Khoa học và Công nghệ (số 2-2008) 2008-11-10 17:00:00

Năm 2007, Sở Thương Mại và Du lịch tỉnh Hải Dương (nay là Sở Công thương) triển khai thực hiện Đề tài Điều tra thực trạng ứng dụng thương mại điện tử (TMĐT) trên địa bàn tỉnh Hải Dương và đề xuất các giải pháp ứng dụng thương mại điện tử giai đoạn 2007-2010.
Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu công trình Khoa học và Công nghệ tỉnh thông qua và đánh giá xếp loại khá. Đề tài đã tiến hành điều tra thực trạng ứng dụng TMĐT của các doanh nghiệp và một số cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, đánh giá những thế mạnh, khả năng đáp ứng những điều kiện cần thiết cho TMĐT, chỉ rõ những khó khăn thách thức trong qúa trình tiếp cận và áp dụng TMĐT, đề xuất các giải pháp các giải pháp nhằm thúc đẩy TMĐT tại tỉnh Hải Dương phát triển giai đoạn 2007-2010 và những năm tiếp theo phù hợp với điều kiện của tỉnh Hải Dương. Qua điều tra tại các doanh nghiệp và một số ngân hàng thương mại, cơ quan quản lý nhà nước, đề tài đã tiến hành đánh giá được về: nhận thức các của các thương nhân về TMĐT; cơ sở hạ tầng; nguồn nhân lực ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) làm thương mại; một số kết quả đạt được của TMĐT. Quá trình điều tra đã đạt được những kết quả chủ yếu sau:
1. Điều tra nhận thức về TMĐT
- Nhận thức về TMĐT của doanh nghiệp (DN): Có 118 DN (chiếm 39,2%) cho biết đã nghe nói về TMĐT; 181 DN (chiếm 60,1%) nghe nói về TMĐT vài lần; có 2 DN (chiếm 0,7%) chưa từng nghe nói về TMĐT. DN hiểu đúng về khái niệm TMĐT là 99,33%. Tuy nhiên, trong số DN đã từng nghe nói nhiều lần hoặc nghe nói vài lần về TMĐT và hiểu cơ bản đúng về khái niệm DN nhận thức không đầy đủ là 151 DN (chiếm 50,5%).
Như vậy, có thể nhận thấy nhận thức những nội dung cơ bản về TMĐT của đa số các DN tại Hải Dương còn chưa tốt. Nhận thức về TMĐT của các thành phần kinh tế khác nhau là khác nhau rõ rệt. Các DN có vốn nhà nước và vốn FDI có nhận thức khá tốt về TMĐT, tỷ lệ này ở các DN tư nhân và TNHH tương đối thấp. Nhận thức về TMĐT có vốn khác nhau thì cũng có sự khác nhau cơ bản, trong số DN điều tra, các DN có vốn kinh doanh trên 10 tỷ đồng 100% nhận thức đúng về TMĐT, trong khi đó số DN có quy mô vốn dưới 1 tỷ đồng có nhận thức đúng về TMĐT chỉ có 17,33%. Các DN kinh doanh trong các lĩnh vực khác nhau có nhận thức khác nhau về TMĐT, các DN kinh doanh xuất nhập khẩu có nhận thức đầy đủ về TMĐT cao hơn, chiếm 57,89%, các DN kinh doanh thương mại nội địa có nhận thức đầy đủ về TMĐT chỉ chiếm 42,11%.
Mức độ nhận thức về TMĐT của các DN trong tỉnh chênh lệch nhau khá nhiều. Trình độ nhận thức phụ thuộc nhiều vào các yếu tố: thành phần kinh tế, quy mô vốn kinh doanh và ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính.
- Nhận thức về TMĐT của các ngân hàng thương mại: Trong tổng số 4 ngân hàng thương mại đã điều tra trên địa bàn tỉnh, 100% đơn vị cho biết họ thường xuyên nghe nói và hiểu đúng, đầy đủ về hình thức, lợi ích cũng như các yếu tố cần thiết cho sự phát triển của TMĐT. Điều này rất thuận lợi cho việc phát triển TMĐT trong tương lai.
- Nhận thức về TMĐT của các cơ quan quản lý nhà nước: Còn có những hạn chế nhất định, trong tổng số 5 cơ quan được điều tra có 80% cơ quan nhận thức đầy đủ, 20% nhận thức chưa đầy đủ về TMĐT.
2. Thực trạng thiết bị CNTT
Tình hình đầu tư mua sắm thiết bị CNTT tại các đơn vị trong tỉnh rất khả quan: 95,68% DN sử dụng máy vi tính, 100% DN có máy fax. Trong tổng số 301 DN nghiệp được điều tra có 2.653 máy vi tính, trung bình mỗi đơn vị có 8,8 máy vi tính. Đối với các ngân hàng đã điều tra, trung bình mỗi người có một máy vi tính. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, trung bình có 1,6 cán bộ/1 máy vi tính. Đối với các hộ kinh doanh cá thể, có 1,33 hộ/1 máy vi tính.
