Khoa Học Y Dược 2016-01-11 06:32:43

BIỂU NHẬP TIN BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU   Tên Báo cáo kết quả nghiên cứu*: “Xây dựng mô hình trồng cây cỏ ngọt tập trung và nghiên cứu chiết xuất đường Steviosid trong lá cây cỏ ngọt trồng tại Hải Dương làm nguyên liệu sản xuất thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường”   Cấp quản lý đề tài*:       Tỉnh,Thành phố       •  Cơ sở Mã số đề tài (nếu có): YD.16.CTCPD.14 Thuộc Chương trình (nếu có): Không Cơ quan chủ trì đề tài*: Công ty CP Dược VTYT Hải Dương

Cơ quan phối hợp nghiên cứu (nếu có): - Công ty TNHH Stevia Trường Thọ
                                                                - Viện dược liệu – Bộ Y tế
Cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan chủ trì*: 
Bộ/ngành hoặc tỉnh/thành phố chủ quản*: tỉnh Hải Dương
Chủ nhiệm đề tài*: DS Nguyễn Xuân Trang    - Tổng Giám đốc Công ty    Giới tính:  Nam
Đồng Chủ nhiệm                             Học hàm, học vị:              Giới tính:  Nam/Nữ
Danh sách cá nhân tham gia nghiên cứu: 
Họ và tên: Trần Văn Oanh Giới tính: Nam
Họ và tên: Nguyễn Xuân Trang Giới tính: Nam
Họ và tên: Vũ Thị Vượng Giới tính: Nữ
Họ và tên: Đào Hữu Biên Giới tính: Nam
Họ và tên: Bùi Văn Sơn Giới tính: Nam
Họ và tên: Nguyễn Thị Hảo Giới tính: Nữ
Họ và tên: Đinh Hà Châu Giới tính: Nữ
Họ và tên: Nguyễn Danh Long Giới tính: Nam
Họ và tên: Nguyễn Thanh Bình Giới tính: Nam
Họ và tên: Chu Văn Long Giới tính: Nam
 
Hình thức đánh giá         • Nghiệm thu                        Tổng kết        
Đánh giá xếp loại                Đạt     • Không đạt        
Năm viết BC: 2014     12 Nơi viết BC: Công ty CP Dược VTYT Hải Dương   
Số trang: 57 trang
Tóm tắt Báo cáo kết quả nghiên cứu:
1- Mục tiêu:
- Xây dựng mô hình trồng cây cỏ ngọt tập trung tại Hải Dương
- Nghiên cứu phương pháp chiết xuất đường Steviosid trong lá cỏ ngọt làm nguyên liệu sản xuất thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường
2- Kết quả:
- Đã triển khai trồng được 1ha cây cỏ ngọt tại xã Kim Tân – Kim Thành, xã Đồng Lạc – Nam Sách. Kết quả theo dõi quá trình sinh trưởng và phát triển của cây cỏ ngọt , có thể đánh giá cây cỏ ngọt trồng tại xã Kim Tân – Kim Thành và xã Đồng Lạc – Nam Sách có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt, cây dễ trồng, ít sâu bệnh, cho năng suất thu hoạch cao, chất lượng tốt.
- Qua kết quả kiểm tra chất lượng nguyên liệu lá cỏ ngọt theo tiêu chuẩn cơ sở và kiểm tra xác định tỷ lệ Steviosid trong lá cây cỏ ngọt tại Viện dược liệu Bộ y tế, có thể khẳng định cây cỏ ngọt trồng tại Hải Dương có hàm lượng Steviosid đạt tỷ lệ cao so với quy định.
- Từ nguyên liệu cây cỏ ngọt tại xã Kim Tân – Kim Thành, xã Đồng Lạc – Nam Sách, Công ty CP Dược VTYT Hải Dương đã nghiên cứu chiết xuất đường Steviosid trong lá cây cỏ ngọt bằng 2 phương pháp: phương pháp chiết xuất ở nhiệt độ thường và phương pháp chiết xuất ở nhiệt độ sôi. Cả hai phương pháp chiết xuất đều thu được sản phẩm Steviosid ở dạng thô.
3- Khả năng ứng dụng và mở rộng:
- Kết quả nghiên cứu trồng cây cỏ ngọt tập trung bước đầu đã chứng minh được hiệu quả kinh tế đạt được trên cùng một diện tích so với cây: lúa và dưa hấu tại Kim Tân – Kim Thành, Đồng Lạc – Nam Sách. Mở ra khả năng phát triển trồng đại trà, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong nông nghiệp và chủ đọng tạo nguồn nguyên liệu tại chỗ, phục vụ sản xuất thuốc, thực phẩm chức năng, tạo công ăn việc làm cho người nông dân tăng thêm thu nhập cho đời sống
 

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 235/GP-BC do Bộ TT&TT cấp ngày 06/05/2008.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0320. 3892436 - Fax: 0320.3893912