Thông tin các Dự án - Đề tài KHCN 0000-00-00 00:00:00

1- Mục tiêu: - Xây dựng mô hình trình diễn sản xuất mở rộng giống cà chua lai F1 HT152, HT160 có năng suất chất lượng tốt, nhằm nâng cao hiệu quả/ha đất canh tác làm điểm trình diễn để các xã học tập và áp dụng ra diện rộng, phát triển và thay thế những giống cà chua năng suất thấp, sức chống chịu kém.

- Hoàn thiện quy trình sản xuất cây giống và cây thương phẩm cà chua lai F1 HT152, HT160 trên đồng ruộng Nam Sách nhằm tạo điều kiện để nông dân tiếp thu trực tiếp các tiến bộ kỹ thuật đưa ra sản xuất đại trà.

2- Kết quả:

 - Đã điều tra thực trạng xuất cà chua trên địa bàn Nam Sách: Tổng diện tích trồng cà chua trên địa bàn Nam Sách là 199,5 ha. (Trong đó, diện tích trồng thường xuyên cây cà chua là 35,2 ha; trồng ở vụ xuân là 62,8 ha; trồng vụ xuân hè là 18,4 ha; trồng ở vụ xuân hè là 18,4 ha; trồng vụ thu đông 14,2 ha; trồng vụ đông chính là 68,9 ha). Qua đó cho thấy nông dẫn vẫn tập trung trồng ở vụ là đông chính vụ và đông xuân vì đây là vụ dễ trồng, ít sâu bệnh, thời tiết cũng thuận lợi. Tuy nhiên, do trồng tập trung nên sản phẩm nhiều, nhưng giá bán ko cao, thu nhập của người sản xuất chỉ bằng 1/2 hoặc 1/3 so với trái vụ. Việc trồng cà chua trái vụ chỉ tập trung ở một số hộ có kinh nghiệm, có thời gian tìm hiểu kỹ thuật, đầu từ nhiều công trong quá trình sản xuất mới có thể cho thu hoạch cao. Chính vì vậy, diện tích cà chua trồng trái vụ chỉ đạt ở mức trên 10 ha/vụ của toàn huyện.

- Xây dựng đạt kết quả mô hình sản xuất cây giống, cây thương phẩm cà chua lai F1 HT152, HT160.

+ Xây dựng đạt kết quả mô hình sản xuất cây giống cà chua lại F1 HT152, HT160. Đã sản xuất được 250.130 cây giống cà chua lai F1 HT152, HT160, cây giống khỏe, đảm bảo chất lượng, đủ trồng trong mô hình trình diễn 10 ha cà chua thương phẩm, trong đó:

Vụ xuân hè sản xuất được 125.100 cây giống cà chua F1 HT152 giao cho HTX dịch vụ Nông nghiệp Nam Tân 87.570 cây giống cà chua cấp phát cho các hộ nông dân tham gia dự án để xây dựng mô hình trình diễn 3,5 ha và HTX dịc vụ nông nghiệp Cổ Pháp 37.530 cây giống cà chua đã cấp phát cho các hộ nông dân tham gia dự án để xây dựng  mô hình trình diễn 1,5 ha. Cây giống đưa ra sản xuất cứng, khỏe, sạch sâu bệnh có số lá từ 4,5 – 5 lá đảm bảo tiêu chuẩn.

+ Xây dựng đạt kết quả mô hình sản xuất cây thương phẩm cà chua lai F1 HT152, HT160 thành công với quy mô 10 ha tại 3 xã Nam Tân, Đồng Lạc và Cộng Hòa.

Vụ xuân hè đa triển khai thành công giống cà chua lai F1 HT152 với diện tích 5 ha tại xã Nam Tân 3,5 ha, xã Đồng Lạc 1,5 ha. Năng suất giống cà chua lai F1 HT152 xã Nam Tân trung bình đạt 50,5 tấn/ha cao hơn giống đối chứng savoir 2,3 tấn/ha (giống đối chứng đạt NS 48,2 tấn/ha); xã Đồng Lạc năng suất trung bình đạt 48,3 tấn/ah cao hơn giống đối chứng 3 tấn/ha (Năng suất đối chứng 45,3 tấn/ha).

