Bảo vệ môi trường (số 1-2008) 2008-11-10 17:00:00

Năm 2007 Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) đã phối hợp chặt chẽ với các Sở có liên quan để thực hiện nhiệm vụ quản lý trong lĩnh vực Tài nguyên Khoáng sản - Nước và Bảo vệ môi trường. Những kết quả đạt được đã góp phần tích cực để thực hiện công tác quản lý Nhà nước và giải quyết những vấn đề bức xúc của cộng đồng, địa phương trong lĩnh vực trên.
1. Trong lĩnh vực Tài nguyên Khoáng sản - Nước
Đã phối hợp với Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tiến hành khảo sát, kiểm tra thực địa hướng dẫn và giải quyết thủ tục đề nghị UBND tỉnh và Bộ TN-MT cấp phép thăm dò khai thác khoáng sản cho 4 cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh là: Công ty Xi măng Hoàng Thạch, Phúc Sơn, Thành Công III và Công ty cổ phần khai thác sét chịu lửa Trúc Thôn. Đồng thời, cùng với Cục thuế tỉnh xây dựng định mức thuế tài nguyên cho một số loại khoáng sản khai thác như: Cát xây dựng các loại, sét chịu lửa, sét trắng,… Phối hợp với UBND huyện Chí Linh và ngành có liên quan tiến hành khảo sát quy hoạch 3 khu vực khai thác đất đồi phục vụ xây dựng đường giao thông và san lấp mặt bằng của các dự án và khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cùng với một số ngành tiến hành kiểm tra các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép ở huyện Kinh Môn và huyện Chí Linh; đặc biệt là khai thác than, đất đồi trái phép trên địa bàn huyện Chí Linh và đã yêu cầu chính quyền địa phương xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm.
Đã tiến hành kiểm tra các hoạt động khai thác và sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải ở 36 cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và kiểm tra đột xuất về tình trạng xả nước thải tại 22 doanh nghiệp công nghiệp ở khu vực phía Tây thành phố Hải Dương làm ảnh hưởng đến vùng thượng lưu của mương thu nước thô nhà máy sản xuất nước sạch Cẩm Thượng cung cấp nước cho thành phố. Cùng với Thanh tra Sở tiến hành các cuộc thanh tra định kỳ theo kế hoạch đối với các doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản, khai thác và sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào các thuỷ vực.
Kiểm tra thực địa và thẩm định hồ sơ để trình UBND tỉnh cấp mới và cấp gia hạn các loại giấy phép: 1 giấy phép thăm dò và chế biến khoáng sản, 22 giấy phép khai thác khoáng sản, 9 giấy phép khai thác và sử dụng tài nguyên nước và 2 giấy phép xả thải vào nguồn nước.
2. Trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường
a. Công tác quản lý môi trường
Đã tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh ra Quyết định phê chuẩn 28 báo cáo Đánh giá tác động môi trường, kiểm tra thực tế và thẩm định hồ sơ xét và cấp bản Đăng ký bảo vệ môi trường cho 120 cơ sở hoạt động kinh doanh và bán lẻ xăng dầu (bao gồm cấp mới và cấp gia hạn). Xét cấp 28 Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho 28 doanh nghiệp có phát sinh chất thải nguy hại, trình UBND tỉnh xét và cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại cho nhà máy xi măng Hoàng Thạch, xem xét các điều kiện và có công văn cho phép 8 cơ sở có nhu cầu nhập khẩu phế liệu, xét và cấp Phiếu xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu cho 2 doanh nghiệp.
Tổ chức kiểm tra việc tuân thủ các quy định về Pháp luật Bảo vệ môi trường tại 50 doanh nghiệp, tổ chức 2 đợt kiểm tra liên ngành ở 35 doanh nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm cao để làm cơ sở phân loại những cơ sở gây ô nhiễm cần phải xử lý theo Quyết định số 64/QĐ-CP của Chính Phủ. Cùng với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức kiểm tra tại 6 huyện và 12 cơ sở doanh nghiệp về việc thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-TW của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ môi trường, tham giao với đoàn kiểm tra của Cục Môi trường kiểm tra tại 8 doanh nghiệp về việc chấp hành Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT của Bộ TN-MT về Đánh giá tác động môi trường. Giải quyết 20 đơn kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường.
Phối hợp với Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường của Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường - Đại học Bách khoa Hà Nội tiến hành đánh giá hiệu quả xử lý khí thải bằng dung dịch nước vôi trong đối với lò gạch thủ công truyền thống được lắp đặt thí điểm hệ thống xử lý tại xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách để báo cáo UBND tỉnh xem xét và cho ý kiến chỉ đạo đối với loại hình sản xuất này ở Hải Dương.
