Hoạt động TC-ĐL-CL (TBT) 2019-04-16 08:57:30

Các cơ quan hành chính nhà nước tập huấn chuyển đổi HTQLCL  sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL)và Kế hoạch số 11/KH-BCĐ ngày ngày 02/01/2019 của Ban chỉ đạo mô hình khung tỉnh Hải Dương về việckiểm tra hoạt động xây dựng, duy trì áp dụng, cải tiến và chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương, trong tháng 3 và tháng 4 năm 2019 Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm đào tạo nghiệp vụ thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức 13 lớp tập huấn chuyển đổi HTQLCL từ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho hơn 700 người là lãnh đạo, thư ký ISO và công chức của các sở, ngành và các cơ quan trực thuộc; UBND các huyện, thành phố và UBND cấp xã đang áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

Trong thời gian tập huấn, học viên được các chuyên gia tư vấn giới thiệu, truyền đạt các nội dung về mô hình khung HTQLCL cho các cơ quan hành chính nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố; Các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia  TCVN ISO9001:2015 và những điểm khác so với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008; Cách thức chuyển đổi tài liệu từ HTQLCL đang áp dụng sang tiêu chuẩn mới và hướng dẫn, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan hành chính nhà nước khi chuyển đổi hệ thống.Các cơ quan tham khảo và căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị có thể tích hợp, lồng ghép với các quy định, phần mềm…hiện có với tài liệu của HTQLCL cho phù hợp, tránh chồng chéo.

Để việc chuyển đổi và duy trì áp dụng, cải tiến HTQLCL thực hiện đúng yêu cầu của tiêu chuẩn, mô hình khung đã được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố và kế hoạch đã được Ban chỉ đạo mô hình khung của tỉnh ban hành điều quyết định là phải có sự tham gia của tất cả thành viên trong tổ chức, trong đó đề cao trách nhiệm của lãnh đạo cao nhất các cơ quan hành chính nhà nước./.

  Lê Thị Lý

 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912