Thông tin TC-ĐL-CL 0000-00-00 00:00:00

Sáng 22/12 tại Hà Nội, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC) tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác năm 2016 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Chu Ngọc Anh tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Hội nghị còn có sự tham dự của Tổng cục trưởng TĐC Trần Văn Vinh; các đồng chí Lãnh đạo đại diện các cơ quan thuộc Bộ KH&CN, Lãnh đạo Tổng cục TĐC, các đơn vị thuộc Tổng cục và các cá nhân, đơn vị có liên quan.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng cục trưởng TĐC Trần Văn Vinh cho rằng, Hội nghị là cơ hội để Tổng cục báo cáo những thành tích đạt được, những thuận lợi, khó khăn và đề xuất, kiến nghị, nâng cao vai trò của KH&CN cũng như những đóng góp của TĐC trong công cuộc hội nhập và phát triển kinh tế - xã hội.
"Hoạt động TĐC là một phần rất quan trọng, đặc biệt Bộ trưởng luôn quan tâm, chỉ đạo. Hoạt động TĐC ngày càng phát triển, ngày càng thành công; phát triển thực sự, đóng góp vào sự thành công của hoạt động khoa học công nghệ nói chung và hoạt động TĐC nói riêng trong thời gian tới", Tổng cục trưởng TĐC Trần Văn Vinh cho hay.  
Tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Nam Hải đã có báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
Theo đó, trong hoạt động tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, với chức năng là cơ quan tham mưu cho Bộ trưởng Bộ KH&CN và đầu mối tổ chức triển khai thực hiện công tác tiêu chuẩn hóa, Tổng cục sớm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các sản phẩm hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ KH&CN và tổ chức tốt công tác tiếp nhận, thẩm tra, thẩm định các hồ sơ TCVN, QCVN của các Bộ ngành soạn thảo để trình Bộ KH&CN ký ban hành.
Tổng cục đã chủ động xây dựng kế hoạch, định hướng, hướng dẫn, hỗ trợ cho các Bộ ngành rà soát, sửa đổi, xây dựng mới các Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật do các Bộ ngành quản lý nhằm tránh sự chồng chéo. Đồng thời định hướng để các Bộ ngành tập trung xây dựng các TCVN, QCVN đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chủ lực và những vấn đề thiết yếu khác của nền kinh tế - xã hội đất nước; phù hợp với các yêu cầu, quy định của các Hiệp định thương mại quốc tế mà Việt Nam cam kết và tham gia (WTO, FTA, TPP…).
Ngoài xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Tổng cục đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và giải đáp Nghị định số 105/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đo lường, đặc biệt là Thông tư 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ KH&CN về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu; và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc trong công tác QLNN và chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật về đo lường cho 63 Chi cục TĐC tỉnh, thành phố và các tổ chức doanh nghiệp.
Về hoạt động quản lý chất lượng, Tổng cục tiếp tục chú trọng đến việc hướng dẫn các Bộ, ngành, các Chi cục TĐC, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân thực hiện đầy đủ quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá và các VBQPPL dưới luật; giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình triển khai, áp dụng liên quan đến hoạt động đánh giá sự phù hợp (ĐGSPH) và quản lý chất lượng sản phẩm,hàng hóa (QLCLSPHH), đặc biệt là sản phẩm hàng hóa nhóm 2 (SPHH) nhóm 2 của Bộ KH&CN quản lý.
Đối với công tác quản lý hoạt động đánh giá sự phù hợp, Tổng cục tham mưu cho Lãnh đạo Bộ KH&CN làm việc trực tiếp với bốn Bộ quản lý ngành, lĩnh vực để đánh giá hiệu quả của mô hình cơ quan kiểm tra chuyên ngành hiện nay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 và xây dựng văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trong đó đề xuất để tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong quy định về việc vừa phải thực hiện chứng nhận hợp quy, vừa phải kiểm tra từng lô hàng nhập khẩu nói riêng cũng như đáp ứng mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra chuyên ngành.
Tổng cục đã cấp giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động cho 38 tổ chức thử nghiệm; 12 tổ chức chứng nhận; Chỉ định cho 09 tổ chức đánh giá sự phù hợp đối với SPHH thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN; Xử lý đăng ký cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng SPHH và xử lý các vấn đề liên quan cho 01 tổ chức; Thẩm xét 90 hồ sơ liên quan đến hoạt động đánh giá sự phù hợp, giải quyết 83 hồ sơ và 07 hồ sơ đang giải quyết (còn thời hạn).
Về triển khai áp dụng TCVN ISO 9001 trong cơ quan hành chính, Tổng cục đã tổ chức tốt công tác theo dõi tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg và Quyết định số 875/QĐ-BKHCN ngày 28/4/2014, và đã tiến hành kiểm tra việc áp dụng TCVN ISO 9001 trong cơ quan hành chính tại 2 địa phương Hải Phòng và Nam Định. Xem xét cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện đào tạo về tư vấn, đánh giá HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 cho chuyên gia tư vấn, đánh giá tại cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước cho 02 tổ chức chứng nhận, 12 tổ chúc tư vấn, 03 thẻ chuyên gia tư vấn độc lập.
Đối với công tác mã số mã vạch, Tổng cục đã thẩm xét 3.152 hồ sơ xin đăng ký sử dụng mã doanh nghiệp; làm thủ tục thay đổi 241 giấy chứng nhận đăng ký sử dụng mã số mã vạch; xử lý thu hồi 929 giấy chứng nhận. Tổ chức 06 khóa đào tạo về sử dụng mã số mã vạch cho các cán bộ tại Chi cục TĐC địa phương và các doanh nghiệp tại Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hà Tĩnh, Phú Yên, Cần Thơ và TP. Hồ Chí Minh.
Trong công tác thanh tra, kiểm tra, Tổng cục đã thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được Bộ KH&CN phê duyệt, tích cực tham gia với vai trò tư vấn về chuyên môn nghiệp vụ TĐC trong các đoàn Thanh tra, kiểm tra liên ngành do Ban chỉ đạo 389, các Bộ, ngành chủ trì góp phần kịp thời phát hiện và ngăn chặn giảm thiểu hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận trong giao nhận hàng hóa. 
Về công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa, Tổng cục đã chủ trì, phối hợp Chi cục TĐC, Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố kiểm tra và khảo sát chất lượng  tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu các mặt hàng: xăng, dầu (XD); điện- điện tử (ĐĐT); đồ chơi trẻ em (ĐCTE); mũ bảo hiểm (MBH), vàng, các hàng hóa khác như máy tập thể thao, đồ uống, thực phẩm, thép, phân bón, phương tiện đo,…; thực hiện kiểm tra nhà nước tổng số 1.123 lô xăng dầu nhập khẩu, tổng khối lượng 6.946.305,937 tấn. Phát hiện 04 lô vi phạm chất lượng nhập khẩu, chiếm 0,36% số lô nhập khẩu được kiểm tra; kiểm tra về đo lường đối với 375 phương tiện đo, phát hiện 19 phương tiện đo không đạt yêu cầu, chiếm 5,1% số phương tiện đo được kiểm tra,…
Về hợp tác quốc tế, Tổng cục đã làm tốt vai trò là đại diện của Việt Nam trong các Tổ chức Quốc tế như: ISO. IEC. ACCSQ, APO, OIML, APMP, GS1...;
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đánh giá, nhìn lại chặng đường một năm - năm 2016 của Tổng cục TCĐLCL đã đạt được nhiều kết quả toàn diện. Thể hiện sinh động trên nhiều mặt, cả về quản lý nhà nước, dịch vụ..., phủ rộng trên khắp mọi miền cả nước.
Thay mặt Bộ KH&CN, Bộ trưởng biểu dương những kết quả của Tổng cục TĐC. Đồng thời bày tỏ sự đồng tình với các nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục TCĐLCL năm 2017 và mong muốn Tổng cục sẽ tiếp tục có những đóng góp lớn hơn nữa trong công cuộc hội nhập, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
                                                                                                       Theo: Truyenthongkhoahoc.vn

