543,5 – 3.611,7 gam/con, tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng từ 2,61 – 2,64 kg với qui mô III cho hiệu quả kinh tế cao nhất.

3. Phát triển chăn nuôi vịt Super M3 nuôi sinh sản.

Vịt super M3 nuôi sinh sản ở xã Tân Hồng, huyện Bình Giang và xã Đồng Gia, huyện Kim Thành với tổng số vịt là 3.000 con nuôi nhốt có áo hồ đảm bảo công tác an toàn sinh học: có tỷ lệ nuôi sống từ sơ sinh đến 24 tuần tuổi đạt từ 94,00 – 96,34%, tuổi đẻ từ 5% từ 165 đến 180 ngày tuổi, năng suất trứng/mái/48 tuần đẻ từ 249,0 – 254,4 quả, tỷ lệ phôi từ 89,07 – 91,90%, số còn lại loại I nở ra/mái đạt từ 158 – 164 con và hiệu quả kinh tế mang lại từ 7.228.612 – 9.419.112 đồng/100 vịt/chu kỳ sản xuất và đạt hiệu quả cao nhất ở quy mô III.

Khi có sự đầu từ vào chuồng trại, trang thiết bị, có tiềm năng về vốn thực hiện nghiêm túc qui trình chăm sóc nuôi dưỡng, thú y phòng bệnh và toàn sinh học trng quá trình nuôi.

3- Khả năng ứng dụng và mở rộng:

- Đề tài được ứng dụng tại xã Tân Hồng, huyện Bình Giang và xã Đồng Gia, huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương.

Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Ngọc Dụng - PGĐ Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương    

Thời gian thực hiện: 2009-2010

 

Thêm bình luận


Tin khác

Tiếp thu công nghệ sản xuất giống lúa kháng bạc lá Bắc ưu 253 và Bắc thơm số 7 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (05/09/2017)

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất và xây dựng mô hình trình diễn giống láu ngắn ngày PC6 và P6ĐB tại môt số tiểu vùng sinh thái của tỉnh phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại Hải Dương (05/09/2017)

Xây dựng mô hình trình diễn giống ổi trắng số 1 tại địa bàn Hải Dương (05/09/2017)

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương (05/09/2017)

Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng mô hình quản lý học sinh trong các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương, nghiên cứu trường hợp cụ thể tại trường THCS Lê Quí Đôn, thành phố Hải Dương (31/07/2017)

Xây dựng trang thông tin doanh nghiệp và sản phẩm (31/07/2017)

Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Nếp cái hoa vàng kinh môn” cho sản phẩm gạo nếp cái hoa vàng của huyện Kinh Môn tỉnh hải Dương (31/07/2017)

Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng an toàn về sinh thực phẩm của dịch vụ thực ăn đường phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương (31/07/2017)

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dạy môn hóa học thông qua dạy bài tập hóa học cấp THCS tỉnh Hải Dương (31/07/2017)

Thực trạng khiếu kiện đông người trên địa bàn tỉnh Hải Dương và đề xuất các giải pháp của lực lượng công an tham gia giải quyết góp phần giữ vững ổn định chính trị trong tình hình hiện nay (03/07/2017)

Xây dựng mô hình trình diễn sản xuất mở rộng giống cà chua lai F1 HT152, HT160 trên địa bàn huyện Nam Sách (03/07/2017)

Xây dựng mô hình nhân giống và sản xuất khoai tây hàng hóa cho hiệu quả kinh tế cao đối với giống Sinora và Marabel trên địa bàn tỉnh Hải Dương (03/07/2017)

Xây dựng mô hình trình diễn sản xuất giống lúa HD1 và J01 ở một số vùng sinh thái của tỉnh Hải Dương (03/07/2017)

Ứng dụng các biện pháp kỹ thuật để xây dựng mô hình quản lý sâu bệnh hại vải thiều cho một số địa phương ở Hải Dương (29/05/2017)

Trồng thử nghiệm cây hoa loa kén chịu nhiệt, cây đào Mãn Thiên Hồng tại một số địa phương trên tỉnh Hải Dương (29/05/2017)

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912