Khoa Học Nông Nghiệp 2016-01-07 01:11:54

BIỂU NHẬP TIN BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU   Tên Báo cáo KQNC*: Xây dựng mô hình trình diễn trồng giống ngô lai F1 ADI 600 theo phương pháp làm đất tối thiểu kết hợp đặt bầu chỉnh tán lá   Cấp quản lý đề tài*:     Tỉnh,Thành phố        Mã số đề tài (nếu có): NTM.01.TKNTM.14   Thuộc Chương trình (nếu có): Kế hoạch số khoa học và công nghệ năm 2014 Cơ quan chủ trì đề tài*: Trạm khuyến nông huyện Thanh Miện

Cơ quan phối hợp nghiên cứu (nếu có): Không
Cơ quan cấp trên trực tiếp của CQ chủ trì*:  UBND huyện Thanh Miện
Bộ/ngành hoặc tỉnh/thành phố chủ quản*: tỉnh Hải Dương
Chủ nhiệm đề tài*: Vũ Văn Tiến             Học hàm, học vị:  Kỹ sư          Giới tính: Nam
Đồng Chủ nhiệm:                                    Học hàm, học vị:              Giới tính:  
Danh sách cá nhân tham gia nghiên cứu: 
Họ và tên: Vũ Thị Lan                              
Họ và tên: Nguyễn Đức Điều                
Họ và tên: Vương Quốc Chiểu
Họ và tên: Phạm Quang Xuôi
Họ và tên: Phạm Văn Giỏi
Họ và tên: Đinh Thị Sen
Họ và tên: Nguyễn Văn Trụ
Họ và tên: Lê Thị Quyện                   
Hình thức đánh giá         • Nghiệm thu                       X Tổng kết        
Đánh giá xếp loại                 x Đạt        
Năm viết BC:    2015
Nơi viết BC:  Trạm khuyến nông huyện Thanh Miện.
Số trang: 29 trang (không kèm phụ lục)
Tóm tắt Báo cáo KQNC:
1- Mục tiêu:
- Xây dựng mô hình trồng ngô đông theo phương pháp làm đất tối thiểu và đặt bầu chỉnh tán lá tại huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương nhằm tận dụng tối đa thời vụ, tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích, giảm chi phí lao động, giảm lượng phân bón và nâng cao hiệu quả kinh tế cho người sản xuất
- Hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng giống ngô nếp lai F1 ADI600 vụ đông theo phương pháp làm đất tối thiểu kết hợp với đặt bầu chỉnh tán lá
- Đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình làm cơ sở mở rộng diện tích đại trà trong các vụ tiếp theo
2- Kết quả:
- Đề tài đã tổ chức thực hiện được các mô hình với quy mô sản xuất tập trung 3-5 ha/điểm, đồng thời đã tôt chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ dân. Kết quả cho thấy các hộ dân đã tiêp thu và chủ động áp dụng vào sản xuất, giảm chi phí, nhân công, nâng cao hiệu quả sản xuất
- Mô hình trình diễn giống ngô nếp lai F1 ADI600 thực hiện tại 06 xã của huyện Thanh Miện với quy mô 35ha cho thấy giống ngô ADI600 là giống ngắn ngày , có chất lượng ngon ngang với ngô giống HN88; phù hợp với điều kiện canh tác của huyện Thanh Miện, đặc biệt là khả năng kháng bệnh rỉ sắt, mô hình cho hiệu quả là 57.816.000 đ/ha (2.087.000 đ/ sào), cao hơn so với giống đối chứng HN88 là 1.960.000 đ/ha
3- Khả năng ứng dụng và mở rộng:
- Xây dựng mô hình trồng ngô đông theo phương pháp làm đất tối thiểu và đặt bầu chỉnh tán lá tại huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương nhằm tận dụng tối đa thời vụ, tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích, giảm chi phí lao động, giảm lượng phân bón và nâng cao hiệu quả kinh tế cho người sản xuất, phù hợp với điều kiện canh tác tại huyện Thanh Miện, là cơ sở triển khai mở rộng trong toàn tỉnh với giống ngô ADI600.
 

Tin khác

KH&CN phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Đồng bằng sông Hồng (04/05/2019)

Mô hình trình diễn thương phẩm giống ngô nếp lai HUA 601 và ADI 688 vụ thu đông (26/03/2019)

Hải Dương: Nuôi cá Chạch bùn cho hiệu quả kinh tế cao (04/09/2018)

Một số yêu cầu sản xuất cây vụ đông ở Hải Dương (27/07/2018)

Hiệu quả chăn nuôi hai giống gia cầm mới (27/07/2018)

Xây dựng mô hình duy trì lưu giữ và phát triển Hoa Lan trên địa bàn tỉnh Hải Dương (11/01/2016)

Xây dựng mô hình sản xuất con lai giữa Ngan trống R71 với vịt mái M14 bằng công nghệ thụ tinh .. (11/01/2016)

Xây dựng mô hình sản xuất con lai giữa Ngan trống R71 với vịt mái M14 bằng công nghệ thụ tinh .. (11/01/2016)

Xây dựng mô hình dâu lai F1-VH15, F1-VH17 phục vụ nuôi tằm tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.. (07/01/2016)

Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá chiên (Bagarius yarrelli Sykes, 1941) quy mô nông hộ (07/01/2016)

Lựa chọn một số giống lúa mới chất lượng có đặc tính thơm chống chịu bệnh đạo ôn, bạc lá và rầy nâu (06/01/2016)

Xây dựng mô hình sản xuất lúa chất lượng, kháng bạc lá N20 tại Hải Dương. (06/01/2016)

Đánh giá kết quả của việc dồn điền, đổi thửa và đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ... (06/01/2016)

Dự án Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng vùng sản xuất nông sản tập trung đạt giá trị kinh tế cao... (06/01/2016)

Nghiên cứu phục tráng và phát triển giống lạc đỏ 3 nhân nhằm duy trì chất lượng, nâng cao năng suất (06/01/2016)

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912