Hội Cựu chiến binh 2014-09-19 09:21:41

       Xuất phát từ tình hình và nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đông đảo CCB Việt Nam, ngày 6 tháng 12 năm 1989, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VI) quyết định thành lập Hội CCB Việt Nam. Mục đích của Hội là: "Đoàn kết CCB, giữ gìn và phát huy truyền thống "Bộ đội cụ Hồ", tham gia bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng CSVN, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên, giúp đỡ lẫn nhau về tinh thần và vật chất, gắn bó tình bạn chiến đấu".

Ngày 8/1/2002, Bộ Chính trị ra Nghị quyết 09 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới"; ngày 18 - 10-2005, Chủ tịch Nước công bố Pháp lệnh CCB đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa XI thông qua, nhằm thể chế hoá Nghị quyết của Đảng về CCB và Hội CCB Việt Nam, tạo cơ sở pháp lý cho Hội CCB hoạt động và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. 25 năm qua, Hội CCB đã tiến hành 5 lần Đại hội nhiệm kỳ toàn quốc, và hiện nay đang Nghị quyết  Đại hội nhiệm kỳ lần thứ V.
* Đại hội lần thứ I: Họp từ ngày 19 đến 20/11/1992 tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội. Dự Đại hội có 318 đại biểu, đại diện cho gần 70 vạn hội viên trong cả nước. Đại hội suy tôn Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch Danh dự của Hội CCB Việt Nam. Thượng tướng Trần Văn Quang được bầu làm Chủ tịch Hội.
* Đại hội lần thứ II: Họp từ ngày 17 đến 18/12/1997 tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội. Dự Đại hội có 432 đại biểu, đại diện cho 1.350.000 hội viên sinh hoạt trong hơn 13.300 tổ chức cơ sở Hội cả nước. Đại hội tiếp tục suy tôn Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch Danh dự. Thượng tướng Trần Văn Quang được bầu lại làm Chủ tịch Hội.
* Đại hội lần thứ III: Họp từ ngày 26 đến 28/12/2002 tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội. Dự Đại hội có 417 đại biểu đại diện cho hơn 1,7 triệu hội viên sinh hoạt trong hơn 14.000 cơ sở Hội trong cả nước.Đại hội tiếp tục suy tôn Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch Danh dự. Đồng chí trung tướng Đặng Quân Thụy được bầu làm Chủ tịch Hội.
* Đại hội lần thứ IV: Họp từ ngày 12 đến 14/12/2007 tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội. Dự Đại hội có 497 đại biểu đại diện cho hơn 2,2 triệu hội viên đang sinh hoạt trong gần 16.000 cơ sở Hội trong cả nước. Đại hội tiếp tục suy tôn Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch Danh dự và bầu BCH khoá IV gồm 99 uỷ viên. Đồng chí Trung tướng Trần Hanh được bầu làm Chủ tịch Hội
* Đại hội lần thứ V: Họp từ ngày 18 đến ngày 20/12/2012 tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội. Dự đại hội có 510 đại biểu đại diện cho gần 2,7 triệu hội viên đang sinh hoạt trong hơn 16 nghìn tổ chức cơ sở Hội trong cả nước.
Đại hội tiếp tục suy tôn Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch Danh dự và bầu BCH TW Hội khóa V gồm 99 ủy viên. Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Được được bầu làm Chủ tịch Hội; các đồng chí Trung tướng Phùng Khắc Đăng, Trung tướng Lê Thành Tâm; Trung tướng Nguyễn Song Phi; Trung tướng Nguyễn Văn Đạo được bầu làm Phó Chủ tịch Hội.
Ngày 04-10-2013, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời tại Hà Nội. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Chủ tịch hội đã ghi vào Sổ tang Nhà nước:
“Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam; một vị Tướng huyền thoại được nhân dân cả nước và thế giới tôn kính; …. Vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các thế hệ cựu chiến binh Việt Nam luôn khắc sâu hình ảnh một vị Tướng đức sáng, tài cao; nguyện học tập làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”
Trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XI, hàng chục vạn hội viên CCB được bầu vào cấp ủy Đảng các cấp, Trong đó có 39,5% Bí thư, 42,2% Phó bí thư đảng bộ cơ sở, gần 60% bí thư chi bộ là hội viên CCB; gần 10 vạn hội viên được bầu cử tham gia công tác chính quyền, đây là lực lượng đang trực tiếp góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền ở cơ sở. Các cấp hội đã tập hợp động viên gần 15 vạn CCB là cán bộ đương nhiệm trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp của 5475 tổ chức cơ sở và 39 tổ chức Hội CCB ở các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các cương vị công tác được giao.
Quán triệt và triển khai chỉ đạo của trung ương, Hội CCB Việt Nam đã kịp thời ra Tuyên bố lên án và phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên vùng biển Việt Nam. Cuối tháng 4/2014, Trung ương Hội CCB Việt Nam đã bàn giao 2 tầu mang số hiệu CQ 1278, CQ 1279 và 6 bản đồ bằng gốm sứ cho Bộ tư lệnh Hải quân để tặng quân và dân Trường Sa với tổng giá trị 8,3 tỷ đồng do cán bộ hội viên CCB đống góp vào Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”.
25 năm qua, Hội đã khai thác, quản lý, sử dụng có hiệu quả hơn 30 nghìn tỷ đồng từ nguồn vốn vay, giúp nhau phát triên kinh tế tạo việc làm cho hơn 3 triệu lao động là cựu chiến binh và con cháu. Sau nhiều năm phấn đấu, đến nay CCB Việt Nam cơ bản không còn hộ đói, số hộ nghèo chỉ còn 4,22%, cận nghèo 4,28%, đã xóa được 77.893 nhà dột nát cho CCB. Có 21 tỉnh, thành hội, 76 huyện, quận, 2428 xã, phường cơ bản không còn hộ CCB nghèo. Hội khuyến khích hội viên xây dựng mô hình trang trại, HTX… đến nay có trển 5600 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 995 HTX, 5265 tổ hợp tác, 52969 trang trại, gia trại do CCB làm chủ tạo công ăn việc làm cho 415.596 lao động là CCB, CQN, gia đình chính sách và con em CCB. Nhiều doanh nghiệp có mức doanh thu đạt hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng/năm.
Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” Hội CCB đã hiến đất làm được gần 52 nghìn km đường giao thông nông thôn, trên 51 nghìn km kênh mương nội đồng, hơn 8182 cầu bê tông, cầu gỗ các loại, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới. Hội còn tích cực tham gia các chương trình về bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm, HIV và tệ nạn xã hôi, phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”. Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Hội CCB Việt Nam đã xây và trao tặng 87 nhà “nghĩa tình Điện Biên” trị giá 7 tỷ đồng. Hội cũng đã phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cũng như các đoàn thể khác tích cực tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Ngoài ra Hội còn tích cực đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước.
Hội đã làm tốt công tác thông tin tuyền truyền về thời sự, chính sách, phát huy hiệu quả mạng lưới hơn 1200 báo cáo viên, tuyên truyền viên ở các cấp hội Hằng năm số tổ chức cơ sở hội TSVM đều đạt trên 95%, hội CCB gương mẫu đạt trên 96%, gia đình CCB văn hóa đạt trên 95%. Riêng 6 tháng đầu năm 2014 hội đã kết nạp được 23.237 hội viên; đưa số tổ chức cơ sở Hội lên 16.588; số hội viên lên gần 2,8 triệu hội viên.
Trong 25 năm qua, đã có hàng trăm tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Lao động các hạng; Hội vinh dự nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ lần thứ II; năm 2012 được Nhà nước tặng Huân chương Hồ Chí Minh. Đến nay đã có 21 CCB được tuyên dương Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Hàng chục vạn CCB đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành, chính quyền các cấp khen thưởng và tặng nhiều danh hiệu cao quý khác.
Hải Ninh (Tổng hợp)

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912