Thông tin các Dự án - Đề tài KHCN 0000-00-00 00:00:00

1- Mục tiêu: - Xây dựng mô hình trình diễn sản xuất 2 giống lúa HD1, J01 ở một số địa điểm trong tỉnh, đánh giá khả năng thích ứng của giống mới với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương.

- Hoàn thiện quy trình kỹ thuật gieo cấy giống lúa HD1 và J01 để áp dụng cho sản xuất.

- Đánh giá hiệu quả kinh tế mô hình.

2- Kết quả:

- Đã xây dựng mô hình trình diễn 2 giống lúa HD1 và J01 ở 4 hợp tác xã thuộc 3 huyện: Tứ Kỳ, Ninh Giang, Thanh Miện với quy mô thực hiện 20 ha, thời gian thực hiện vụ xuân 2010, vụ mùa 2010.

- Đã đánh giá được hiệu quả kinh tế của mô hình sản xuất trình diễn giống lúa HD1 thu lãi từ 10,29 – 17,61 triệu đồng/ha cao hơn so với giống Q5 từ 3,09 – 11,08 triệu đồng/ha. Mô hình giống lúa J01 trong vụ mùa 2010 thu lãi từ 11,95 – 13,14 triệu đồng/ha cao hơn so với giống Q5 từ 4,13– 6,06 triệu đồng/ha. Trong vụ xuân 2010, do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết bất thường nên hiệu quả mô hình giống lúa J01 không cao.

- Đã hoàn thiện được quy trình kỹ thuật sản xuất giống lúa HD1 và J01 phù hợp với tỉnh Hải Dương để áp dụng cho sản xuất mở rộng.

- Đã tổ chức 6 lớp tập huấn cho nông dân với 693 đại biểu tham dự, tổ chức 2 hội nghị đầu bờ, 01 Hội thảo chuyên đề hoàn thiện quy trình kỹ thuật, tuyên truyền trên truyền hình báo chí về kết quả thực hiện mô hình.

Giống lúa HD1 và J01 là 2 giống lúa mới lần đầu tiên được áp dụng tại Hải Dương có khả năng kháng tốt đối với một số sâu bệnh hại chính, ít sử dụng thuốc BVTV, đảm bảo an ninh lương thực, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho ngươi nông dân, góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường

3- Khả năng ứng dụng và mở rộng:

- Đề tài được ứng dụng tại 3 huyện: Tứ Kỳ, Ninh Giang, Thanh Miện tỉnh Hải Dương.

Chủ nhiệm đề tài: KS. Hoàng Minh Tú - GĐ Trung tâm Khảo nghiệm giống cây trồng Hải Dương 

Thời gian thực hiện: 2010 - 2011

Thêm bình luận


Tin khác

Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cây dưa hấu trồng trên địa bàn tỉnh Hải Dương (05/10/2017)

Sản xuất thử giống lạc LĐN-02 ở một số vùng sinh thái của tỉnh Hải Dương (05/10/2017)

Đánh giá tác động của các loại phân bón NEB 26, ALATCA E2001, CANXI-NTTRAT, VEDAGRO, muối sunphat kẽm đến cây trồng và môi trường đất tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. (05/10/2017)

Xây dựng mô hình chăn nuôi gà tập trung theo quy trình VietGAP trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (05/10/2017)

Sản xuất thử giống ngô nếp lai F1 King80 mật độ cao theo phương pháp làm đất tối thiểu và đặt bầu chỉnh tán lá tại huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương (05/10/2017)

Tiếp thu công nghệ sản xuất giống lúa kháng bạc lá Bắc ưu 253 và Bắc thơm số 7 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (05/09/2017)

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất và xây dựng mô hình trình diễn giống láu ngắn ngày PC6 và P6ĐB tại môt số tiểu vùng sinh thái của tỉnh phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại Hải Dương (05/09/2017)

Xây dựng mô hình trình diễn giống ổi trắng số 1 tại địa bàn Hải Dương (05/09/2017)

Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá Trắm đen (Mylopharyngodon piceus) bán thâm canh tại Hải Dương (05/09/2017)

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương (05/09/2017)

Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng mô hình quản lý học sinh trong các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương, nghiên cứu trường hợp cụ thể tại trường THCS Lê Quí Đôn, thành phố Hải Dương (31/07/2017)

Xây dựng trang thông tin doanh nghiệp và sản phẩm (31/07/2017)

Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Nếp cái hoa vàng kinh môn” cho sản phẩm gạo nếp cái hoa vàng của huyện Kinh Môn tỉnh hải Dương (31/07/2017)

Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng an toàn về sinh thực phẩm của dịch vụ thực ăn đường phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương (31/07/2017)

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dạy môn hóa học thông qua dạy bài tập hóa học cấp THCS tỉnh Hải Dương (31/07/2017)

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912