Những vấn đề chung 2011-02-15 08:42:57

Ngày 13 tháng 01 năm 2011 UBND tỉnh Hải Dương có quyết định số 134/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2011, gồm các nội dung sau:- Tổng kinh phí sự nghiệp Khoa học năm 2011 là 21.660,0 triệu đồng, trong đó:+ Kinh phí chi hoạt động nghiệp vụ quản lý, tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ 2.931,5 triệu đồng.+ Kinh phí triển khai nghiên cứu: 18.728,5 triệu đồng- Các đề tài, dự án, nghiệp vụ khoa học và công nghệ năm 2011 gồm 04 đề án, 02 dự án (trong đó 01 dự án đối ứng Trung ương), 43 đề tài, 02 nhiệm vụ nghiệp vụ khoa học và công nghệ, chi tiết như sau:

+ Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 29 đề tài và 01 nhiệm vụ nghiệp vụ khoa học và công nghệ:
1. Đề tài: Xây dựng mô hình trình diễn giống lúa chất lượng cao T10 theo VietGAP tại huyện Bình Giang, Hải Dương.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm
Thời gian thực hiện: năm 2009-2011
2. Đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất và xây dựng mô hình trình diễn giống lúa ngắn ngày PC6 và P6ĐB tại một số tiểu vùng sinh thái của tỉnh phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại Hải Dương.
Đơn vị chủ trì: Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm.
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa thuần
Thời gian thực hiện: năm 2010-2011
3. Đề tài: Tiếp thu công nghệ sản xuất giống lúa kháng bạc lá Bắc ưu 253 và Bắc thơm số 7 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH một thành viên Giống cây trồng Hải Dương
Thời gian thực hiện: năm 2010-2012
4. Đề tài: Sản xuất thử giống lạc LĐN-02 ở một số vùng sinh thái của tỉnh Hải Dương
Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Khảo nghiệm giống cây trồng Hải Dương
Thời gian thực hiện: năm 2010-2011
5. Đề tài: Xây dựng mô hình trình diễn và hoàn thiện qui trình thâm canh lạc đạt năng suất cao tại tỉnh Hải Dương
Đơn vị chủ trì: Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển đậu đỗ
Thời gian thực hiện: năm 2010-2011
6. Đề tài: Nghiên cứu tổ chức sản xuất, bảo quản, chế biến và tiêu thụ hành hàng hoá chất lượng cao theo hướng VietGAP tại Hải Dương.
Đơn vị chủ trì: Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hệ thống nông nghiệp
Thời gian thực hiện: năm 2010-2011
7. Đề tài: Xây dựng mô hình trình diễn sản xuất giống dưa Thanh lê trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm.
Thời gian thực hiện: năm 2010 - 2011
8. Đề tài: Sản xuất thử giống Thanh long ruột đỏ tại tỉnh Hải Dương.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học Hải Dương
Thời gian thực hiện: năm 2010-2012
9. Đề tài: Xây dựng mô hình trình diễn sản xuất giống ổi Lê Đài Loan trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học Hải Dương
Thời gian thực hiện: năm 2010-2011
10. Đề tài: Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm giống hoa Cẩm Chướng Đài Loan nhập nội và nhân rộng mô hình trồng hoa Đồng tiền trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học Hải Dương
Thời gian thực hiện: năm 2010-2011
11. Đề tài: Ứng dụng các biện pháp kỹ thuật để xây dựng mô hình quản lý sâu bệnh hại vải thiều cho một số địa phương ở Hải Dương.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Viện Bảo vệ thực vật
Thời gian thực hiện: năm 2010-2011
12. Đề tài: Xây dựng mô hình trình diễn lúa lai Thụy Hương 308 và sản xuất thử lúa lai mới BIO 404 và Hương ưu 98 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học Hải Dương
Thời gian thực hiện: năm 2011
13. Đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất giống lúa Nàng Xuân và QR1 trên địa bàn huyện Thanh Miện.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Trạm Khuyến nông huyện Thanh Miện
Thời gian thực hiện: năm 2011
14. Đề tài: Tuyển chọn và phát triển một số giống lúa chất lượng cao, kháng rầy trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Đơn vị chủ trì: Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm.
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa thuần.
