Thông tin ATBX 2009-07-09 17:00:00

Nhằm quán triệt việc chấp hành tốt công tác an toàn bức xạ tại cơ sở tiến hành công việc bức xạ kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009, theo quy định của Luật Năng lượng nguyên tử Việt Nam, những người đảm nhiệm công việc sau đây phải có chứng chỉ nhân viên bức xạ:

a) Kỹ sư trưởng lò phản ứng hạt nhân;
b) Trưởng ca vận hành lò phản ứng hạt nhân;
c) Người phụ trách an toàn;
d) Người phụ trách tẩy xạ;
đ) Người phụ trách ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân;
e) Người quản lý nhiên liệu hạt nhân;
g) Nhân viên vận hành lò phản ứng hạt nhân;
h) Nhân viên vận hành máy gia tốc;
i) Nhân viên vận hành thiết bị chiếu xạ sử dụng nguồn phóng xạ;
k) Nhân viên sản xuất đồng vị phóng xạ;
l) Nhân viên chụp ảnh phóng xạ công nghiệp.
Điều kiện để được cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ: Người được cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ phải là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; có trình độ chuyên môn và kiến thức về an toàn phù hợp.
Yêu cầu đối với người được cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ: phải thường xuyên cập nhật các kiến thức liên quan.
Như vậy, theo Luật Năng lượng nguyên tử Việt Nam, trong lĩnh vực x quang y tế, người phụ trách an toàn bức xạ của cơ sở x quang phải được cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.
Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người đảm nhiệm vị trí phụ trách an toàn bức xạ tại cơ sở x quang y tế như sau:
1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (click tại đây)
2. Phiếu khai báo cán bộ phụ trách an toàn bức xạ (click tại đây)
3. Chứng chỉ đào tạo an toàn bức xạ (còn hiệu lực) của người phụ trách an toàn bức xạ.
4. Giấy khám sức khỏe của nhân viên bức xạ (sáu tháng trở lại đây)
5. 2 ảnh của người phụ trách an toàn bức xạ (3 x 4)
Đối với các cơ sở x quang y tế đã được Sở Khoa học và Công nghệ cấp phép tiến hành công việc chụp x quang, cơ sở không có thay đổi về người phụ trách an toàn bức xạ thì nội dung hồ sơ chỉ bao gồm các mục 1, 3, 4,5.

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912