Tổ chức Công đoàn 2013-05-26 17:00:00

 Thực hiện Kế hoạch số 565/KH-BCĐ ngày 11/4/2013 của Ban chỉ đạo cuộc vận động toàn xã hội chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tỉnh Hải Dương lần thứ hai, Công văn số 14/CĐVC ngày 09/5/2013 của Công đoàn viên chức tỉnh Hải Dương về việc tham gia xây dựng quỹ của người cao tuổi, Ban chấp hành Công đoàn Sở Khoa học và Công nghệ đã nghiêm túc triển khai thực hiện với các nội dung như sau:

1. Công tác tuyên truyền vận động.
- Thông qua cuộc vận động tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tình thương yêu, kính trọng ông, bà, cha mẹ trong mỗi gia đình, cộng đồng dân cư và toàn xã hội.
- Nâng cao vị trí, vai trò của người cao tuổi đối với toàn xã hội.
- Xây dựng ý thức và trách nhiệm của gia đình, xã hội và của các đoàn viên công đoàn đối với việc chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.
2. Kết quả thực hiện.
Ban chấp hành Công đoàn Sở Khoa học và Công nghệ triển khai tổ chức vận động xây dựng Qũy “Toàn xã hội chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi” được thực hiện đảm bảo dựa trên tinh thần tự nguyện, tự giác, không gò ép. Kết quả sau 20 ngày triển khai cuộc vận động, Ban chấp hành Công đoàn Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương đã tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở ủng hộ mỗi người một ngày lương. Số tiền xây dựng quỹ người cao tuổi thu được là: 8.507.000đ (Tám triệu năm trăm linh bẩy ngàn đồng). Số tiền trên đã được gửi về Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Hải Dương vào ngày 27/5/2013.
Nguyễn Thu Hương
BCH Công đoàn Sở

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912