Khoa học quản lý 2008-12-29 01:35:30

TRƯỜNG THCS MINH ĐỨC (HUYỆN TỨ KỲ) VỚI VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP Trường Trung học cơ sở (THCS) xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ là một trường thuộc khu vực nông nghiệp, nông thôn, hiện còn có nhiều khó khăn, thiếu thốn về điều kiện cơ sở hạ tầng và thiết bị phục vụ giảng dạy. Mặc dù vậy, từ nhiều năm nay, với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ giáo viên nhà trường, cùng với sự quan tâm ủng hộ tích cực của chính quyền địa phương, nhà trường đã khắc phục mọi khó khăn, xây dựng trường thành đơn vị vững mạnh toàn diện. Qua thực tế công tác những năm học qua, nhà trường đã rút ra một số kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức hoạt động để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập như sau:  

1. Làm tốt công tác tư tưởng, chính trị trong nhà trường:

Ban giám hiệu, mà trước hết là hiệu trưởng nhà trường phải nắm chắc và hiểu sâu sắc những diễn biến tư tưởng, hoàn cảnh gia đình, những khó khăn, thuận lợi của từng giáo viên và thực hiện tốt một số biện pháp sau:

- Dựa trên cơ sở phân loại (phân loại theo trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức...) có kế hoạch để bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Thường xuyên theo dõi đánh giá khách quan, đúng mức những kết quả công tác của của từng cán bộ, giáo viên, tạo điều kiện cho họ phát huy hết khả năng của mình trong công tác đạt hiệu quả cao

- Tích cực tổ chức cho cán bộ, giáo viên nghiên cứu, tìm hiểu quán triệt chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác giáo dục phổ thông nói chung và giáo dục THCS nói riêng.

- Tổ chức cho cán bộ giáo viên tham gia các hoạt động văn hoá, thi tìm hiểu truyền thống lịch sử, luật pháp, tham quan du lịch... để củng cố thêm tình yêu quê hương, đất nước, giúp nâng cao nhận thức về vị trí, trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Thường xuyên làm tốt công tác bồi dưỡng giáo viên cốt cán, đặc biệt là giáo viên trẻ, nhiệt tình, có năng lực.

- Thường xuyên phối hợp, kết hợp với các tổ chức, các đoàn thể trong và ngoài nhà trường đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao. Từ đó giúp cho cán bộ giáo viên thêm đoàn kết, thêm yêu đời, yêu nghề, yêu trường hơn.

Tóm lại, làm tốt công tác tư tưởng, chính trị giúp tạo cho mọi thành viên trong tập thể sư phạm có lập trường tư tưởng vững vàng, tiến bộ, thông suốt và có tinh thần tự giác, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao.

Công tác tư tưởng phải được đưa vào kế hoạch hoạt động thường xuyên theo từng tuần, từng tháng, từng học kỳ và cả năm học.

2. Công tác nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong tập thể sư phạm:

- Trên cơ sở phân loại giáo viên theo trình độ: Đại học, cao đẳng... và phân loại theo tay nghề, như: giáo viên giỏi cấp tỉnh, cấp cơ sở, cấp trường và giáo viên khá... để có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên cho sát thực, hiệu quả.

- Căn cứ vào kết quả của năm học trước ngay từ tháng 9 lập kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, phân công cụ thể những giáo viên giỏi tổ, nhóm chuyên môn kèm cặp giúp đỡ giáo viên trung bình.

- Tổ chức cho giáo viên tham gia đầy đủ các chuyên đề hội thảo do Sở Giáo dục - Đào tạo và Phòng giáo dục triển khai, thực hiện tốt các chuyên đề để giáo viên học tập và áp dụng kinh nghiệm đổi mới phương pháp giảng dạy, kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi, trong đó đặc biệt chú ý các môn học của các lớp thay sách.

- Tăng cường dự giờ, rút kinh nghiệm việc chuẩn bị, việc giảng dạy của giáo viên, tổ chức tốt hội giảng, hội học cấp trường; tích cực trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ các trường bạn.

- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện qui chế chuyên môn, kiểm tra hồ sơ, sổ sách qui định của giáo viên ít nhất 4 lần/năm. Đảm bảo công bằng trong đánh giá kết quả.

- Lập kế hoạch giáo dục toàn diện, xây dựng chỉ tiêu thực hiện được thông qua tại Đại hội công nhân viên chức. Sau khi đã thống nhất các chỉ tiêu được coi là chỉ lệnh, mọi người đều phải tự giác thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban giám hiệu.

- Xây dựng nền nếp làm việc theo qui chế, có kế hoạch chỉ đạo trong từng tuần, từng tháng, học kỳ và cả năm học.

- Phân công phụ trách các mặt công tác giáo dục, nhất là công tác chuyên môn sao cho phù hợp với năng lực của từng giáo viên, nhằm phát huy được thế mạnh và khả năng của đội ngũ, đảm bảo tính ổn định và tuân thủ quy định chung của ngành, đồng thời đảm bảo tính hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau.

3. Công tác bồi dưỡng đội ngũ:

Vấn đề chăm lo đào tạo, bồi dưỡng và tiêu chuẩn hoá giáo viên trong nhà trường đã được quan tâm làm thường xuyên, theo đó chú trọng bồi dưỡng về lập trường tư tưởng và chuyên môn nghiệp vụ, với các biện pháp sau:

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên trong từng học kỳ và cả năm học.

- Hàng năm tích cực cử giáo viên tham gia học tập tại các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn, dài hạn học tập trung ở tỉnh. Thường xuyên động viên, tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ cán bộ đi học về thời gian, tinh thần và vật chất.