Tổ chức triến khai tập huấn Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 và một số văn bản dưới luật cho các cơ sở, ngành, huyện, thành phố, các tổ chức đoàn thể và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cùng với Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh của một số xã, Đoàn Thanh niên tỉnh, UBND huyện Nam Sách và Dự án GEFtổ chức 10 lớp tập huấn về công tác bảo vệ môi trường và các kỹ thuật xử lý phân, nước rác ở vùng nông thôn với hơn 600 người tham dự.
Cùng với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tiến hành thực hiện và đã trình UBND tỉnh ra Quyết định phê duyệt kết quả Dự án về “Quy hoạch môi trường tỉnh Hải Dương giai đoạn 2006-2010 và 2020”, xây dựng trình duyệt Dự án “Quy hoạch môi trường cho 02 huyện Chí Linh và Kinh Môn” thực hiện trong năm 2007-2008.
Giám sát và đôn đốc hoàn thành báo cáo hiện trạng môi trường phần số liệu quan trắc theo mạng quan trắc của tỉnh do Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường thuộc Sở TN-MT Hải Dương thực hiện. Tổ chức tốt các ngày kỷ niệm về Môi trường.
b. Công tác sự nghiệp phục vụ quản lý môi trường
Xây dựng xong 7 chỉ tiêu bằng hoá chất gốc theo tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn Quốc tế. Triển khai xong việc lấy mẫu nước phân tích chỉ tiêu Asen (As) tại 102 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và đã có báo cáo kết quả với Bộ TN-MT, tiếp tục triển khai đợt 2 ký với Cục Tài nguyên nước về phân tích hàm lượng Asen trong nước ngầm. Điều tra và lấy mẫu phân tích hàm lượng Asen trong nước ngầm của 150 hộ gia đình tại xã Tân Quang, huyện Ninh Giang.
Lấy mẫu phân tích hiện trạng môi trường của tỉnh và tiến hành việc thu phí nước thải công nghiệp theo Nghị định 67/NĐ-CP của Chính phủ.
Tư vấn lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường cho 20 cơ sở, lập bản cam kết Bảo vệ môi trường cho 40 cơ sở, kiểm soát ô nhiễm cho 38 cơ sở, nhận phân tích mẫu nước tại phòng thí nghiệm cho 33 cơ sở, thiết kế và chuyển giao công nghệ hệ thống xử lý nước thải cho 4 cơ sở doanh nghiệp.
c. Công tác thanh kiểm tra về Tài nguyên Khoáng sản - Nước và Môi trường
Thanh tra Sở phối hợp với 2 phòng chức năng là Tài nguyên Khoáng sản - Nước và Quản lý Môi trường tiến hành thành tra theo kế hoạch đầu năm đã đề ra được UBND tỉnh phê duyệt về lĩnh vực Tài nguyên Khoáng sản - Nước và Bảo vệ môi trường. Ngoài ra đã thanh tra, kiểm tra theo đơn kiến nghị và tố cáo tại 8 doanh nghiệp về vi phạm Luật Bảo vệ môi trường (trong đó đã có kết luận 7 doanh nghiệp).
Thanh tra việc chấp hành Luật Tài nguyên nước tại 5 doanh nghiệp.
Kiểm tra đột xuất một số doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường theo đề nghị của huyện Kim Thành. Kiểm tra một số doanh nghiệp chấp hành Luật Bảo vệ môi trường để báo cáo HĐND tỉnh theo ý kiến cử tri phản ánh để trả lời trong các kỳ họp Hội đồng.
Phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường - Bộ Công an tiến hành thành tra đột xuất và xử lý vi phạm về lĩnh vực môi trường đối với cơ sở nhựa tái chế Lưu Văn Thuyên ở thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành. Phối hợp với đoàn thành tra Bộ TN-MT tiến hành thanh tra tại 8 đơn vị doanh nghiệp về chấp hành Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước, Luật Khoáng sản và đoàn Thành tra Bộ đã tiến hành xử lý vi phạm đối với 6 doanh nghiệp với số tiền phạt là 428 triệu đồng nộp ngân sách của tỉnh.
Năm 2007, để phục vụ cho công tác quản lý về Tài nguyên Khoáng sản - Nước và Môi trường, Sở TN-MT đã phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 6 văn bản để triển khai thực hiện, bao gồm các Quyết định, Chỉ thị có liên quan.
                                                                      Nguyễn Hoài Khanh

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912