Tin tức thời sự Hải Dương 2016-08-18 09:04:14

Tỉnh Hải Dương nằm ở trung tâm đồng bằng sông Hồng và có truyền thống về thể thao dưới nước. Từ thời nhà Trần, người Hải Dương luôn tự hào có danh tướng Yết Kiêu ở Gia Lộc, nổi tiếng về tài bơi lội đã làm vẻ vang lịch sử dân tộc. Trong những năm 60 của thập kỷ trước, tỉnh Hải Dương có mô hình thể thao dưới nước ở xã Nam Chính, huyện Nam Sách được Bác Hồ đến thăm, khen ngợi; mô hình đó đã được nhân rộng trong nông thôn miền Bắc. Thực tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương hàng năm vẫn xảy ra các vụ đuối nước thương tâm ở các độ tuổi khác nhau từ Mầm non đến Trung học phổ thông. Giáo dục bơi cho học sinh tiểu học nhằm “phổ cập bơi” cho phần lớn học sinh sau khi hoàn thành chương trình tiểu học góp phần nâng cao chất lượng  giáo dục toàn diện cho học sinh, giúp học sinh rèn luyện sức khỏe, tăng cường thể chất và kỹ năng sống; phòng chống tai nạn đuối nước tạo nền tảng vững chắc để phong trào thể dục thể thao dưới nước phát triển toàn diện.

Nhằm phổ cập bơi, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em tại các địa phương, xuất phát từ thực tiễn vị trí địa lý của tỉnh, nhu cầu của nhân dân, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Đề án Giáo dục bơi cho học sinh tiểu học giai đoạn 2010 - 2015. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn chương trình Giáo dục bơi, phát hành xuống các nhà trường giúp các thầy, cô giáo dạy thể dục trong các trường tiểu học có tư liệu và cơ sở để thực hiện giáo dục bơi cho học sinh. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn bơi an toàn cho cán bộ giáo viên dạy thể dục trong các trường tiểu học. Chỉ đạo các nhà trường, các địa phương thực hiện chương trình một cách linh hoạt, giao quyền tự chủ cho các nhà trường tổ chức dạy bơi và giáo dục bơi cho học sinh. Ngoài các lớp tập huấn do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức mang tính chất chuyên sâu, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Thể thao dưới nước, Tỉnh Đoàn tổ chức tập huấn cho giáo viên thể dục và cốt cán các huyện vào thời gian hè hàng năm. Tính đến tháng 1/2016, toàn tỉnh đã xây dựng và đưa vào sử dụng35 bể bơi trong các trường tiểu học và bể bơi (Cộng Hòa, Chí Linh) đang tiếp tục xây dựng hoàn thiện, đạt tỷ lệ 31,2% so với Mục tiêu của Đề án đặt ra. Các đơn vị thực hiện tốt Đề án xây dựng bể bơi trong trường tiểu học như: Huyện Gia Lộc; huyện Tứ Kỳ; huyện Bình Giang; huyện Ninh Giang; huyện Kinh Môn; huyện Thanh Miện.

Để thực hiện mục tiêu của Đề án, các trường tiểu học đã linh hoạt sắp xếp thời khóa biểu và tổ chức các hoạt động giáo dục, bổ xung thời lượng giáo dục bơi cho học sinh vào các buổi học thứ 2 trong ngày, mỗi tuần có ít nhất 1 tiết để tuyên truyền, giáo dục học sinh về bơi lội và phòng tránh đuối nước. Nhiều trường đã sắp xếp thời gian, tổ chức cho học sinh được thực hành học bơi tại các bể bơi tư nhân, bể bơi công cộng như: Trường tiểu học Minh Tân, huyện Kinh Môn đã tổ chức cho học sinh được học tập, thực hành bơi tại bể bơi nhà máy xi măng Hoàng Thạch; trường tiểu học Phả Lại 1, thị xã Chí Linh các em được học tại bể bơi nhà máy Nhiệt điện Phả Lại; trường tiểu học Chí Minh, thị xã Chí Linh, trường tiểu học Lam Sơn, huyện Thanh Miện,... đã tổ chức cho học sinh học tại các ao bơi cộng đồng. Kết quả 100% học sinh trong các nhà trường tiểu học đều được giáo dục bơi, phòng ngừa tai nạn đuối nước. Theo báo cáo từ các huyện, thị xã, thành phố hàng năm có khoảng từ 15 đến 25% học sinh học hoàn thành chương trình tiểu học biết bơi.

