Khoa Học Nông Nghiệp 2016-01-07 01:06:44

BIỂU NHẬP TIN BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU   Tên Báo cáo KQNC*: Xây dựng mô hình dâu lai F1-VH15, F1-VH17 phục vụ nuôi tằm tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương   Cấp quản lý đề tài*:    Tỉnh,Thành phố          Mã số đề tài (nếu có): NN.18.TTUD.13-14   Thuộc Chương trình (nếu có): Kế hoạch số khoa học và công nghệ năm 2014 Cơ quan chủ trì đề tài*: Trung tâm Ứng dụng TBKH Hải Dương

Cơ quan phối hợp nghiên cứu (nếu có): - Trung tâm nghiên cứu dâu tằm tơ TW
                                                                - HTXDVNN xã Nam Hưng huyện Nam Sách
                                                                - HTXDVNN xã Lạc Long huyện Kinh Môn 
Cơ quan cấp trên trực tiếp của CQ chủ trì*:  Sở KH&CN Hải Dương
Bộ/ngành hoặc tỉnh/thành phố chủ quản*: tỉnh Hải Dương
Chủ nhiệm đề tài*: Phạm Thị Hải Hà             Học hàm, học vị:  Kỹ sư          Giới tính: Nữ
Đồng Chủ nhiệm:                                    Học hàm, học vị:              Giới tính:  
Danh sách cá nhân tham gia nghiên cứu: 
Họ và tên: KS Nguyễn Cao Đam                              
Họ và tên: Vũ Thanh Thủy                 
Hình thức đánh giá         • Nghiệm thu                       X Tổng kết        
Đánh giá xếp loại                   Đạt        
Năm viết BC:    2014
Nơi viết BC:  Trung tâm UDTBKH Hải Dương.
Số trang: 41 trang (không kèm phụ lục)
Tóm tắt Báo cáo KQNC:
1- Mục tiêu:
- Xây dựng mô hình sản xuất thử giống dâu lai F1-VH15, F1-VH17 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
- Hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc giống dâu lai F1-VH15, F1-VH17 phù hợp với điều kiện canh tác của tỉnh Hải Dương
2- Kết quả:
- Đã xây dựng được mô hình dâu giống mới F1-VH15 (7,5ha), F1-VH17(0,5ha), với tổng quy mô 8ha. Kết quả cho thấy cả 2 giống dâu mới đều có năng suất và chất lượng cao hơn giống dâu cũ. Giống dâu lai F1-VH15 có nhiều ưu thế hơn F1-VH17 như lá to, dầy hơn, năng suất cao hơn
- Mô hình là cơ sở lựa chọn hai giống dâu mới F1-VH15 và F1-VH17 có khả năng sinh trưởng phát triển phù hợp với điều kiện canh tác tại Hải Dương, cho năng suất cao, chất lượng tốt hơn hẳn so với giống dâu địa phương
- Hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc giống dâu lai F1-VH15, F1-VH17 phù hợp với điều kiện của tỉnh Hải Dương
3- Khả năng ứng dụng và mở rộng:
- Các địa phương triển khai mô hình được thừa hưởng kết quả nghiên cứu, sản phẩm của mô hình đề tài tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình trong cac năm tiếp theo
- Tạo điều kiện nông dân địa phương nhân giống thay thế bộ giống cũ tạo điều kiện tăng năng suất, chất lượng lá dâu từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất tằm trên địa bàn địa phương và các vùng lân cận.
 

Tin khác

KH&CN phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Đồng bằng sông Hồng (04/05/2019)

Mô hình trình diễn thương phẩm giống ngô nếp lai HUA 601 và ADI 688 vụ thu đông (26/03/2019)

Hải Dương: Nuôi cá Chạch bùn cho hiệu quả kinh tế cao (04/09/2018)

Một số yêu cầu sản xuất cây vụ đông ở Hải Dương (27/07/2018)

Hiệu quả chăn nuôi hai giống gia cầm mới (27/07/2018)

Xây dựng mô hình duy trì lưu giữ và phát triển Hoa Lan trên địa bàn tỉnh Hải Dương (11/01/2016)

Xây dựng mô hình sản xuất con lai giữa Ngan trống R71 với vịt mái M14 bằng công nghệ thụ tinh .. (11/01/2016)

Xây dựng mô hình sản xuất con lai giữa Ngan trống R71 với vịt mái M14 bằng công nghệ thụ tinh .. (11/01/2016)

Xây dựng mô hình trình diễn trồng giống ngô lai F1 ADI 600 theo phương pháp làm đất tối thiểu... (07/01/2016)

Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá chiên (Bagarius yarrelli Sykes, 1941) quy mô nông hộ (07/01/2016)

Lựa chọn một số giống lúa mới chất lượng có đặc tính thơm chống chịu bệnh đạo ôn, bạc lá và rầy nâu (06/01/2016)

Xây dựng mô hình sản xuất lúa chất lượng, kháng bạc lá N20 tại Hải Dương. (06/01/2016)

Đánh giá kết quả của việc dồn điền, đổi thửa và đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ... (06/01/2016)

Dự án Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng vùng sản xuất nông sản tập trung đạt giá trị kinh tế cao... (06/01/2016)

Nghiên cứu phục tráng và phát triển giống lạc đỏ 3 nhân nhằm duy trì chất lượng, nâng cao năng suất (06/01/2016)

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912