Thời gian thực hiện: 2011 - 2012
15. Đề tài: Xây dựng mô hình trình diễn giống ngô nếp Waxy3 và Tím dẻo 926 tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Khảo nghiệm giống cây trồng Hải Dương
Thời gian thực hiện: năm 2011
16. Đề tài: Sản xuất thử giống đậu tương Đ2101 và Đ8 ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh
Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Khảo nghiệm giống cây trồng Hải Dương
Thời gian thực hiện: năm 2011
17. Đề tài: Xây dựng mô hình thâm canh cây củ đậu theo VietGAP ở một số xã trên địa bàn huyện Kim Thành
Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kim Thành.
18. Đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất trình diễn cà chua ghép trên gốc cà tím trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thời gian thực hiện: năm 2011
19. Đề tài: Xây dựng mô hình trình diễn giống dưa hấu lai F1 super Hoàn Châu trên địa bàn huyện Nam Sách.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nam Sách
Thời gian thực hiện: năm 2011
20. Đề tài: Mở rộng mô hình nhân giống và sản xuất khoai tây thương phẩm Sinora trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm
Thời gian thực hiện: năm 2011
21. Đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất giống bí xanh số 2 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm
Thời gian thực hiện: năm 2011 - 2012
22. Đề tài: Xây dựng mô hình trình diễn một số dòng cây ăn quả mới Quýt không hạt NNH-VN52, Bưởi ngọt NNH-VN53 và Bưởi NNH-VN50 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Thời gian thực hiện: năm 2011 - 2013
23. Đề tài: Chọn lọc và phục tráng giống cam Chanh đặc sản của huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm
Thời gian thực hiện: năm 2011 - 2012
24. Đề tài: Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây ổi không hạt Xá lị trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học Hải Dương
Thời gian thực hiện: năm 2011 - 2012
25. Đề tài: Xây dựng mô hình nuôi gà tây mới (Huba) ở một số địa phương của tỉnh Hải Dương.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu gia cầm Thuỵ Phương
Thời gian thực hiện: năm 2011 - 2012
26. Đề tài: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển nuôi rắn Hổ mang, rắn Ráo trâu đảm bảo bền vững trên địa bàn thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dư¬ơng.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hải Dương
Thời gian thực hiện: năm 2011 - 2012
27. Đề tài: Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá rô phi đơn tính đực được tạo ra bằng công nghệ lai xa quy mô nông hộ tại Hải Dương
Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Quốc gia giống thuỷ sản nước ngọt miền Bắc.
Thời gian thực hiện: năm 2011
28. Đề tài: Xây dựng mô hình nuôi thử nghiệm cá Đối mục thương phẩm trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học Hải Dương
Thời gian thực hiện: năm 2011 - 2012
29. Đề tài: Xây dựng mô hình trình diễn phân bón Việt séc để phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn.
Thời gian thực hiện: năm 2011
30. Nghiệp vụ hoạt động ứng dụng TBKH trong lĩnh vực nông nghiệp
- Đề tài: Sản xuất thử giống đậu tương DT2008 và ĐT20 tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương
- Đề tài: Xây dựng mô hình trình diễn giống dưa chuột 266 Đài Loan trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
- Đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất thử giống dưa lê F1 Kinh Đô Mật Bảo trên địa bàn tỉnh Hải Dương
- Đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất thử giống Đu đủ Hồng phi F1 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
- Đề tài: Xây dựng mô hình nuôi gà Mía lai tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
- Đề tài: Xây dựng mô hình nuôi chim bồ câu pháp tại tỉnh Hải Dương
- Đề tài: Xây dựng mô hình nhân giống chuối bằng phương pháp nuôi cấy mô tại Hải Dương
- Đề tài: Sản xuất thử cây củ đậu ở bãi ven sông huyện Tứ Kỳ.
