Hoạt động TC-ĐL-CL (số 2-2018) 2018-05-21 01:26:18

Năng suất và chất lượng sản phẩm là yếu tố then chốt quyết định khả năng cạnh tranh và sự tồn tại lâu dài của một doanh nghiệp, là cơ sở để nâng cao thu nhập, tạo môi trường và điều kiện làm việc tốt cho người lao động.

Với ý nghĩa đó, ngày 21/05/2010 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 712/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”. Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày 22/4/2013 phê duyệt Đề án "Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hoá cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2013-2020” với mục tiêu là xây dựng phong trào năng suất, chất lượngtại địa phươngthông qua việc xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, các công cụ cải tiến năng suất, chất lượng tiên tiến tại các doanh nghiệp; đẩy mạnh hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng nhằm góp phần tạo chuyển biến về năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;nâng cao nhận thức, năng lực quản lý, xây dựng đội ngũ chuyên gia về năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp.

Từ năm 2013 – 2016, đề án đã từng bước được thực hiện có hiệu quả mục tiêu và các nội dung đã được phê duyệt. Thực hiện kế hoạch của Đề án năm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đã tiến hành khảo sát doanh nghiệp nhằm xác định nhu cầu, khả năng tham gia và hướng dẫn doanh nghiệp thủ tục hồ sơ tham gia Đề án; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của lãnh đạo các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức hội thảo về năng suất, chất lượng và thu được những kết quả nổi bật sau:

 Tổ chức 01 buổi hội thảo về năng suất chất lượng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quanvới nội dung trao đổi về năng suất chất lượng và các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng cho các doanh nghiệp, một số Hệ thống quản lý chất lượng và các công cụ cải tiến năng suất, chất lượng cho các doanh nghiệp hiện nay.

Phối hợp với Trung tâm Thông tin khoa học công nghệ và Tin học xây dựng 05 phóng sự, 01 tọa đàm về năng suất, chất lượng phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, mở chuyên mục trên trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ.

Hỗ trợ 01 doanh nghiệp xây dựng mô hình điểm về năng suất chất lượng cho Công ty TNHH Cơ khí Toàn Phát với nội dung áp dụng tích hợp hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Kết quả tháng 11/2017 Công ty đã được cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015, ISO 14001:2015. Việc áp dụng Hệ thống tích hợp đã giúp công ty kiểm soát tốt các quá trình sản xuất động cơ điện, máy bơm nước, các sản phẩm máy nông nghiệp và hỗ trợ Công ty trong việc kiểm soát môi trường làm việc đảm bảo đáp ứng các yêu cầu theo luật định. Qua đó đã tạo cho Công ty phong cách làm việc chuyên nghiệp, nâng cao hình ảnh, uy tín của Công ty đối với khách hàng và đối tác.

 Hỗ trợ  01 doanh nghiệptham gia Giải thưởng chất lượng Quốc gia 2017, kết quả doanh nghiệp đạt Giải Bạc. Hỗ trợ xây dựng 20 tiêu chuẩn cơ sở cho một số sản phẩm của các doanh nghiệp; hỗ trợ 10 doanh nghiệp đăng ký mã số mã vạch. Hỗ trợ 10 doanh nghiêp chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, 13 doanh nghiệp chứng nhân hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và 01 doanh nghiệp chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000/HACCP.

Các hoạt động của Đề án đã góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tiếp cận các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến cho đội ngũ cán bộ quản lý của các doanh nghiệp; bên cạnh đó việc hỗ trợ doanh nghiệp đã khích lệ động viên doanh nghiệp mạnh dạn ứng dụng các công nghệ quản lý tiên tiến, các công cụ nâng cao năng suất và chất lượng để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp, tạo được sự gắn kết giữa khoa học và sản xuất, đời sống.

Trong năm 2018, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng tiếp tục thực hiện các nội dung đã được phê duyệt của Đề án như: phối hợp với Trung tâm Thông tin khoa học công nghệ và Tin học thực hiện hoạt động thông tin tuyên truyền về Đề án, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, hỗ trợ kinh phí chứng nhận hợp chuẩn/hợp quy/xây dựng hệ thống quản lý tiên tiến, đăng ký mã số mã vạch và xây dựng tiêu chuẩn cơ sở. Thông qua các hoạt động này sẽ góp phần đẩy mạnh phong trào năng suất, chất lượng tại địa phương.

Bài của Nguyễn Thị Yến

Đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 2 ra tháng 4 năm 2018

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912