Những vấn đề chung (số 1-2016) 2016-01-26 04:04:55

Năm 2015 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực và toàn diện trên các lĩnh vực sau đây Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương xin trích giới thiệu một số thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2015 và mục tiêu chủ yếu năm 2016 của tỉnh:

I. Thành tựu năm 2015:
* Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 8,5% so với năm 2014 (kế hoạch tăng 7,5%).
* Cơ cấu kinh tế Nông, Lâm nghiệp, Thuỷ sản - Công nghiệp, Xây dựng - Dịch vụ đạt 15,6% - 52,5% - 31,9% (kế hoạch 15,6% - 52,3% - 32,1%).
* Giá trị hàng hoá xuất khẩu tăng 9,1% so với năm 2014 (kế hoạch tăng 10%).
* Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 9.735,693 tỷ đồng, đạt 126% dự toán năm.
* Tạo thêm việc làm mới cho 37.836 lao động (kế hoạch 32.000 lao động).
* Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,27% giảm 1% so với năm 2014 (kế hoạch giảm 1%).
* Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm còn 12,2% (kế hoạch 12%).
II. Mục tiêu chủ yếu năm 2016:
1. Các chỉ tiêu kinh tế
* Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) từ  8,5% trở lên.
* Tỷ lệ vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh so với tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 39%.
* Giá trị hàng hóa xuất khẩu tăng 15% so với năm 2015.
* Thu ngân sách nội địa đạt 8.050 tỷ đồng, trong đó thu tiền sử dụng đất đạt 600 tỷ đồng.
* Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 130 triệu đồng.
* Tỷ lệ số xã đạt tiêu chí nông thôn mới đến cuối năm đạt 35%.
2. Các chỉ tiêu xã hội
* Giải quyết việclàm mới cho 3,4 vạn lao động.
* Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%, trong đó có chứng chỉ đạt 25%.
* Tỷ lệ giường bệnh/1 vạn dân đến cuối năm 2016 đạt 24,4 giường.
* Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng đến cuối năm 2016 giảm xuống còn 11,5%.
 * Giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,5% trở lên so với năm 2015.
* Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đến cuối năm 2016 đạt 78,8%.
* Tỷ lệ làng, khu dân cư văn hóa đến cuối năm 2016 đạt 80%.
3. Các chỉ tiêu về môi trường
* Tỷ lệ hộ dân được sử dụng được sử dụng nước sạch đến cuối năm 2016 đạt 88%.
* Tỷ lệ chất thải rắn đô thị thu gom, xử lý đến cuối năm 2016 đạt trên 80%.
(Trích Nghị quyết số 130/2015/NQ - HĐND ra ngày 10/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương)
Bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 1/2016

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912