Hải Dương: Mô hình nuôi lợn thịt chất lượng cao từ các tổ hợp lai

Hải Dương: Mô hình nuôi lợn thịt chất lượng cao từ các tổ hợp lai

09:23 | 11/05/2018

Chăn nuôi ở nước ta có vị trí vô cùng quan trọng, cung cấp thực phẩm cho xã hội, góp phần chuyển đổi cơ cấu, và nâng

...

Vì sao lúa mùa năm 2017 năng suất thấp?

09:17 | 11/05/2018

Vụ mùa năm 2017 toàn tỉnh Hải Dương đã gieo cấy 58.783 ha đạt 99,4% kế hoạch; giảm 838 ha so với vụ mùa 2016. Diện tích giảm chủ yếu do chuyển

...

Liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp xu hướng phát triển tất yếu

Liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp xu hướng phát triển tất yếu

09:09 | 11/05/2018

Chúng ta đã biết, cuộc khủng hoảng kinh tế lớn nhất trong lịch sử vào những năm từ 1929-1933 là cuộc khủng hoảng “thừa” của chủ nghĩa tư

...

Hải Dương: Một số định mức kinh phí hỗ trợ trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Hải Dương: Một số định mức kinh phí hỗ trợ trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

08:29 | 11/05/2018

UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 về việc “Quy định quản lý và định mức xây dựng dự toán

...

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương 40 năm xây dựng và phát triển  (1977 - 2017)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương 40 năm xây dựng và phát triển (1977 - 2017)

08:23 | 11/05/2018

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương (Tạp chí) tiền thân là tờ “Thông tin khoa học kỹ thuật Hải Hưng”, được cấp

...

Xây dựng mô hình áp dụng tiêu chí VietGap nuôi cá rô phi thương phẩm, đạt ATVSTP theo chuối liên kết, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm

03:35 | 10/05/2018

Năm 2017, Chi cục Thủy sản đã xây dựng mô hình áp dụng tiêu chí VietGap nuôi cá rô phi thương phẩm, đạt an

...

Thiết kế hệ thống giám sát tự động thông số môi trường không khí, khí thải trên địa bàn tỉnh Hải Dương

03:22 | 10/05/2018

Năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trườngthiết kế hệ thống giám sát tự động thông số môi trường không khí,

...

Lãnh đạo tỉnh đối thoại với doanh nghiệp

Lãnh đạo tỉnh đối thoại với doanh nghiệp

03:16 | 10/05/2018

Tỉnh Hải Dương vừa tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tỉnh Hải Dương lần thứ nhất năm 2018.

Hộp thư bạn đọc

03:08 | 10/05/2018

Trong tháng  3 và tháng 4/2018,Ban biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương đã nhận được tin, bài, ảnh,

...

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912