Bản Tin TBT 2018-03-23 07:22:45

Ngày 14 tháng 8 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 15/2017/TT-BNNPTNT- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam. Thông tư gồm những nội dung chính như sau:

1.Các thuốc bảo vệ thực vật đăng ký chính thức vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, bao gồm:

+Thuốc trừ bệnh: 1 hoạt chất, 1 tên thương phẩm;

+Thuốc trừ cỏ: 4 hoạt chất với 4 tên thương phẩm.

2. Các thuốc bảo vệ thực vật đăng ký bổ sung vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, bao gồm:

+ Thuốc trừ sâu: 148 loại thuốc;

+Thuốc trừ bệnh: 138 loại thuốc;

+Thuốc trừ cỏ: 44 loại thuốc;

+Thuốc điều hòa sinh trưởng: 16 loại thuốc;

+ Thuốc trừ ốc: 09 loại thuốc;

+ Chất dẫn dụ: 2 loại thuốc;

+Thuốc trừ mối: 1 loại thuốc.

3. Sửa đổi tên tổ chức đề nghị đăng ký: 7 trường hợp

T

Tên hoạt chất

Tên thương phẩm

Đã quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 4 năm 2016

Sửa đổi lại

1.

Acephate

BM Promax 75WP

Behn Meyer Agcare LLP

Behn Meyer Agricare Vietnam Co., Ltd

2.

Dazomet

Basamid Granular 97MG

Behn Meyer Agcare LLP

Behn Meyer Agricare Vietnam Co., Ltd

3.

Diuron

BM Diuron 80 WP

Behn Meyer Agcare LLP

Behn Meyer Agricare Vietnam Co., Ltd

4.

Glyphosate

BM - Glyphosate 41 SL

Behn Meyer Agcare LLP

Behn Meyer Agricare Vietnam Co., Ltd

5.

Glyphosate IP A salt 360g/l + Metsulfuron methyl 15g/l

Weedall 375 SL

Behn Meyer Agcare LLP

Behn Meyer Agricare Vietnam Co., Ltd

5.

Propanil (DCPA)

Bm Weedclean 80WG

Behn Meyer Agcare LLP

Behn Meyer Agricare Vietnam Co., Ltd

7.

Paclobutrazol

Palove gold 15WP

Công ty TNHH TM Nông Phát

Công ty TNHH TM DV Đức Nông

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2017.                     

Tin TBT Hải Dương

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912