Vụ thu đông triển khai thành công giống cà chua lai HT152 với diện tích 5 ha tại xã Nam Tân 3,5 ha, xã Đồng Lạc 1,5 ha. Năng suất giống cà chua lai F1 HT160 trung bình tại xã Nam Tân đạt 64,2 tấn/ha cao hơn giống đối chứng savoir là 2,6 tấn/ha (giống đối chứng đạt NS 61,6 tấn/ha); xã Cộng Hòa năng suất trung bình đạt 67,1 tấn/ha cao hơn giống đối chứng 2,6 tấn/ha (Năng suất giống đối chứng 63,5 tấn/ha).

- Hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất cây giống cà chua lai F1 HT152, HT160 phù hợp với điều kiện sinh thái huyện Nam Sách.

- Hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất giống cà chua lai F1 HT152, HT160 thương phẩm phù hợp với điều kiện sinh thái huyện Nam Sách

3- Khả năng ứng dụng và mở rộng:

- Đề tài được ứng dụng tại 3 xã Nam Tân, Đồng Lạc và Cộng Hòa, huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương.

Chủ nhiệm đề tài: KS. Vũ Thị Liên - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Nam Sách

Thời gian thực hiện: Năm 2010

Thêm bình luận


Tin khác

Tiếp thu công nghệ sản xuất giống lúa kháng bạc lá Bắc ưu 253 và Bắc thơm số 7 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (05/09/2017)

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất và xây dựng mô hình trình diễn giống láu ngắn ngày PC6 và P6ĐB tại môt số tiểu vùng sinh thái của tỉnh phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại Hải Dương (05/09/2017)

Xây dựng mô hình trình diễn giống ổi trắng số 1 tại địa bàn Hải Dương (05/09/2017)

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương (05/09/2017)

Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng mô hình quản lý học sinh trong các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương, nghiên cứu trường hợp cụ thể tại trường THCS Lê Quí Đôn, thành phố Hải Dương (31/07/2017)

Xây dựng trang thông tin doanh nghiệp và sản phẩm (31/07/2017)

Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Nếp cái hoa vàng kinh môn” cho sản phẩm gạo nếp cái hoa vàng của huyện Kinh Môn tỉnh hải Dương (31/07/2017)

Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng an toàn về sinh thực phẩm của dịch vụ thực ăn đường phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương (31/07/2017)

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dạy môn hóa học thông qua dạy bài tập hóa học cấp THCS tỉnh Hải Dương (31/07/2017)

Thực trạng khiếu kiện đông người trên địa bàn tỉnh Hải Dương và đề xuất các giải pháp của lực lượng công an tham gia giải quyết góp phần giữ vững ổn định chính trị trong tình hình hiện nay (03/07/2017)

Xây dựng mô hình nhân giống và sản xuất khoai tây hàng hóa cho hiệu quả kinh tế cao đối với giống Sinora và Marabel trên địa bàn tỉnh Hải Dương (03/07/2017)

Xây dựng mô hình trình diễn sản xuất giống lúa HD1 và J01 ở một số vùng sinh thái của tỉnh Hải Dương (03/07/2017)

Xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi vịt Super M3 đảm bảo an toàn sinh học ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương (03/07/2017)

Ứng dụng các biện pháp kỹ thuật để xây dựng mô hình quản lý sâu bệnh hại vải thiều cho một số địa phương ở Hải Dương (29/05/2017)

Trồng thử nghiệm cây hoa loa kén chịu nhiệt, cây đào Mãn Thiên Hồng tại một số địa phương trên tỉnh Hải Dương (29/05/2017)

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912