Về kết nối mạng Internet: Có 79,73% DN được điều tra đã kết nối mạng Internet, hình thức truy cập Internet ADSL chiếm 87,75%, đường truyền riêng 3,33% và hình thức truy cập bằng quay số chiếm 9,17%. Trở ngại trong việc sử dụng Internet trong các DN là tính an toàn, bảo mật; công nghệ sử dụng phức tạp; chi phí cao; kết nối chậm và không ổn định; hiệu quả sử dụng chưa cao. Tuy nhiên, đa số các DN sử dụng Internet cho rằng, không có nhiều trở ngại trong việc sử dụng với 65,42% DN lựa chọn.
Đối với các cơ quan nhà nước và ngân hàng: 100% đã kết nối Internet và sử dụng có hiệu quả. Với các hộ kinh doanh cá thể việc kết nối và sử dụng Internet có nhiều hạn chế.
Xây dựng và vận hành Website tại các DN còn nhiều hạn chế, mới có 41/300 DN được điều tra (chiếm 13,62%) đã xây dựng và sử dụng Website. Đối với cơ quan nhà nước, mới có 1/5 cơ quan có Website. Không có hộ kinh doanh cá thể nào có Website.
3. Nguồn nhân lực CNTT phục vụ cho triển khai áp dụng TMĐT 
Hầu hết các DN còn nhiều điều đáng lo ngại. Mức độ sử dụng thành thạo của các nhân viên văn phòng: Sử dụng thành thạo chỉ đạt 15,28%. Cán bộ chuyên trách về CNTT trên địa bàn tỉnh còn rất yếu kém, chỉ 73 DN có cán bộ chuyên trách về CNTT, chiếm 24,25% tổng số DN điều tra. Việc đào tạo nhân viên ứng dụng CNTT vào TMĐT còn yếu, chỉ có 5/301 DN được điều tra (chiếm tỷ trọng 1,63%) đã từng mở lớp học hoặc đưa nhân viên đi học CNTT và TMĐT.
Từ kết quả điều tra cho thấy: Về cơ bản những nền tảng cần thiết cho sự phát triển TMĐT trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã được hình thành, nhất là trong các ngân hàng thương mại và các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh. Tuy nhiên, vấn đề nhận thức, sự đầu tư về hạ tầng kỹ thuật và nguồn nhân lực phục vụ cho TMĐT còn những hạn chế nhất định. Do đó, sự phát triển những loại hình ứng dụng TMĐT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2007-2010 còn khá nhiều trở ngại.
 Căn cứ các kết quả điều tra trên, đề tài đã đề xuất được các giải pháp chủ yếu để phát triển TMĐT giai đoạn 2007-2010 trên địa bàn Hải Dương như sau:
- Giải pháp về cơ sở hạ tầng CNTT: Phát triển cơ sở hạ tầng CNTT, khuyến khích triển khai nhanh hoạt động thanh toán điện tử.
- Giải pháp về nguồn nhân lực: DN phải chủ động phát triển nguồn nhân lực tại chỗ; hỗ trợ các DN đào tạo kỹ năng ứng dụng TMĐT; đào tạo cán bộ quản lý nhà nước các cấp.
- Giải pháp về cơ chế chính sách để thúc đẩy TMĐT phát triển: Thực hiện mua sắm hàng hoá công trên mạng; từng bước cung cấp dịch vụ công qua mạng, thực hiện trả lương cho cán bộ công chức qua tài khoản; đẩy nhanh tiến độ Đề án Hỗ trợ DN ứng dụng CNTT phục vụ hội nhập và phát triển; tiếp tục thực hiện Kế hoạch tổng thể phát triển Chính phủ điện tử tại Hải Dương; triển khai nhanh thí điểm thanh toán một số dịch vụ cơ bản của nhân dân qua mạng; thực hiện chính sách thu hút đầu tư có chọn lọc; khuyến khích xã hội hoá đầu tư phát triển TMĐT; tổ chức thực thi các quy định pháp luật liên quan tới TMĐT.
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về TMĐT cho các DN vừa và nhỏ, các doanh nghiệp FDI, cán bộ quản lý kinh tế các cấp, người tiêu dùng, đặc biệt là tầng lớp thanh niên trẻ ở đô thị.
Kết quả của đề tài là cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước, các DN, người tiêu dùng trong tỉnh có cái nhìn thực tiễn về tình hình ứng dụng TMĐT tại tỉnh. Qua đó giúp các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà quản lý tham mưu giúp tỉnh về phương hướng phát triển TMĐT trong thời gian tới tại tỉnh Hải Dương.
VŨ NGỌC DƯƠNG

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912