Lĩnh vực XHNV 2012-05-23 08:39:40

Hội nghị nghiệm thu đề tài. Ảnh: Đức Thịnh Vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự là một trong những công tác nghiệp vụ đã được Công an tỉnh sử dụng ngay từ ngày đầu thành lập đến nay. Để tổng kết lý luận và thực tiễn về công tác vận động quần chúng, Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành nghiên cứu đề tài khoa học "Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng Công an tỉnh Hải Dương". Đại tá Phạm Văn Loan, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm chủ nhiệm đề tài.

Để đưa ra cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự, đề tài đã tập trung nghiên cứu một cách khách quan, có hệ thống về quá trình áp dụng công tác này của Công an tỉnh Hải Dương để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với các loại tội phạm. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự cũng bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Dựa trên những kết quả nghiên cứu lý luận và nghiên cứu thực trạng công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng Công an Hải Dương, đề tài đã đưa ra hệ thống hai nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự. Đối với nhóm giải pháp chung, cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của Nhà nước đối với công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự; nghiên cứu và xây dựng cơ sở pháp lý vững chắc; thường xuyên giáo dục nâng cao ý thức pháp luật, trách nhiệm của quần chúng trong công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự. Bên cạnh giải pháp chung, lực lượng công an cần thực hiện các giải pháp cụ thể như: xây dựng lực lượng công an vững mạnh, chính quy, từng bước hiện đại, thực sự là nòng cốt trong công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự; tiến hành nghiên cứu, khảo sát thực tế, tổng kết thực tiễn để đúc rút những vấn đề lý luận; kết hợp chặt chẽ, sử dụng đồng bộ biện pháp vận động quần chúng với các biện pháp công tác công an trong bảo vệ an ninh trật tự; đổi mới nội dung, phương pháp vận động quần chúng.
Để từng bước đưa các giải pháp trên áp dụng vào thực tiễn thành công thì công việc quan trọng là có sự quan tâm chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân cùng tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự. Hiện tại, các chế độ chính sách và đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị, công cụ hỗ trợ cho lực lượng công an xã và bảo vệ dân phố thực hiện công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự chưa thực sự được quan tâm đúng mức, nhất là chế độ tiền công. Thực trạng hiện nay ở cấp cơ sở có quá nhiều Ban chỉ đạo các lĩnh vực an ninh trật tự. Vì vậy cần chỉ đạo kiện toàn lại theo hướng mỗi phường, xã một Ban chỉ đạo về an ninh trật tự do Chủ tịch UBND cùng cấp làm Trưởng ban, Trưởng Công an xã làm Phó trưởng ban thường trực, một số thành viên có liên quan tham gia làm ủy viên, chỉ đạo một cách toàn diện, tập trung, thống nhất về an ninh trật tự.
Đề tài "Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự" được đánh giá có đóng góp về lý luận, khoa học và có giá trị áp dụng vào thực tiễn; góp phần nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Anh Nguyên

 

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912