Tin khác

Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2017 (18/01/2018)

Quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chi cục trưởng, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (14/12/2017)

4 loại mũ bảo hiểm phải đảm bảo TCVN 5756:2017 khi bán ra (12/12/2017)

Ngày Tiêu chuẩn thế giới 14/10: Tiêu chuẩn giúp thành phố thông minh hơn (16/10/2017)

Ngày Tiêu chuẩn Thế giới 14/10/2017: Tiêu chuẩn giúp thành phố thông minh hơn (28/09/2017)

Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 55 năm sát cánh cùng doanh nghiệp hội nhập (10/07/2017)

PTT Vũ Đức Đam: Đổi mới hoạt động TCĐLCL để tăng trưởng bền vững, nâng cao năng suất chất lượng (10/07/2017)

Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: 'Nâng bước' kinh tế địa phương phát triển (07/07/2017)

Bắt quả tang 2 cơ sở bơm tạp chất vào tôm để tăng trọng (19/06/2017)

Thay đổi kết quả kiểm nghiệm thuốc, nguyên giám đốc ở Phú Yên bị khai trừ đảng (09/06/2017)

Khuyến cáo mới nhất về an toàn dùng thuốc điều trị viêm gan siêu vi C (03/05/2017)

Nghị định 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa có hiệu lực từ 1/6/2017 (19/04/2017)

Tổng cục TCĐLCL định hướng hoạt động nâng cao hiệu quả của Chương trình 712 (24/02/2017)

Doanh nghiệp được tự dán nhãn năng lượng từ ngày 10/02/2017 (13/02/2017)

Kinh doanh gỗ toàn cầu dễ dàng hơn khi áp dụng tiêu chuẩn ISO (27/12/2016)

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912