Hoạt động TC-ĐL-CL (số 1-2008) 2008-11-10 17:00:00

Năm 2007 là năm có nhiều thuận lợi to lớn, song cũng có nhiều khó khăn thách thức trong hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (TĐC). Được sự quan tâm chỉ đạo của Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) cộng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, công chức và người lao động Chi cục TĐC, hoạt động quản lý nhà nước trên 3 lĩnh vực TĐC được đẩy mạnh, các chỉ tiêu của năm 2007 đều đạt và vượt kế hoạch, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của công chức và người lao động được cải thiện.


Về Công tác tham mưu, tuyên truyền phổ biến các văn bản TĐC: Chi cục đã tham mưu cho Sở KHCN trình UBND tỉnh ra 3 Quyết định: Quyết định số 248/QĐ-UBND, ngày 17/01/2007 về việc phê duyệt kinh phí cho 7 cơ quan hành chính của tỉnh triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 (sau đây viết tắt là xây dựng, áp dụng ISO 9001:2000) và chỉ định 3 đơn vị tư vấn xây dựng và áp dụng ISO 9001:2000; Quyết định 3223/QĐ-UBND, ngày 11/9/2007 về việc phê duyệt kinh phí cho 13 cơ quan hành chính của tỉnh và 6 đơn vị tư vấn triển khai áp dụng ISO 9001:2000; Quyết định 3911/QĐ-UBND, ngày 09/11/2007 về việc phê duyệt kinh phí và chỉ định 2 đơn vị là Trung tâm Quacert và Công ty TUVNORD đánh giá chứng nhận cho 7 đơn vị triển khai xây dựng ISO 9001:2000 năm 2006.
Về tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp quy: Chi cục đã thực hiện dưới nhiều hình thức: trên các phương tiện thông tin như Tạp chí TĐC của Tổng cục, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh của các huyện; Báo Hải Dương, Tạp chí Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Sở KHCN; Tạp chí Khoa học và Ứng dụng của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh với 20 tin, bài; Tuyên truyền trực tiếp các văn bản pháp luật cho hàng trăm lượt đơn vị với hàng ngàn lượt người là cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý chất lượng, đo lường của các doanh nghiệp, cán bộ, nhân viên và bà con nông dân khi sử dụng điện; Phối hợp với Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh tổ chức phổ biến văn bản pháp quy về TĐC nhân kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam 20/01 cho hơn 100 đại biểu; Kết hợp với Tổng cục tổ chức hội nghị triển khai các văn bản mới về Đo lường cho hơn 120 đại biểu là các chủ doanh nghiệp, các Chi cục bạn; Tham gia các cuộc hội thảo chuyên đề và góp ý dự thảo các văn bản pháp quy do các ngành trong tỉnh và Tổng cục tổ chức...
Về hoạt động quản lý tiêu chuẩn, chất lượng: Chi cục đã hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng và làm thủ tục tiếp nhận 67 công bố tiêu chuẩn chất lượng và 2 công bố phù hợp tiêu chuẩn; Đã vận động, hướng dẫn 3 đơn vị tham gia Giải thưởng chất lượng Việt Nam, cả 3 đơn vị được trao giải năm 2007; Tham gia 23 vụ xác định giá trị còn lại của 219 loại tài sản và 80 tấn phụ tùng xe ô tô.
Về công tác đo lường: Chi cục đã tập trung đầu tư nâng cao năng lực, khả năng kiểm định và đã được Tổng cục đánh giá và công nhận tại Quyết định số 1310/QĐ-TĐC ngày 13/9/2007 với một số lĩnh vực được mở rộng như: Khối lượng kiểm định cân ôtô đến 120 tấn; Dung tích kiểm định cột đo đến lưu lượng 120 lít/phút; kiểm định công tơ dòng đến 100A, điện áp 242V. Hoạt động kiểm định được đẩy mạnh, năm 2007 đã kiểm định được 56.380 phương tiện đo các loại (kế hoạch là 47.895). Trong đó, dung tích 8.113, điện 47.123, khối lượng 652, Áp lực 492. Các cân đối chứng đặt tại các huyện được đảm bảo chế độ kiểm định đúng kỳ hạn, nhiều điểm đặt cân hoạt động tốt như: Chí Linh có 