Tổ chức và bộ máy Sở Khoa học và Công nghệ

Tổ chức và bộ máy Sở Khoa học và Công nghệ

09:20 | 06/07/2018

Chức năng nhiệm vụ hiện tại của Sở Khoa học và Công nghệ được quy định tại Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh Hải Dương. Trong

...

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912