Khoa học công nghệ 2017-05-03 04:21:55

Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22/7/2016 của Chính phủ.  

Thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22/7/2016 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương đã xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết với mục tiêu phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Hải Dương đó là: phát triển mạnh mẽ các hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh giai đoạn 2016-2020, làm cho KH&CN thực sự là động lực quan trọng để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Một số định hướng cho hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ trong các lĩnh vực khoa học đó là:

- Lĩnh vực khoa học nông nghiệp:

Tập trung nghiên cứu, chuyển giao các tiến bộ KH&CN cho các đơn vị sản xuất và hộ nông dân về: giống cây trồng, vật nuôi có năng suất và chất lượng phù hợp với từng vùng sinh thái, đáp ứng được yêu cầu thị trường tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Đồng thời lựa chọn, duy trì và phát triển các giống cây trồng, vật nuôi bản địa, đặc sản của tỉnh. Nghiên cứu chuyển giao các tiến bộ KH&CN về các công nghệ: canh tác, tưới tiêu, thu hoạch, bảo quản, chế biến sau thu hoạch và sản phẩm phân bón, thuốc sâu sinh học,... cho các hộ nông dân để nâng cao năng suất, chất lượng, giảm tổn thất sau thu hoạch, nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị canh tác, an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường trong sản xuất.

Đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ KH&CN về máy nông nghiệp phục vụ các khâu gieo trồng, thu hoạch, chế biến để tăng năng suất, giảm giá thành, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người sản xuất; các tiến bộ KH&CN về vệ sinh môi trường nông thôn; nghiên cứu xây dựng và nhân rộng mô hình nông thôn mới trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo tiêu chí đánh giá của Nhà nước

Đầu tư xây dựng một số mô hình ứng dụng KH&CN sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại một số địa phương trong tỉnh, từ đó có căn cứ để phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ra diện rộng trên địa bàn tỉnh.

- Lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ:

Nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ KH&CN trong lĩnh vực công nghệ thông tin phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử Hải Dương; xây dựng hệ thống tích hợp, kết nối liên thông các hệ thông thông tin trong toàn tỉnh; xây dựng cổng dịch vụ công đạt mức độ 3 và 4; xây dựng hệ thống một cửa điện tử, cổng thông tin điện tử đến cấp xã, v.v…

Nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến, đẩy mạnh đổi mới công nghệ phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn như sản xuất vật liệu xây dựng, giao thông vận tải, công nghệ bảo quản, chế biến nông sản; hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp trên địa bàn triển khai các dự án KH&CN để cải tiến và đổi mới công nghệ, tạo ra sản phẩm mới hoặc nâng cao chất lượng, hạ giá thành, mở rộng thị trường, nâng cao khả năng cạnh tranh.

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, áp dụng năng lượng mới, năng lượng thay thế; hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp, v.v... trên bước đường hội nhập kinh tế quốc tế; ứng dụng các công nghệ quy hoạch, thiết kế và xây dựng mới phù hợp điều kiện của tỉnh. Đưa ra các giải pháp đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh; công nghệ tiên tiến bảo quản nông sản sau thu hoạch tại các chợ đầu mối, trung tâm thương mại lớn, sản xuất hàng xuất khẩu, v.v...

3. Lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học nhân văn

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả lãnh đạo của tổ chức Đảng các cấp; hoạt động của các cấp chính quyền, của mặt trận tổ quốc, của các tổ chức chính trị-xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính; tổng kết đánh giá các các chương trình kinh tế-xã hội trọng điểm; xây dựng cơ sở lý luận cho việc đề xuất các chủ trương, đường lối, chính sách và giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng cho giai đoạn 2016-2020 và các năm tiếp theo.

Nghiên cứu luận cứ khoa học choviệccụ thể hoáđường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ở tỉnh và  kế hoạchphát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnhgiai đoạn2016-2020.

Tiếp tục nghiên cứu giải pháp cải cách hành chính theo hướng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước đến từng tổ chức và người dân.

Nghiên cứu, sưu tầm và bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh để trở thành các sản phẩm văn hoá có chất lượng cao, phục vụ công tác giáo dục truyền thống, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá của nhân dân và phát triển du lịch; áp dụng các công nghệ tiên tiến để sưu tầm, xuất bản và lưu giữ các di sản văn hoá tiêu biểu. Nghiên cứu biên soạn lịch sử tỉnh Hải Dương qua các thời kỳ.

Nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy và học để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo cho học sinh trên địa bàn tỉnh.Từng bước mở rộng áp dụng các tiến bộ KH&CN về công nghệ thông tin phục vụ giảng dạy của giáo viên.

Nghiên cứu áp dụng đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

Nghiên cứu đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng lực hoạt động của các chợ quê, chợ đầu mối và hệ thống giao thông vận tải để tăng cường lưu thông hành khách, hàng hoá trong nội tỉnh và các vùng khác.

4. Lĩnh vực khoa học y, dược

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp ứng dụng tiến bộ KH&CNtrong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Nghiên cứu ứng dụng mô hình và đề xuất các giải pháp về: tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dược phẩm, chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; các biện pháp chủ động giám sát ô nhiễm thực phẩm và phát triển đội ngũ cán bộ thuộc lĩnh vực lĩnh vực này. Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Điều tra hiện trạng và đề xuất các giải pháp về: quản lý, điều trị kịp thời các bệnh nguy hiểm mới phát sinh trên địa bàn tỉnh v.v…; sức khoẻ và môi trường lao động trong các doanh nghiệp; giám sát và xử lý chất thải gây ô nhiễm môi trường, gây tác hại xấu đến sức khoẻ con người. Sưu tầm, thử nghiệm và áp dụng rộng các bài thuốc y học cổ truyền chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Từng bước áp dụng công nghệ cao về y học trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

5. Lĩnh vực khoa tự nhiên và môi trường

Điều tra,đánh giácác nguồn tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh, từ đó đề xuất biện pháp quản lý, khai thác bền vững nguồn tài nguyên đó.

Ứng dụng các tiến bộ KH&CN để bảo vệ đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh và đề xuất giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời gian tới

Áp dụngcông nghệ xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp và nước thải;công nghệ sản xuất sạch trong các ngành công nghiệp khai thác và chế biến; mở rộng các mô hình bảo vệ môi trường có sự tham gia của cộng đồng.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giám sát tự động môi trường nước thải, khí thải tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh,…

6. Hợp tác về khoa học và công nghệ

Đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài nước trong việc tiếp nhận, chuyển giao các thành tựu KH&CN; đẩy mạnh hợp tác với các tập đoàn kinh tế ở trong và ngoài nước để huy động đầu tư phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của tỉnh.

Mở rộng quan hệ hợp tác phát triển KH&CN với các cơ quan khoa học Trung ương, các tỉnh và nước ngoài, thu hút và sử dụng tốt các dự án đầu tư trên các lĩnh vực. Quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ KH&CN được tham dự các khoá đào tạo, tập huấn các chuyên đề về quản lý và chuyển giao KH&CN, tham quan, khảo sát công nghệ tiên tiến ở nước ngoài, để nâng cao trình độ, học hỏi các kinh nghiệm để ứng dụng trong thực tế quản lý, nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh của tỉnh…

Vũ Ngọc Dương

Tin khác

Công nghệ biến rơm thành xăng máy bay đến Việt Nam (04/06/2018)

Nghiệm thu đề tài xây dựng mô hình trình diễn giống vịt Đại Xuyên PT và giống ngan VS152 (28/05/2018)

Làm giàu từ trồng khoai lấy bồng (28/05/2018)

Đẩy mạnh các giải pháp tiêu thụ vải thiều Thanh Hà (28/05/2018)

Nông dân trẻ làm vườn từ xa bằng điện thoại thông minh (24/05/2018)

Tháo gỡ vướng mắc trong đăng ký, nghiệm thu các đề tài khoa học (24/05/2018)

Đón nhận Huân chương độc lập hạng Ba nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Sở Khoa học và Công nghệ (23/05/2018)

Một số hình ảnh lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương (1968 - 2018) (21/05/2018)

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu bảo tồn nguồn lợi Rươi (14/05/2018)

Trồng cây chanh vàng Mỹ và cách xử lý ra hoa đậu trái sai trĩu cành (10/05/2018)

Tuyển chọn thực hiện 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (10/05/2018)

Các giải pháp chăm sóc vải thiều VietGAP, GlobalGAP phục vụ xuất khẩu năm 2018 (08/05/2018)

Kết quả nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết của cao khô thân cây chuối tiêu (08/05/2018)

Nghiên cứu chế tạo máy sấy lạnh phục vụ sấy thóc giống trên địa bàn tỉnh Hải Dương (04/05/2018)

Ứng dụng độc đáo cho người hay quên, vỗ tay là tìm thấy điện thoại (02/05/2018)

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912