Sở hữu trí tuệ 2017-10-06 00:45:13

Thực hiện nội dung năm 2017 của Đề án “Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hải Dương giai đoạn 2017-2020” Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành hướng dẫn thủ tục, hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp.

Với mục đích để bảo vệ tài sản trí tuệ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cũng như để tránh tình trạng xâm phạm tài sản trí tuệ của người khác, tính từ tháng 01 đến hết tháng 09 năm 2017, Sở đã hướng dẫn thủ tục liên quan đến đăng ký xác lập, sửa đổi, gia hạn, chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp cho 75 lượt doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ tra cứu sơ bộ đánh giá khả năng bảo hộ và hỗ trợ thiết lập hồ sơ, nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp dưới các hình thức phù hợp cho 38 lượt doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân với tổng kinh phí hỗ trợ là 312.000.000đ. Tổng số đối tượng sở hữu công nghiệp được hỗ trợ kinh phí là 46 đối tượng gồm: 5 kiểu dáng công nghiệp; 41 nhãn hiệu, trong đó có 22 nhãn hiệu có 1 nhóm sản phẩm/dịch vụ, 13 nhãn hiệu có 2 nhóm sản phẩm/dịch vụ, 5 nhãn hiệu có 3 nhóm sản phẩm/dịch vụ và 01 nhãn hiệu có 4 nhóm sản phẩm/dịch vụ). Việc hỗ trợ đã được thực hiện trong 02 đợt, đợt 1 đã hỗ trợ được 21 nhãn hiệu và 5 kiểu dáng công nghiệp; đợt 2 đã hỗ trợ được 20 nhãn hiệu. Căn cứ để phê duyệt danh sách các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được hỗ trợ kinh phí đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp gồm: Quyết định số 2541/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Đề án “Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hải Dương giai đoạn 2017-2020”; Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2017; Thuyết minh Đề án “Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hải Dương giai đoạn 2017 - 2020” thực hiện năm 2017. Một năm 3 đợt, Ban chỉ đạo đề án Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hải Dương giai đoạn 2017-2020 do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với 5 sở, ngành gồm Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội thảo thẩm định xét hỗ trợ kinh phí đăng đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các doanh nghiệp. Kết quả lựa chọn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được hỗ trợ kinh phí đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp được trình lên cơ quan chủ trì thực hiện Dự án là Sở Khoa học và Công nghệ để phê duyệt hỗ trợ kinh phí.

Như vậy, tính đến hết tháng 09 năm 2017, các nội dung hỗ trợ về đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp đã cơ bản đặt được mục tiêu và nội dung tiến độ đề ra năm 2017. Trong đó, đối tượng được đa số các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đề nghị hỗ trợ đăng ký xác lập quyền là nhãn hiệu với tỷ lệ là 91,9%, số kiểu dáng công nghiệp chỉ chiếm 8,1% trong tổng số các đối tượng sở hữu công nghiệp được hỗ trợ trong 2 đợt vừa qua.

Đinh Thị Bình - Phòng Quản lý CN&SHTT

Thêm bình luận


Tin khác

Gian lận để hưởng hỗ trợ chuyển giao công nghệ sẽ bị phạt ra sao? (09/03/2018)

Xây dựng, xuất bản tài liệu “Bảo hộ nhãn hiệu – Những điều cần biết” (26/12/2017)

Cần khai thác thế mạnh các sản phẩm đã được bảo hộ SHTT (09/11/2017)

Hội thảo hoàn thiện Quy định gắn nhãn sản phẩm và thống nhất áp dụng Quy trình kỹ thuật sản xuất sản phẩm rau mang NHTT “rau an toàn Gia Lộc”. (29/09/2017)

Sở Khoa học và Công nghệ: Tiếp tục quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp (29/09/2017)

Đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Sở hữu trí tuệ và hoạt động KH&CN (25/09/2017)

Vi phạm sở hữu công nghiệp: Doanh nghiệp mong có mức phạt đủ sức răn đe (10/07/2017)

Sở Khoa học và Công nghệ: Tập huấn về sáng chế và khai thác thông tin sáng chế (27/06/2017)

Cơ hội phát triển mới cho sản phẩm gà Thanh Chương (15/06/2017)

Nghị định 43 về nhãn hàng hóa: Tháo gỡ cho doanh nghiệp, bảo vệ người tiêu dùng (07/06/2017)

Chỉ dẫn địa lý giúp cho nông sản Việt vào Nhật dễ hơn (07/06/2017)

LG Electronics kiện BLU vi phạm bằng sáng chế về công nghệ LTE (30/03/2017)

Nông dân trẻ chế tạo máy nông nghiệp 15 chức năng (21/03/2017)

Để sở hữu trí tuệ thực sự là động lực cho đổi mới sáng tạo (26/10/2016)

Hội nghị tổng kết công tác sáng kiến cấp tỉnh năm 2016 (31/08/2016)

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912