Khoa học và công nghệ (số 4-2017) 2017-08-31 02:40:05

Tỉnh Hải Dương có mạng lưới giao thông vận tải cơ bản hoàn chỉnh, với 12.865 km đường bộ, 396km đường sông, trong đó có nhiều tuyến giao thông quan trọng là điều kiện thuận lợi để tỉnh phát triển kinh tế xã hội. Để phát huy hiệu quả của các công trình giao thông phục vụ phát triển kinh tế xã hội, ngành giao thông phải theo dõi lượng dữ liệu đồ sộ, bao gồm các công trình, thông số của từng công trình, kết cấu hạ tầng giao thông… nhằm theo dõi quản lý để sửa chữa, bảo trì, tổ chức giao thông, lập kế hoạch cải tạo nâng cấp.

Trong những năm qua, cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh đã được Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh đầu từ xây dựng và cải tạo nâng cấp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Theo đó, các tài liệu lưu trữ về công trình giao thông ngày càng nhiều. Tuy nhiên, việc quản lý dữ liệu hạ tầng giao thông vận tải mang tính rời rạc, lưu trữ thủ công và lẻ tẻ ở nhiều bộ phận, chưa xây dựng được một bức tranh toàn cảnh về hiện trạng cơ sở hạ tầng giao thông do vậy gây khó khăn khi tra cứu dữ liệu phục vụ công tác quản lý, quy hoạch, bảo dưỡng.

Hiện tại, việc quản lý dữ liệu hạ tầng giao thông đòi hỏi việc lưu trữ một cách tổng quát, chính xác, cập nhật thường xuyên, công khai thông tin phục vụ nhân dân tra cứu, thu hút các nhà đầu tư, truy xuất thông tin nhanh chóng, chính xác phục vụ quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông. Từ năm 2015, đề tài “Xây dựng hệ thống xử lý dữ liệu GPS để quản lý vận tải hành khách bằng xe buýt của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương” do Sở Giao thông vận tải Hải Dương thực hiện và áp dụng tại Sở, góp phần quản lý, giám sát được hệ thống giao thông công cộng trên địa bàn tỉnh. Chính vì vậy, Sở Giao thông vận tải Hải Dương đã đề xuất và được UBND tỉnh phê duyệt thực hiện đề tài nghiên cứu: " Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương". Đề tài do ThS Lê Đình Long, giám đốc Sở Giao thông vận tải Hải Dương chủ nhiệm, thực hiện trong năm 2016.

Ban chủ nhiệm đề tài đã phối hợp với các phòng ban tiến hành thu thập, tổng hợp, thống kê, biên tập, rà soát hồ sơ quản lý, lưu trữ của Sở Giao thông vận tải và các cơ quan quản lý; khảo sát hiện trường tất cả các tuyến đường, sử dụng định vị GPS để xác định vị trí, đo đạc các thông số kỹ thuật cơ bản của hạng mục công trình, vị trí để xây dựng bản đồ số về hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh, bao gồm các cơ sở dữ liệu đường bộ, đường sắt, vận tải xe buýt, tuyến đường thủy nội địa, dự án xây dựng cơ bản công trình giao thông vận tải, dự án sửa chữa định kỳ công trình giao thông vận tải từ năm 2013 đến nay, biên tập xây dựng bản đồ nền giao thông tích hợp lên hệ thống phần mềm. Các dữ liệu trên được đưa vào phần mềm tích hợp với website của Sở Giao thông vận tải, được viết dưới dạng ứng dụng web, bao gồm 6 module: quản lý thông tin chung về hạ tầng giao thông; quản lý cập nhật thông tin công trình, tuyến đường; quản lý dữ liệu chi tiết về hạ tầng giao thông; tra cứu, tìm kiếm dữ liệu; quản trị, phân quyền người dùng; kết xuất báo cáo. Các module được liên kết với nhau gồm Quốc lộ, đường tỉnh, đường giao thông nông thôn, đường thủy nội địa, đường sắt và các thông tin liên quan. Phần mềm cho phép tra cứu hiện trạng hạ tầng giao thông theo từng tuyến, cập nhật tài liệu ứng với từng bước thực hiện, trích xuất báo cáo theo các thời điểm cho người quản lý.

Trên cơ sở đường truyền WAN của Sở Giao thông vận tải, các phòng, Ban quản lý dự án thuộc Sở đã cập nhật toàn bộ dữ liệu các tuyến đường tỉnh, đường thủy nội địa - địa phương, vị trí sơ đồ các tuyến quốc lộ, 49 dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ năm 2005 đến năm 2015 và 120 công trình sửa chữa định kỳ trên đường tỉnh, quốc lộ ủy thác trong 3 năm (2013 - 2015). Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và công trình sửa chữa định kỳ các tuyến đường tỉnh, quốc lộ ủy thác Sở Giao thông vận tải phân công các phòng ban liên quan theo chức năng nhiệm vụ phân công cán bộ cập nhật ngay sau khi có thay đổi và bổ sung. Hệ thống phần mềm sẽ triển khai trên máy chủ dịch vụ tại Sở Giao thông vận tải, có khả năng kết nối tới Trung tâm dữ liệu tỉnh đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông. Phần mềm đã được khai thác thành công tại Sở Giao thông vận tải và tiếp tục, thường xuyên được cập nhật dữ liệu để đảm bảo tính chính xác kịp thời của phần

Việc đưa vào sử dụng phần mềm quản lý giúp công tác quản lý dữ liệu hạ tầng giao thông đồng bộ, thông tin chính xác, cập nhật đầy đủ, kịp thời, minh bạch về điều kiện sử dụng khai thác hạ tầng giao thông. Đề tài triển khai hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm thời gian tìm kiếm thông tin, khai thác dữ liệu phục vụ quản lý giao thông trên địa bàn tỉnh.

Bài của Nguyễn Thị Ánh

Đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 4 ra tháng 8 năm 2017 

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912