Hội Cựu chiến binh 2014-12-11 08:42:47

     Hướng tới kỷ niệm 70  năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944/22-12-2014), 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989/22-12-2014), kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2014) và kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến bình Sở Khoa học và Công nghệ. Vừa qua, Hội Cựu chiến binh Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương đã tổ chức gặp mặt các cựu chiến binh. Tới dự có các đồng chí là cựu chiến binh của Sở cùng lãnh đạo sở, lanh đạo các đơn vị trực thuộc và lãnh đạo các phòng của Sở.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng nói chung và truyền thống 25 năm xây dựng và phát triển Hội Cựu chiến binh Việt Nam nói riêng. Những năm qua, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, Hội Cựu chiến binh tỉnh không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, xứng đáng là đoàn thể chính trị xã hội, chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trong thời gian quan hội viên của hội luôn gương mẫu chấp hành và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tích cực tham gia ý kiến vào Nghị quyết của cấp ủy Đảng và chương trình phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của chính quyền địa phương. Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên về đường lối, chính sách kinh tế của Đảng và Nhà nước. Hội tích cực tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đoàn kết trong nội bộ Hội, đoàn kết giữa các thế hệ CCB. Phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể, tích cực tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Hội còn tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền trong phối hợp xây dựng tổ chức Đoàn cơ sở theo phương châm “Ở đâu có tổ chức Hội CCB vững mạnh, ở đó có tổ chức Đoàn, phong trào thanh, thiếu nhi tốt”. Hội CCB Việt Nam đã đi qua chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển, đồng hành cùng công cuộc đổi mới của Đảng, dân tộc và đất nước.
Hiện nay, Hội Cựu chiến binh Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương có 11 hội viên. Sau 5 năm thành lập từ 9 hội viên đến nay có 11 hội viên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Hội Cựu chiến binh Sở Khoa học và Công nghệ cũng đã tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình thương binh liệt sỹ của Sở Khoa học và Công nghệ. Trong những năm qua, hội viên cựu chiến binh đã tham gia vào các cấp uỷ Đảng, chính quyền, tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào của địa phương như phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá , cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở tổ dân phố”, cuộc vận động Năm không, tham gia ủng hộ các cuộc vận động nhân đạo từ thiện đạt kết quả cao góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Hội Cựu chiến binh 3 năm liền được Hội Cựu chiến binh Khối Các cơ quan tỉnh tặng giấy khen
Hải Ninh

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912