Hội Cựu chiến binh 2018-07-10 03:47:18

Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh có 34 Hội Cựu chiên binh cơ sở tại các cơ quan trong Khối hành chính, sự nghiệp. Hoạt động của Hội trong năm 2017 tuy gặp một số khó khăn nhưng với sự đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn nên công tác Hội đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Đóng góp vào thành tích chung trong hoạt động của Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh nói chung và Hội Cựu chiến binh các cơ sở nói riêng phải kể đến việc đề xuất sáng kiến cải tiến nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị khác nhau, có nhiều đồng chí giữ cương vị lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan, nhiều đồng chí có trình độ chuyên môn cao; dù trên cương vị công tác nào, cán bộ Hội viên Hội cựu chiến binh đã thể hiện tốt tính tiền phong gương mẫu; Ban chấp hành Hội cựu chiến binh cơ sở luôn chủ động tham mưu đề xuất phối hợp với các đoàn thể, lồng ghép hoạt động phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như: Nâng cao chất lượng hệ thống văn bản và tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh các văn bản thuộc thẩm quyền lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở theo chuyên ngành (Hội Cựu chiến binh Văn phòng Tỉnh ủy, Hội Cựu chiến binh Văn phòng UBND tỉnh); vai trò của Hội Cựu chiến binh trong tham mưu cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "Một cửa" (Hội Cựu chiến binh Thanh tra tỉnh, Hội Cựu chiến binh Sở Giao thông vận tải); Đề án nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào phát triển chăn nuôi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về thương mại và công nghiệp (Hội Cựu chiến binh Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Cựu chiến binh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Cựu chiến binh Sở Công thương); nghiên cứu hoàn thiện các cơ chế chính sách tài chính, chế độ định mức (Hội Cựu chiến binh Sở Tài chính); các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí tuyên truyền (Hội Cựu chiến binh Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội Cựu chiến binh Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương). Hội Cựu chiến binh Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng đã vận động Hội viên tích cực hoạt động nắm chắc kỹ thuật bảo quản lương thực, thực phẩm theo công nghệ mới. Một số cá nhân Hội viên Hội Cựu chiến binh đã có nhiều sáng kiến, đề tài khoa học được áp dụng đạt hiệu quả cao trong sản xuất và đời sống. Những đóng góp nêu trên của Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quản tỉnh đã tô thắm thêm bản chất Hội viên Hội Cựu chiến binh là "Anh bộ đội Cụ Hồ", xứng đáng với lòng tin yêu của nhân dân.

Vũ Văn Tân

Trung tâm UDTB khoa học

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912