+ Lĩnh vực y tế: 03 đề tài:
1. Đề tài: Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết của thân cây Ý dĩ (coix lacryma-jobi) để ứng dụng trong hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường typ 2.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương
Thời gian thực hiện: năm 2010 - 2011
2. Đề tài: Ứng dụng máy đo áp lực nội sọ liên tục CAMINO để đánh giá hiệu quả điều trị tăng áp lực nội sọ dưới tác dụng của Manitol và Thiopental ở bệnh nhân chấn thương sọ não nặng
Đơn vị chủ trì thực hiện: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương
Thời gian thực hiện: năm 2011 - 2012
3. Đề tài: Điều tra thực trạng và nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến bệnh ung thư trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Y tế tỉnh Hải Dương
Thời gian thực hiện: năm 2011
+ Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng: 02 đề án:
1. Đề án: Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ
Thời gian thực hiện: năm 2007-2011
2. Đề án: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2009-2013 (thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ban hành kèm theo Quyết định 79/2006/TTg của thủ tướng Chính phủ)
Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học tỉnh Hải Dương
Thời gian thực hiện: năm 2009-2013
+ Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn: 02 đề án, 05 đề tài
1. Đề án: Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước giai đoạn 2006-2010 (thực hiện Quyết định số 3511/2006/QĐ-UBND ngày 12/10/2006 của UBND tỉnh Hải Dương)
Đơn vị chủ trì: Ban chỉ đạo ISO 9001: 2000 của tỉnh
Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ
Thời gian thực hiện: năm 2006-2011
2. Đề tài: Nghiên cứu và biên tập Địa chí thành phố Hải Dương
Đơn vị chủ trì thực hiện: Thành ủy Hải Dương
Thời gian thực hiện: năm 2009-2011
3. Đề tài: Nghiên cứu các biện pháp tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi thông qua các hoạt động giáo dục.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương
Thời gian thực hiện: năm 2010-2011
4. Đề án: Phổ biến kiến thức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Dương
Đơn vị chủ trì thực hiện: Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Dương
Thời gian thực hiện: năm 2010-2015
5. Đề tài: Sưu tầm, nghiên cứu, khôi phục, phiên âm, dịch nghĩa, chú giải Di sản Hán-Nôm tại các di tích lịch sử - văn hoá tỉnh Hải Dương
Đơn vị chủ trì thực hiện: Hội Sử học tỉnh Hải Dương
Thời gian thực hiện: năm 2010 - 2012
6. Đề tài: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng Công an tỉnh Hải Dương
Đơn vị chủ trì thực hiện: Công an tỉnh Hải Dương
Thời gian thực hiện: năm 2011
7. Đề tài: Nghiên cứu một số yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn tỉnh Hải Dương
Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ
Thời gian thực hiện: năm 2011
+ Công nghệ thông tin: 04 đề tài
1. Đề tài: Ứng dụng CNTT xây dựng mạng tin học diện rộng quản lý công tác quốc phòng- quân sự địa phương tỉnh Hải Dương
Đơn vị chủ trì thực hiện: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương
Thời gian thực hiện: năm 2010-2011
2. Đề tài: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương
Thời gian thực hiện: năm 2010 - 2011
3. Đề tài: Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý khám chữa bệnh tại Bệnh viện Nhi Hải Dương
Đơn vị chủ trì thực hiện: Bệnh viện Nhi tỉnh Hải Dương
Thời gian thực hiện: năm 2011
4. Đề tài: Ứng dụng công nghệ không dây kết nối mạng cục bộ phục vụ công tác quản lý tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương
Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương
Thời gian thực hiện: năm 2011
+ Tài nguyên - Môi trường: 01 dự án và 02 đề tài
1. Dự án: Triển khai mở rộng mô hình cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường nông thôn tỉnh Hải Dương
Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương
Thời gian thực hiện: năm 2010 - 2011
2. Đề tài: Nghiên cứu phân vùng chất lượng nước và đánh giá khả năng tiếp nhận ô nhiễm môi trường của các nhánh sông chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường
Thời gian thực hiện: năm 2011 - 2012
3. Đề tài: Khảo sát, đánh giá hiện trạng các loài sinh vật có giá trị bảo tồn nguồn gen và giá trị kinh tế ở hệ sinh thái tự nhiên vùng đồi núi thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương
Đơn vị chủ trì thực hiện: Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Thời gian thực hiện: 2011-2012
+ Dự án đối ứng Trung ương: 01 dự án
Dự án: Xây dựng và phát triển nhãn hiệu tập thể nếp cái hoa vàng Kinh Môn
Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương
Thời gian thực hiện: năm 2010 – 2011
 

Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912