1.800 lượt người đến kiểm tra lại hàng hoá; Kim Thành có 1.500 lượt người; Nam Sách có 1.500 lượt người; Gia Lộc có 1.200 lượt người. Chi cục đã phối hợp với Tổng cục làm tốt công tác quản lý đơn vị được công nhận khả năng kiểm định là Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương. Năm 2007, Điện lực Hải Dương đã kiểm định được 18.451 công tơ các loại, trong đó có 15.987 công tơ 1 pha và 2.464 công tơ 3 pha; Công ty chấp hành tốt các quy định của đơn vị được công nhận khả năng kiểm định. Không có trường hợp khiếu nại, tố cáo...
Chi cục đã tập trung nâng cao chất lượng thử nghiệm. Đã hoàn thành tài liệu hệ thống quản lý chất lượng phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 để chứng nhận VILAS cho hai lĩnh vực: Vật liệu xây dựng và phòng hoá sinh. Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1432/ QĐ-BXD về việc chỉ định Tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá cho phòng thử nghiệm của Chi cục trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Trong năm, mặc dù có nhiều khó khăn về nhân sự (2 cán bộ chuyển công tác, chiếm trên 33% tổng số cán bộ của phòng), song với nỗ lực của tập thể phòng, năm 2007, số lượng mẫu thử vượt 11% kế hoạch, đạt 1.115 mẫu các loại. Trong đó, vật liệu xây dựng 1.057 mẫu, nước mắm 58 mẫu.
Hoạt động thanh tra, kiểm tra: Chi cục đã tổ chức 10 đợt kiểm tra tại 100 cơ sở kinh doanh xăng dầu, mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em và các siêu thị trên địa bàn tỉnh, đã lấy mẫu kiểm tra chất lượng 100 mẫu xăng bằng máy kiểm tra nhanh, lấy 1 mẫu dầu DIEZEL, 5 mẫu nước mắm, 4 mẫu gạch đi thử nghiệm. Các cơ sở kiểm tra chấp hành tốt các quy định về đo lường, không phát hiện thấy cơ sở nào kinh doanh xăng dầu kém chất lượng. Về thanh tra: Chi cục đã cử cán bộ tham gia các đoàn thanh tra do Thanh tra Sở, Chi cục Quản lý thị trường, Thanh tra Tổng cục chủ trì tại 210 cơ sở sản xuất, kinh doanh, góp phần phát hiện và kịp thời xử lý các vi phạm...
Về công tác TBT: Chi cục đã cử cán bộ tham gia 4 khoá tập huấn, đã phân loại 3.000 doanh nghiệp của Hải Dương theo các ngành nghề khác nhau để phục vụ công tác tuyên truyền giới thiệu tờ tin, đã rà soát 625 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh và các Sở ban hành. Đặc biệt, từ tháng 8, Chi cục đã tổ chức biên tập và phát hành Bản tin TBT với định kỳ 1 tháng 2 kỳ để cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp có liên quan về TBT. Đến nay, đã phát hành được 9 bản tin với số lượng 500 tờ, trả lời 1 doanh nghiệp về lĩnh vực sản xuất kinh doanh hàng may mặc...
Tuy nhiên vẫn còn có những hạn chế và tồn tại trong hoạt động của Chi cục, cụ thể: lĩnh vực đo khối lượng và áp lực không đạt kế hoạch đề ra; việc theo dõi, quản lý thiết bị có lúc, có nơi còn chưa được tốt; Kết quả hoạt động của các Trạm đo lường cấp huyện không đạt kế hoạch; việc triển khai kiểm tra hàng hoá lưu thông trên thị trường đã được đẩy mạnh nhưng chưa toàn diện, kiểm tra tập trung chủ yếu vào lĩnh vực xăng dầu, vật liệu xây dựng; hiệu quả sử dụng trang thiết bị đầu tư chưa cao...
Những hạn chế và tồn tại trong năm qua cũng là những khó khăn và thách thức trong năm 2008, song với những thành công đã đạt được cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức và người lao động, Chi cục TĐC Hải Dương tin tưởng sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn được giao.
Trịnh Đăng Hoàn


CÂU ĐỐI

• Khoa học đến mọi ngành, sản phẩm cạnh tranh mừng Tết đến;
• Công nghệ về muôn ngả, công trình nâng cấp đón Xuân sang.

NGUYỄN THẾ TRƯỜNG

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912