Tổ chức bộ máy 2018-07-06 09:20:06

Chức năng nhiệm vụ hiện tại của Sở Khoa học và Công nghệ được quy định tại Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh Hải Dương. Trong đó cơ cấu tổ chức hiện tại gồm: 05 phòng, 03 đơn vị trực thuộc Sở: Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng; Trung tâm Thông tin khoa học-công nghệ và Tin học; Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ khoa học; 01 đơn vị trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng: Trung tâm Kỹ thuật - Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng. Bộ máy tổ chức hiện tại gồm:

I. Lãnh đạo Sở

- Ông Phạm Văn Bình, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở KH&CN.

- Ông Nguyễn Văn Vóc, Phó giám đốc.

- Ông Phạm Văn Mạnh, Phó giám đốc.

II. Các phòng chức năng và lãnh đạo phòng gồm

1. Văn phòng Sở

- Ông Vũ Ngọc Dương, Chánh văn phòng

2. Thanh tra Sở

- Bà Nguyễn Ái Vân, Phó Chánh thanh tra.

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Bà Phùng Thị Huê, Trưởng phòng

- Bà Phan Khánh Hiền, Phó trưởng phòng

4. Phòng Quản lý Khoa học

- Ông Lê Lương Thịnh, Trưởng phòng

- Bà Vũ Thị Thu Hiền, Phó trưởng phòng

5. Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ

- Ông Lê Thanh Hải, Trưởng phòng.

- Bà Phạm Thị Huệ, Phó trưởng phòng

- Bà Đinh Thị Bình, Phó trưởng phòng

III. Các đơn vị trực thuộc Sở

1. Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

- Ông Nguyễn Duy Hưng, Chi cục trưởng

- Bà Lê Thị Lý, Phó chi cục trưởng

2. Trung tâm Thông tin khoa học - công nghệ và Tin học

- Ông Nguyễn Xuân Dương, Phó Giám đốc phụ trách

- Ông Lê Duy Thủy, Phó giám đốc.

3. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học

- Ông Nguyễn Cao Đam, Giám đốc

- Ông Vũ Văn Tân, Phó giám đốc

4. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (Trực thuộc Chi cục)

- Ông Trần Hoài Văn, Giám đốc

- Ông Nguyễn Quang Hùng, Phó giám đốc

 

 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912