- Tổ chức cho giáo viên xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng nghiệp vụ bằng nhiều hình thức khác nhau như: học từ xa, tự học tuỳ theo hoàn cảnh và khả năng của mỗi giáo viên.

- Tổ chức chuyên đề ngoại khoá ở các tổ, qua đó giúp giáo viên nắm vững hơn về nội dung chương trình và đổi mới phương pháp giảng dạy bộ môn, từ đó áp dụng vào thực tế công tác giảng dạy để nâng cao chất lượng lên một bước.

- Tích cực cho giáo viên chuyên môn giao lưu với nhiều trường bạn trong huyện.

- Xây dựng được mạng lưới đội ngũ cán bộ cốt cán tin cậy, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, thường xuyên dự giờ, giúp đỡ những giáo viên có nghiệp vụ hạn chế.

- Nhà trường mua sắm thêm nhiều loại tài liệu tham khảo, tập san giáo dục và sách hướng dẫn giảng dạy cho giáo viên, sách nâng cao cho giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi các khối.

- Chỉ đạo tổ chức cho các tổ đổi mới phương pháp sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, thảo luận những đề tài trong giáo dục - đào tạo.

- Tăng cường kiểm tra công tác tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên. Kết quả tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên được coi là một tiêu chuẩn trong đánh giá thi đua của từng học kỳ và cả năm học.

4. Xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong tập thể sư phạm:

Để xây dựng khối đoàn kết, nhất trí cao trong nhà trường, trước hết phải xây dựng được mối quan hệ tốt giữa lãnh đạo với lãnh đạo, giữa lãnh đạo với giáo viên, giữa giáo viên với giáo viên và giữa giáo viên với học sinh trên cơ sở xây dựng những tình cảm trong sáng, lành mạnh, cùng nhau phấn đấu vì sự nghiệp giáo dục. Theo tinh thần trên, nhà trường đã áp dụng các biện pháp sau:

- Ban giám hiệu thống nhất về quan điểm giáo dục, về ý chí và hành động, xây dựng tốt các nền nếp hành chính, chuyên môn sinh hoạt tập thể, duy trì thực hiện có kỷ cương, có nền nếp trong hoạt động.

- Thực hiện nghiêm túc, công bằng trong thi đua, trong kiểm tra đánh giá, khen chê đúng mực, kịp thời, chỉ ra được những mặt mạnh, mặt tồn tại, hạn chế của giáo viên, để giáo viên có hướng khắc phục phấn đấu đi lên.

- Thường xuyên khơi dậy, khích lệ những nét đẹp truyền thống của nhà trường, làm cho mỗi giáo viên thêm tự hào, phấn khởi và thấy rõ trách nhiệm của mình để phát huy những khả năng, thành quả tốt đẹp đã đạt dược.

- Chăm lo, quan tâm đến đời sống giáo viên cả về tinh thần và vật chất, nhất là những lúc họ gặp khó khăn trong cuộc sống.

- Xây dựng quỹ hỗ trợ, quỹ khen thưởng cho giáo viên giỏi, con giáo viên giỏi, hỗ trợ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.

- Thực hiện công khai, minh bạch về hoạt động trong nhà trường như: tài chính, tuyển sinh vào lớp 6 và xét duyệt học sinh lên lớp, kế hoạch năm học và phân công chuyên môn, chế độ chính sách đối với giáo viên, thi đua...

Tóm lại, sau nhiều năm rèn luyện, phấn đấu, nhà trường đã xây dựng được một tập thể vững mạnh cả về tư tưởng chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Chất lượng dạy và học được nâng cao rõ rệt. Chi bộ Đảng nhà trường 4 năm liền được trên công nhận là Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Các phong trào của nhà trường ngày càng được củng cố và phát triển. Kết quả thi vào Trung học phổ thông (THPT) trường luôn dẫn đầu toàn huyện, số học sinh được tuyển vào Trường THPT Tứ Kỳ năm học 2003-2004 là 105 học sinh (đạt tỷ lệ 71%; xếp thứ nhất huyện); năm 2004- 2005: 108 học sinh (đạt 71,5%, xếp thứ nhất huyện); năm 2005-2006: 92 học sinh (đạt 67,5%, xếp thứ hai huyện)...

Kết quả thi học sinh giỏi của Trường THCS Minh Đức luôn đứng ở vị trí nhất, nhì trong huyện với kết quả năm sau cao hơn năm trước. Ba năm học: 2004-2005, 2005- 2006, 2006-2007 đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 của trường đều đạt thành tích cao trong huyện: Hoá 9 xếp thứ nhất; Toán 9 xếp thứ 5; Văn - Tiếng Việt xếp thứ 2; Ngoại ngữ 9 xếp thứ 2; Địa 9 xếp thứ nhất; Sinh 9 xếp thứ 6; Sử 9 xếp thứ 4. Xếp chung toàn huyện: Trường xếp thứ hai.

Với kết quả trên, nhà trường đã tích cực đóng góp vào thành tích khuyến học chung của xã Minh Đức, là xã từ 4 năm nay có số lượng học sinh đỗ đại học cao đẳng rất cao. Năm 2006 có số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng cao nhất tỉnh Hải Dương với số lượng 80 em; năm 2007: 100 em; năm 2008: trên 100 em.

Kết quả thi đua: Năm 2004-2005 Trường THCS Minh Đức đạt danh hiệu trường tiên tiến, xuất sắc, được Bộ Giáo dục - Đào tạo tặng Bằng khen; các năm học: 2005- 2006, 2006- 2007, 2007-2008 đều đạt danh hiệu trường tiên tiến, xuất sắc cấp tỉnh.

 

Phạm Hồng Liệt, Hiệu trưởng Trường THCS Minh Đức (Tứ Kỳ)

Thêm bình luận


Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912