Quản lý đo lường 2015-06-08 02:59:39

 Ngày 28 tháng  5 năm 2015, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 699/QĐ-TĐC về việc ban hành các Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam như sau: 1.     ĐLVN 48:2015 Cân kiểm tra trọng tải xe cơ giới – Quy trình kiểm định 2.     ĐLVN 225: 2015 Cân kiểm tra trọng tải xe cơ giới – Quy trình thử nghiệm

3.     ĐLVN 259: 2015 Cân treo móc cẩu – Quy trình kiểm định
4.     ĐLVN 260: 2015 Cân treo móc cẩu – Quy trình thử nghiệm
5.     ĐLVN 266: 2015 Thước cuộn chuẩn – Quy trình hiệu chuẩn
6.     ĐLVN 267: 2015 Xích chuẩn – Quy trình hiệu chuẩn
7.     ĐLVN 269: 2015 Bộ thấu kính chuẩn – Quy trình hiệu chuẩn
8.     ĐLVN 270: 2015 Quang kế chuẩn – Quy trình hiệu chuẩn
9.     ĐLVN 277: 2015 Dung dịch chuẩn độ dẫn điện – Quy trình thử nghiệm
10.ĐLVN 278: 2015 Dung dịch chuẩn độ đục – Quy trình thử nghiệm
11.ĐLVN 279: 2015 Dung dịch chuẩn nồng độ oxy hòa tan – Quy trình thử nghiệm
12.ĐLVN 280: 2015 Dung dịch chuẩn PH – Quy trình thử nghiệm
13.ĐLVN 281: 2015 Dung dịch chuẩn tổng chất rắn hòa tan – Quy trình thử nghiệm
14.ĐLVN 282: 2015 Khí chuẩn thành phần SO2­, CO2, CO, NOx – Quy trình thử nghiệm
                                                                                                         Theo tcvn.vn

Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912