Hoạt động TC-ĐL-CL (số 4-2008) 2017-11-10 01:01:57

Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 và được quy định chi tiết tại Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

 Mục tiêu là xây dựng và thực hiện quy trình xử lý công việc một cách khoa học, hợp lý, tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong nội bộ đơn vị; từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý và cung ứng dịch vụ hành chính công, góp phần đẩy nhanh tiến độ cải cách hành chính và là một trong những giải pháp cần thiết để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Nhằm góp phần hỗ trợ các cơ quan hành chính nhà nước trong việc duy trì áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức buổi Tập huấn về kỹ năng duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho các công chức của các sở, ngành, các Chi cục và Ban thuộc các sở trên địa bàn tỉnh. Tới tham dự buổi tập huấn có đại diện của Đài phát thanh và truyền hình Hải Dương, Báo Hải Dương, tạp chí Khoa học công nghệ và tin học và đại diện lãnh đạo và các chuyên viên của 33 cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Bình, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh tầm quan trọng và hiệu quả của việc duy trì áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, kết quả thực tế của hoạt động duy trì cũng như những tồn tại, hạn chế của các đơn vị đang áp dụng.

Tại Hội nghị tập huấn, các báo cáo viên đã triển khai, giới thiệu tới các đại biểu của các cơ quan về các kỹ năng duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, kỹ năng đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị. Đối với việc duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, các cơ quan hành chính nhà nước phải thể hiện việc duy trì áp dụng bằng cách thường xuyên áp dụng các quy trình, quy định của HTQLCL đã xây dựng và công bố áp dụng; xác định và thực hiện việc phân tích, đánh giá, cải tiến các quá trình của HTQLCL; xây dựng mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng; thường xuyên cập nhật các thay đổi về căn cứ pháp lý, về thủ tục hành chính theo công bố mới của UBND tỉnh vào hệ thống tài liệu; duy trì hoạt động đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng đối với các dịch vụ mà cơ quan cung cấp; thực hiện đánh giá nội bộ; họp xem xét của lãnh đạo...

Ngoài ra, trong buổi tập huấn các báo cáo viên cũng đã trao đổi, thảo luận và giải đáp các vấn đề còn vướng mắc trong quá trình duy trì áp dụng hệ thống tại các đơn vị.

Chi cục TC-ĐL-CL

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912