Khoa học và Công nghệ (số 2-2008) 2008-11-10 17:00:00

            Trong 5 năm 2003-2007, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương có những chuyển biến tích cực, nhịp độ tăng trưởng khá. Năm 2007 tốc độ tăng trưởng kinh tế 11,5%, cơ cấu tích cực chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá; tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thuỷ sản - công nghiệp, xây dựng - dịch vụ chuyển từ 30,5% - 41% - 28,5% năm 2003, đến năm 2007 đạt 25,5% - 44% - 30,5%.
             Cùng với sự phát triển về số lượng doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động tỉnh Hải Dương đã có sự phát triển cả về số lượng, chất lượng. Toàn tỉnh hiện có gần 14 vạn cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động, được phân bố đa dạng giữa các ngành nghề, các thành phần kinh tế. Số lượng công nhân, lao động khu vực kinh tế ngoài nhà nước tăng nhanh. Trình độ học vấn, tay nghề của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động được nâng lên đáng kể, số người có trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học chiếm 24%, trình độ trung cấp chiếm 10%, còn lại đa số tốt nghiệp trung học phổ thông, tuổi đời dưới 30 chiếm 55%, đã và đang từng bước thích ứng với cơ chế thị trường và tiếp cận nhanh với khoa học và công nghệ hiện đại. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan hành chính, sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể đại đa số đã được đào tạo cơ bản về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và tích cực nghiên cứu tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm qua.

                Cùng với phong trào thi đua yêu nước, các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước và các đoàn thể phát động, đoàn viên Công đoàn tỉnh Hải Dương đã tích cực tham gia phong trào lao động sáng tạo, áp dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Trong 5 năm qua có 104.107 lượt người có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được công nhận, trong đó nữ có 1.497 người bằng 1,43% tổng số. Số sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của công nhân trực tiếp sản xuất là 41.590 người bằng 39,9%, của cán bộ quản lý 23.650 người bằng 22,7%, của cán bộ khoa học kỹ thuật 38.867 người bằng 37,4%. Tổng giá trị làm lợi của các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật là 111.484,2 triệu đồng. Số tiền các cấp thưởng cho các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật là 3.248,1 triệu đồng. Có 45 người được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo, trong đó công nhân 11 người bằng 24,4%, cán bộ quản lý 17 người bằng 37,8%, cán bộ khoa học kỹ thuật 17 người bằng 37,8%. Có 82 giải pháp kỹ thuật tham dự hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh và toàn quốc, trong đó có 65 giải pháp được giải thưởng.

Trong những năm qua nhiều ngành, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã quan tâm đến công tác viết và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm vào công việc chuyên môn thường xuyên của ngành, đơn vị và áp dụng vào sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Một số ngành, đơn vị và doanh nghiệp có phòng trào áp dụng sáng kiến kinh nghiệm tốt như: ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Công ty Xi măng Hoàng Thạch, Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương, Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh nước sạch Hải Dương, Công ty Chế tạo bơm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ, trường Cao đẳng Sư phạm Hải Dương. Nhiều sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, nâng cao năng suất lao động, góp phần cải cách thủ tục hành chính ở các cơ quan Đảng, cơ quan hành chính Nhà nước; nâng cao chất lượng dạy và học ở các trường học; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhiều sáng kiến kinh nghiệm và cải tiến kỹ thuật được áp dụng đã nâng cao chất lượng, giảm giá thành, tạo sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.
Để phong trào lao động sáng tạo, áp dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được duy trì và phát triển trong thời gian tới, đề nghị:
Cấp uỷ Đảng các cấp cần quan tâm và chỉ đạo Công đoàn phối hợp với chuyên môn đồng cấp tiếp tục thực hiện phong trào lao động sáng tạo và áp dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật sâu rộng từ cơ sở.
Các ngành và đơn vị nâng cao chất lượng việc phát động thi đua, xây dựng quy định về viết, tổ chức xét thưởng và áp dụng các sáng kiến kinh nghiệm vào sản xuất và đời sống. Tiếp tục thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ về xét, công nhận và thưởng sáng kiến kinh nghiệm.
Hàng năm UBND tỉnh nên giao cho cơ quan chuyên môn phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh xét lựa chọn một số sáng kiến kinh nghiệm tiêu biểu để khen thưởng.
NGUYỄN VĂN VÓC
Giám đốc Trung tâm Thông tin KH-CN và Tin học

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912