Khoa học và công nghệ (số 3-2016) 2016-06-22 00:47:04

Trên địa bàn tỉnh Hải Dương hiện có 38.941 liệt sỹ, thương binh; 21.701người hưởng chính sách như thương binh; 10.542 bệnh binh; 3.902 Mẹ Việt Nam anh hùng;34 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 915 cán bộ hoạt động trước Cách mạng Tháng Támnăm 1945; 3.628 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; 8.431 người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học; 8.047 thanh niên xung phong đã hưởng trợ cấp; hàng chục vạn người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc đã được tặng thưởng huân chương, huy chương.Qua thời gian hồ sơ người có công đã có hiện tượng cũ, hỏng, không tra cứu được.Nhiều hồ sơ có hiện tượng mục, nát dẫn đến việc khó khăn trong công tác thẩm định hồ sơ, giải quyết chế độ chính sách đối với người có công và nhân thân của họ.  

Để đáp ứng tốt công tác quản lý hồ sơ người có công, Thạc sỹ Lưu Văn Bản, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã đề xuất và được UBND tỉnh phê duyệt thực hiện đề tài: “Ứng dụng công nghệ thông tin số hóa hồ sơ người có công phục vụ công tác quản lý nhà nước tại Sở Lao động,Thương binh và Xã hội” với nội dung xây dựng hệ thống phần mềm quản lý dữ liệu hồ sơ người có công tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phục vụ công tác quản lý nhà nước được hiệu quả, giảm thời gian và công sức; đồng thời phục vụ nhu cầu tra cứu, tìm kiếm thông tin của đối tượng quản lý, nhân dân; phục vụ chia sẻ, sử dụng lại thông tin, dữ liệu vào mục đích quản lý khác.Hệ thống phần mềm sẽ nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý hồ sơ người có công. Đây là đề tài có hiệu quả thiết thực trong công tác quản lý Nhà nước về quản lý hồ sơ liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, bà mẹ Việt Nam anh hùng… nói riêng và công tác quản lý Nhà nước về người có công nói chung, đồng thời là giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng, hiệu quả lưu giữ tư liệu, đảm bảo công tác quản lý hồ sơ phục vụ nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành.

Phần mềm quản lý hồ sơ người có công là một giải pháp hoàn chỉnh trong việc tin học hóa công việc hành chính. Giải pháp tập trung vào việc quản lý hồ sơ cũng như các loại tài liệu, văn bản giấy tờ khác tại cơ quan một cách dễ dàng và hợp lý. Giúp cho người lãnh đạo, người đứng đầu đơn vị ra các quyết định một cách nhanh chóng chuyển đến đúng đối tượng cần hướng tới. Phần mềm được xây dựng trên nền Web - based với các công nghệ tiên tiến nhất hiện nay và một hệ quản trị cơ sở mạnh giúp cho việc triển khai một cách dễ dàng và có tính bảo mật cao.

Phần mềm quản lý dữ liệu hồ sơ người có công có các chức năng sau:nhận dạng được hồ sơ người có công sau khi quét;lưu trữ tài liệu được số hóa, sử dụng lại được thông tin trong tài liệu;trích lọc được thông tin trong hồ sơ người có công; phân loại được hồ sơ người có công theo từng đối tượng; thống kê hồ sơ người có công theo từng tiêu chí; lưu vết quy trình nhập xuất hồ sơ; phần mềm phải có khả năng tìm kiếm, chèn thêm thông tin vào hồ sơ; quản trị người dùng theo phòng ban, chức năng, nhiệm vụ cụ thể; phân quyền người dùng theo phòng, ban; cho phép người dùng tìm kiếm qua mạng; xuất thông tin hồ sơ ra nhiều định dạng chuẩn pdf, jpg,...Phần mềm gồm các module:

- Module nhận dạng tài liệu: được quét vào từ máy quét; nhận dạng tài liệu theo mẫu; xử lý tài liệu đã quyét.

- Module Quản lý tài liệu: trích lọc thông tin từ tài liệu được quét. Lưu trữ tài liệu được số hóa, sử dụng lại thông tin.

- Module Phân loại tài liệu: văn bản phục vụ quản lý, phân chia hồ sơ theo nhóm; lưu vết quy trình nhập xuất hồ sơ: Ai làm cái gì? vào lúc nào? ở đâu trong hệ thống? tác động vào dữ liệu nào?

- Module Tra cứu, tìm kiếm tài liệu: tìm kiếm và chèn thông tin liên quan vào hồ sơ; tìm kiếm hồ sơ khoa học theo nhiều tiêu chí.

- Module Quản trị, phân quyền người dùng: quản lí hồ sơ người dùng; phân loại người dùng theo khu vực, phòng ban, quản lý nhóm người dùng, phân quyền cho từng nhóm, phân quyền chi tiết cho từng thành viên; cấp/rút quyền tức thì đến từng chức năng nhỏ, phân quyền người dùng theo nhiều phạm vi trên hệ thống

- Module Kết xuất thông tin: cho phép người dùng tìm kiếm hồ sơ qua mạng, tìm kiếm theo nhóm. Xuất thông tin hồ sơ ra nhiều định dạng chuẩn (pdf, jpg,…). Cho phép nhận phản hồi về hồ sơ từ nhân dân

Hiện tại Sở Lao động, Thương bình và Xã hội đã đưa được 05 danh sách người có công với cách mạng lên phần mềm đó là:

- Hồ sơ liệt sỹ;thương binh; bệnh binh; Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy; người hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc hóa học.

- Hồ sơ người có công được scan để đưa vào phần mềm: 8.000 hồ sơ, tương ứng với 60 GB dữ liệu.

Phần mềm quản lý hồ sơ người có công có nhiều lợi ích nổi bật, giúp cho các đối tượng sử dụng đơn giản, chuyên nghiệp trong nghiệp vụ và giúp cho cơ quan triển khai quản lý hồ sơ người có công tập trung, nhanh chóng, đơn giản, thuận tiện trong quá trình sử dụng, đẩy mạnh được một bước về triển khai ứng dụng công nghệ thông tinphục vụ công tác cải cách hành chính. Đồng bộ và quy chuẩn hóa về cơ sở dữ liệu thông tin về hồ sơ người có công, phục vụ cho mục tiêu tổng hợp được một cách hiệu quả trên quy mô toàn tỉnh, phục vụ công tác của lãnh đạo ở tầm vĩ mô.

Phần mềm là công cụ hữu ích góp phần thực hiện các công việc quản lý và chuyên môn tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn. Trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ, nhân viên được nâng cao.Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước bằng việc ứng dụng công nghệ mới, hướng đến hòa nhập được dần với xu thế hiện đại hóa nền hành chính của Nhà nước, xu thế của Chính phủ điện tử. Phần mềm giúp thực hiện tốt việc cập nhật và theo dõi thông tin đang quản lý về hồ sơ người có công, đồng thời giúp lưu trữ, in ấn, kiểm tra, tìm kiếm, tra cứu khi có nhu cầu và tiện việc theo dõi, báo cáo số liệu chính xác.Phần mềm cung cấp đầu đủ chức năng về thông tin người có công giúp cho việc quản lý, thụ lý hồ sơ người có công dễ dàng, thuận lợi, qua đó phục vụ công tác giải quyết chính sách nhanhvàhiệu quả.

Hải Ninh
Bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương số 3 ra tháng 6/2016

 

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912