Bản Tin TBT 0000-00-00 00:00:00

NGHỊ ĐỊNH MỚI VỀ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ Ngày 29 tháng 8 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ trong đó có nhiều cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, nhóm hộ sản xuất sản phẩm hữu cơ. Nghị định số 109/2018/NĐ-CP được chính phủ ban hành gồm 8 chương gồm những quy định về sản xuất, chứng nhận, ghi nhãn, truy xuất nguồn gốc, kinh doanh, kiểm tra nhà nước các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, và các chính sách sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Nghị định được đưa ra áp dụng đối với các đối tượng là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, các tổ chức, cá nhân có sản xuất hay có hoạt động liên quan đến sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.

Theo Nghị định này, Chính phủ sẽ hỗ trợ 100% kinh phí xác định các vùng, khu vực đủ điều kiện sản xuất hữu cơ: Điều tra cơ bản, khảo sát địa hình, phân tích mẫu đất, mẫu nước, mẫu không khí do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, Chính phủ cũng hỗ trợ một lần 100% chi phí cấp Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) về nông nghiệp hữu cơ do Tổ chức chứng nhận cấp (cấp lần đầu hoặc cấp lại); về hỗ trợ đào tạo, tập huấn sản xuất hữu cơ, định mức hỗ trợ thực hiện theo quy định của Chính phủ về khuyến nông.

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ, Nghị định đã đưa ra các nguyên tắc trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Trong đó, điều quan trọng của sản xuất nông nghiệp hữu cơ là không dùng chất hóa học tổng hợp trong các giai đoạn của chuỗi sản xuất, không sử dụng công nghệ biến đổi gen, chất phóng xạ và các công nghệ khác có hại cho sản xuất hữu cơ.

Bên cạnh đó, về vấn đề tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ chủ trì và phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công thương, cùng các bộ, ngành liên quan để đưa ra đánh giá và công bố danh sách các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, hài hòa với tiêu chuẩn quốc gia được áp dụng tại Việt Nam.

Đặc biệt, Nghị định đã đề ra các chính sách để khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ. Trong đó ưu tiên áp dụng các chính sách đã ban hành cho phát triển nông nghiệp hữu cơ có ghi rõ: “Ưu tiên kinh phí khoa học, khuyến nông để thực hiện đề tài nghiên cứu, dự án khuyến nông”; “Các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm hữu cơ được ưu tiên hưởng chính sách khuyến khích đầu tư đối với nông nghiệp nông thôn”.

Nghị định 109/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 15-10-2018.

Tin TBT Hải Dương số 07/2019

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912