Đã có 35 bể bơi được xây dựng trong vòng 5 năm 2010 - 2015 với nguồn kinh phí đầu tư gần 40 tỷ đồng; 100% các huyện, thị xã, thành phố đều đã xây dựng được bể bơi dành cho học sinh tiểu học. Nhiều đơn vị đã có những giải pháp tích cực thực hiện thành công Đề án như: Huyện Gia Lộc 6/23 trường có bể bơi, tỷ lệ 26,1%; Bình Giang 4/18 trường có bể bơi, tỷ lệ 22,2%; Kinh Môn 6/27 trường có bể bơi, tỷ lệ 22,2%, huyện Tứ Kỳ 5/29 trường có bể bơi, đạt tỷ lệ 17,3%,…Phòng Giáo dục nhiều huyện đã thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục bơi cho học sinh tiểu học như: Huyện Gia Lộc; huyện Tứ Kỳ; huyện Bình Giang; huyện Ninh Giang; huyện Kinh Môn; huyện Nam Sách; huyện Thanh Miện;...Thị xã Chí Linh và thành phố Hải Dương mặc dù bể bơi được xây dựng trong các trường học không nhiều, song các nhà trường đã linh hoạt, năng động sáng tạo biết vận dụng, phối hợp với các bể bơi của nhà máy, xí nghiệp, bể bơi tư nhân và các ao bơi công cộng để dạy cho các em biết bơi trong các kỳ nghỉ hè. Kỹ năng bơi và phòng ngừa đuối nước của học sinh được nâng cao hàng năm, giảm thiểu tỷ lệ học sinh bị tai nạn đuối nước xuống thấp nhất.

Tuy nhiên tiến độ thực hiện Đề án còn chậm cả về số lượng bể bơi và tỷ lệ học sinh biết bơi hàng năm do nguồn kinh phí hạn hẹp, hầu hết các địa phương gặp khó khăn trong việc huy động nguồn vốn để đầu tư xây dựng và kế hoạch, thời gian dành cho việc dạy bơi còn ít (chủ yếu trong tháng 6 hàng năm). Hiện có ba huyện chỉ mới xây dựng được 1 bể bơi: TP Hải Dương, thị xã Chí Linh, huyện Nam Sách. Đất dành cho xây dựng bể bơi không có nhất là những trường ở khu vực thành phố, thị xã, thị trấn. Kinh phí để duy trì và khai thác bể bơi được huy động từ nguồn xã hội hóa không nhiều chưa thực sự đáp ứng yêu cầu của mỗi bể bơi. Việc xử lí nước còn gặp nhiều khó khăn do hệ thống lọc nước tuần hoàn không được thiết kế đồng bộ từ ban đầu, chi phí để tổ chức dạy bơi khá tốn kém: nước sạch, hóa chất, điện, công xử lý nước, dụng cụ học tập,...Một số bể bơi diện tích nhỏ, chỉ đáp ứng nhu cầu dạy bơi cho học sinh trong khuôn khổ của nhà trường, chưa mở rộng sang các trường trong khu vực và không đủ điều kiện để giúp học sinh luyện tập thường xuyên. Mặt khác để liên kết dạy bơi cho học sinh ở các trung tâm hoặc các trường lân cận, nhà trường phải tổ chức đưa đón học sinh nên ít nhiều cũng gặp trở ngại. Một bộ phận không nhỏ phụ huynh học sinh chưa thực sự quan tâm và hiểu rõ tác dụng của việc học bơi, không muốn đóng góp, hỗ trợ kinh phí để con em mình được tham gia học bơi.

Thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tuyên truyền đến nhân dân và các tầng lớp xã hội về tầm quan trọng của của việc giáo dục bơi, các kỹ năng phòng tránh đuối nước để nhận được sự đồng thuận cao hơn trong triển khai thực hiện Đề án giáo dục bơi. Khai thác, sử dụng có hiệu quả các bể bơi hiện có dưới nhiều hình thức khác nhau: sử dụng 1 bể bơi cho nhiều trường trong cụm nhằm giảm thiểu áp lực về kinh phí bảo trì bể. Thực hiện xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực tham gia Giáo dục bơi: Vận động các đoàn viên, thanh niên trong nhà trường kết hợp với xã đoàn tham gia khai thác các bể bơi và ao bơi cộng đồng theo kế hoạch mùa hè xanh tình nguyện. Phối hợp với Trung tâm văn hóa TDTT để được hỗ trợ về con người nhằm khai thác có hiệu quả các bể bơi trong nhà trường. Tổ chức nhân rộng xây dựng bể bơi đối với các đơn vị khác trên địa bàn. Chỉ đạo các địa phương tham gia phối hợp với các nhà trường thực hiện và đẩy mạnh giáo dục bơi cho thanh, thiếu niên trong dịp hè.

Trong 5 năm qua, mặc dù chưa đạt được mục tiêu đề ra nhưng “Đề án Giáo dục bơi cho học sinh tiểu học giai đoạn 2010-2015” đãgóp phần không nhỏ trong việc thực hiện mục tiêu Giáo dục toàn diện ở tiểu học. Đề án không những giúp học sinh phát triển thể chất, giảm thiểu tai nạn đuối nước mà còn tạo nền tảng cho phong trào thể thao dưới nước góp phần không nhỏ trong phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

Hải Ninh

 

 

 

 

 

 

 

 

Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912