Khoa Học Nông Nghiệp 2016-01-06 03:37:07

BIỂU NHẬP TIN BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU   Tên Báo cáo KQNC*: Đánh giá kết quả của việc dồn điền, đổi thửa và đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ dồn điền, đổi thửa trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2015 - 2020   Cấp quản lý đề tài*:     • Tỉnh,Thành phố        Mã số đề tài (nếu có): XH.23.ĐHHD.14.   Cơ quan chủ trì đề tài*: Trường Đại học Hải Dương

Cơ quan cấp trên trực tiếp của CQ chủ trì*: Sở Khoa học và Công nghệ  tỉnh Hải Dương
Bộ/ngành hoặc tỉnh/thành phố chủ quản*: UBND Tỉnh Hải Dương
Chủ nhiệm đề tài*:    Tô Văn Sông             Học hàm, học vị: Tiến sĩ           Giới tính:  Nam
Đồng Chủ nhiệm:      Không                               Học hàm, học vị:              Giới tính:  Nam/Nữ
Danh sách cá nhân tham gia nghiên cứu: 
Họ và tên:     Nguyễn Việt Cường               Học hàm, học vị:   Tiến sĩ       Giới tính:  Nam
Họ và tên:     Lương Hữu Xô                       Học hàm, học vị:    Thạc sĩ      Giới tính:  Nam 
Họ và tên:     Lê Huy Bình                          Học hàm, học vị:     Thạc sĩ      Giới tính:  Nam 
Họ và tên:   Lê Thị Nguyệt                         Học hàm, học vị:      Thạc sĩ      Giới tính:  Nam
Hình thức đánh giá         • Nghiệm thu                       • Tổng kết        
Đánh giá xếp loại                 • Đạt        
Năm viết BC:  2014  
Nơi viết BC:    Hải Dương
Số trang:105
Tóm tắt Báo cáo KQNC:
1- Mục tiêu: 
- Khái quát các vấn đề lý luận liên quan tới dồn điền đổi thửa qua thực tiễn Việt Nam và thế giới;
- Đánh giá hiệu quả dồn điền, đổi thửa; hiệu quả sử dụng đất canh tác nông nghiệp giai đoạn 2003 - 2013;
- Đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dồn điền, đổi thửa trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2015 - 2020. 
2- Kết quả:
-Trên cơ sở đánh giá kết quả của việc dồn điền đổi thửa ở Hải Dương, làm rõ cơ sở lý luận và cơ sở khoa học về việc DĐĐT trên địa bàn Hải Dương;
- Giúp cho công tác quản lý nhà nước về đất nông nghiệp được chặt chẽ, phát huy hiệu quả;
- Đề xuất được các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ DĐĐT trên địa bàn tỉnh Hải Dương đáp ứng mục tiêu phát triển đến năm 2020 trở thành một tỉnh công nghiệp.
3- Khả năng ứng dụng và mở rộng:
Ứng dụng để đẩy nhanh tiến độ DĐĐT trên các địa bàn tỉnh Hải Dương đáp ứng mục tiêu phát triển đến năm 2020 trở thành một tỉnh công nghiệp;
Các địa phương, các tỉnh lân cận tham khảo thực hiện.
 
 
 
 
 
 

Tin khác

KH&CN phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Đồng bằng sông Hồng (04/05/2019)

Mô hình trình diễn thương phẩm giống ngô nếp lai HUA 601 và ADI 688 vụ thu đông (26/03/2019)

Hải Dương: Nuôi cá Chạch bùn cho hiệu quả kinh tế cao (04/09/2018)

Một số yêu cầu sản xuất cây vụ đông ở Hải Dương (27/07/2018)

Hiệu quả chăn nuôi hai giống gia cầm mới (27/07/2018)

Xây dựng mô hình duy trì lưu giữ và phát triển Hoa Lan trên địa bàn tỉnh Hải Dương (11/01/2016)

Xây dựng mô hình sản xuất con lai giữa Ngan trống R71 với vịt mái M14 bằng công nghệ thụ tinh .. (11/01/2016)

Xây dựng mô hình sản xuất con lai giữa Ngan trống R71 với vịt mái M14 bằng công nghệ thụ tinh .. (11/01/2016)

Xây dựng mô hình trình diễn trồng giống ngô lai F1 ADI 600 theo phương pháp làm đất tối thiểu... (07/01/2016)

Xây dựng mô hình dâu lai F1-VH15, F1-VH17 phục vụ nuôi tằm tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.. (07/01/2016)

Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá chiên (Bagarius yarrelli Sykes, 1941) quy mô nông hộ (07/01/2016)

Lựa chọn một số giống lúa mới chất lượng có đặc tính thơm chống chịu bệnh đạo ôn, bạc lá và rầy nâu (06/01/2016)

Xây dựng mô hình sản xuất lúa chất lượng, kháng bạc lá N20 tại Hải Dương. (06/01/2016)

Dự án Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng vùng sản xuất nông sản tập trung đạt giá trị kinh tế cao... (06/01/2016)

Nghiên cứu phục tráng và phát triển giống lạc đỏ 3 nhân nhằm duy trì chất lượng, nâng cao năng suất (06/01/2016)

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912