Khoa học quản lý (số 2-2018) 2018-05-16 04:13:36

Công đoàn Sở Khoa học và Công nghệ hiện nay có 92 đoàn viên công đoàn sinh hoạt tại 6 tổ công đoàn thuộc khối Văn phòng Sở và các đơn vị thuộc sở. Các đoàn viên công đoàn luôn có tinh thần đoàn kết, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm với công việc và luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; chuyển giao ứng dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất và đời sống; thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Hưởng ứng và thực hiện Nghị quyết số 09/NQ - CĐVC ngày 03/8/2017 của Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện cuộc vận động với những kết quả nổi bật sau:

Công đoàn đã đưa nội dung cuộc vận động vào tiêu chí rèn luyện, phấn đấu của mỗi cán bộ, đoàn viên phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị; đồng thời xây dựng quy chế phối hợp với thủ trưởng cơ quan, bám sát các nội dung cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, và thực tiễn hoạt động của từng phòng, đơn vị; thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao nhận thức chính trị, trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam. Các đoàn viên công đoàn nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 03 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, vận dụng sát với chức trách nhiệm vụ từng cán nhân, đơn vị. Các tiêu chí của cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”,  được cụ thể hóa và gắn với công tác thi đua khen thưởng hằng năm của sở. Công đoàn Sở đã phổ biến sâu rộng, có nhiều hình thức hoạt động đi vào chiều sâu, bảo đảm thiết thực, hiệu quả như: nói chuyện chuyên đề, viết bài, xây dựng tiêu chuẩn đạo đức và vận dụng thực hiện gắn với chức trách nhiệm vụ được giao. Hưởng ứng phong trào thi đua do Đảng uỷ, Lãnh đạo sở và Công đoàn phát động, từng cán bộ, đoàn viên công đoàn đăng ký và ký giao ước thi đua hằng năm; đồng thời, tích cực hưởng ứng đợt thi đua: Đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo… phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần chung vào thành công của phong trào thi đua của Đảng bộ, Cơ quan và Công đoàn. Quan tâm, động viên gắn với trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi đoàn viên công đoàn về: Tự giác nghiên cứu, học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ, năng lực, nhất là kiến thức chuyên môn; học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới tác phong, cải tiến lề lối làm việc nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, chấp hành tốt nội quy cơ quan và văn hoá công sở. Công đoàn Sở tổ chức nhiều hoạt động giao lưu thể thao, văn nghệ trong nội bộ Sở, trong khối thi đua, khối khoa giáo để rèn luyện sức khỏe, nâng cao tinh thần làm việc hiệu quả, phấn đấu của mỗi đoàn viên công đoàn.

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức, Sở khoa học và công nghệ luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn viên công đoàn được đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và năng lực công tác. Từ năm 2012-2017 có 07 công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng trình độ cao cấp lý luận chính trị; 10 công chức, viên chức học trung cấp lý luận chính trị - hành chính, 02 công chức đi đào tạo trình độ tiến sĩ; 11 công chức, viên chức tham gia các khoá đào tạo trình độ thạc sĩ; 390 lượt công chức, viên chức tham dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ;̉ 06 công chức, viên chức tham dự các khoá bồi dưỡng ngoại ngữ; 15 công chức, viên chức được bồi dưỡng chương trình chuyên viên chính; 12 công chức, viên chức đi bồi dưỡng chương trình chuyên viên và 41 lượt công chức, viên chức là lãnh đạo cấp phòng trở lên tham dự các khoá bồi dưỡng về kỹ năng quản lý, lãnh đạo.

Trong thực hiện công vụ đoàn viên công đoàn sở luôn bám sát chức năng nhiệm vụ của cơ quan, tuân thủ đúng pháp luật, đảm bảo tiến độ và yêu cầu chất lượng công việc được giao; thực hiện cải cách hành chính đạt hiệu quả cao. Các đoàn viên công đoàn luôn đoàn kết, công tâm trong thực hiện nhiệm vụ; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Qua việc đánh giá kết quả đạt được trong thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã rút ra một số kinh nghiệm trong việc xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” đó là:

- Sự đồng thuận, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động trong đó tổ chức công đoàn có vai trò quan trọng tập hợp đoàn viên công đoàn thực hiện nội dung của cuộc vận động với phong trào thi đua khen thưởng hằng năm trong cơ quan

- Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với lãnh đạo Sở thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng hoạt động tham mưu cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu đối với người công chức, viên chức trong giai đoạn hiện nay.

- Đoàn viên công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, tích cực tham gia công tác cải cách hành chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá, xác định những khó khăn, vướng mắc đưa ra giải pháp khắc phục đồng thời tôn vinh, biểu dương khen thưởng kịp thời  những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong quá trình thực hiện Cuộc vận động.

Với những kinh nghiệm trên, Công đoàn Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với lãnh đạo Sở xây dựng được tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo trong công tác, góp phần đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ, từng bước khẳng định khoa học và công nghệ là động lực quan trọng nhất để phát triển sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra.

Bài của Vũ Ngọc Dương - Chủ tịch Công đoàn Sở Khoa học và Công nghệ

Đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 2 ra tháng 4 năm 2018

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912