Khoa học công nghệ (root) 0000-00-00 00:00:00

Hải Dương sẽ chịu ảnh hưởng như thế nào và phải làm gì để thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) này? Phóng viên Báo Hải Dương đã phỏng vấn ông Phạm Văn Bình, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ xung quanh vấn đề này.

- Theo ông, CMCN 4.0 sẽ tác động như thế nào tới tỉnh ta, nhất là trong lĩnh vực khoa học-công nghệ? 

- CMCN 4.0 sẽ mở ra cho chúng ta cơ hội để nâng cao trình độ công nghệ, năng lực sản xuất và sức cạnh tranh trên thị trường. Các doanh nghiệp trong tỉnh sẽ được tiếp cận với các công nghệ hiện đại, thông minh, các mô hình kinh doanh mới, trên cơ sở đó có thể nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, rút ngắn khoảng cách về mặt công nghệ. Do vậy, CMCN 4.0 sẽ thúc đẩy việc tiếp thu, ứng dụng những thành tựu khoa học tiên tiến của thế giới vào sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, CMCN 4.0 cũng sẽ tạo ra sự tụt hậu xa hơn về mặt công nghệ nếu các doanh nghiệp trong tỉnh không biết chủ động tiếp cận, thích nghi và làm chủ các công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới.

Xu hướng robot hóa, tự động hóa các quá trình sản xuất sẽ cho phép thay thế con người ở rất nhiều khâu của các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Con người sẽ được giải phóng sức lao động, thời gian trực tiếp làm việc được rút ngắn. Song sự phát triển của CMCN 4.0 cũng làm phá vỡ thị trường lao động hiện có. Một bộ phận lớn lao động trong tỉnh sẽ thất nghiệp, bất bình đẳng về thu nhập sẽ gia tăng.

Sự hiện diện của trí tuệ nhân tạo, của công nghệ vạn vật kết nối sẽ mang lại cho con người nói chung, người dân trong tỉnh nói riêng nhiều tiện ích thông minh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu cuộc sống và công việc. Nhưng chính sự liên kết, gắn kết của CMCN 4.0 cũng sẽ làm phát sinh nhiều vấn đề khó lường nếu người dân không chủ động và có kiến thức để ngăn ngừa, kiểm soát như vấn đề biên giới mềm, an ninh không gian mạng, tội phạm phi truyền thống, tội phạm công nghệ cao…

CMCN 4.0 một mặt tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan quản lý trên địa bàn tỉnh xây dựng một nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân thông qua việc ứng dụng những thành tựu công nghệ hiện đại. Mặt khác, cũng đặt ra thách thức cho các cơ quan quản lý trong việc hoàn thiện thể chế, chính sách phù hợp với yêu cầu mới của sự phát triển, trong việc nâng cao trình độ, năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ, công chức.

- Trước những ảnh hưởng đó, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ làm gì để hỗ trợ các doanh nghiệp, đơn vị và người dân?

- Thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ quan tâm tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền để giúp các doanh nghiệp, tổ chức và người dân nhận thức rõ hơn về tác động, cơ hội, thách thức và chủ động thích ứng với CMCN 4.0; tích cực tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho việc tạo lập môi trường thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp của tỉnh.

Sở sẽ trình UBND tỉnh phê duyệt “Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2019 - 2023” để có thể sớm triển khai thực hiện. Thực hiện gắn kết giữa hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ với thực tiễn phát triển sản xuất, kinh doanh trên cơ sở ưu tiên ứng dụng, chuyển giao các công nghệ đáp ứng yêu cầu tiếp cận CMCN 4.0 như: công nghệ kỹ thuật số, IOT smart, dịch vụ thông minh, công nghệ sinh học, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

Ngành tiếp tục triển khai các chương trình, đề án, đề tài khoa học-công nghệ đã phê duyệt để hỗ trợ một cách thiết thực cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Chẳng hạn như Đề án Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hải Dương giai đoạn 2017 - 2020; đề tài xây dựng các mô hình liên kết giữa nhà trường và các doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực thời kỳ hội nhập quốc tế và đáp ứng yêu cầu sử dụng lao động trong cuộc CMCN 4.0; đề tài xây dựng hệ thống thông tin quản lý hợp nhất tại một số sở, ngành của tỉnh…Đưa nhanh vào khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu đã được số hóa từ kết quả nghiên cứu của các đề tài cấp tỉnh...

- Xin cảm ơn ông!

Theo Báo Hải Dương

 

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912