01:33 ICT Thứ năm, 06/10/2022 Trang nhất » Giới thiệu

Thông kê

Đang truy cập : 4


Hôm nay : 26

Tháng hiện tại : 1369

Tổng lượt truy cập : 281033

HOẠT ĐỘNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

voc
lanhdao
banner quảng cáo giữa

GIỚI THIỆU PHÒNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

1. Vị trí, chức năng:
Phòng Tiết kiệm năng lượng thuộc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học (Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương) được thành lập năm 2009 là phòng chuyên môn thực hiện Đề án “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2009- 2013”, kể từ năm 2014 Phòng được giao thực hiện nhiệm vụ thường xuyên “Hoạt động tiết kiệm năng lượng” theo Thông báo số 178/TB- UBND ngày 09 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Hải Dương.
2. Nhiệm vụ:
- Xây dựng chương trình, kế hoạch ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, lập kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện các nội dung của nhiệm vụ, báo cáo Trung tâm và Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt.
- Tham mưu cho Trung tâm ban hành hoặc trình Sở Khoa học và Công nghệ ban hành giải pháp thúc đẩy các hoạt động ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Làm đầu mối về tổ chức, phát triển ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ trong quản lý, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phục vụ yêu cầu từ cấp tỉnh đến các ngành và địa phương trong tỉnh. Đầu mối về hợp tác khoa học và công nghệ trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
- Tham mưu xây dựng và thực hiện các dự án, đề án về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giúp Trung tâm tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án hợp tác trong và ngoài nước về tiết kiệm năng lượng;
Tổ chức đào tạo phổ biến kiến thức sử dụng hiệu quả năng lượng và sản xuất sạch hơn
Hoạt động kiểm toán năng lượng; tư vấn cho các tổ chức và cá nhân sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
- Tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động khoa học công nghệ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hàng năm hoặc định kỳ theo quy định.
- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao giao.
- Tổ chức đào tạo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức sử dụng hiệu quả năng lượng và sản xuất sạch hơn.
          3. Các hoạt động của Phòng Tiết kiệm năng lượng
         Với bề dày gần 10 năm hoạt động trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng với đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao kết hợp với các chuyên gia, cộng tác viên danh tiếng tại các Viện nghiên cứu, trường đại học trên toàn quốc, Phòng Tiết kiệm năng lượng là đại diện duy nhất triển khai tại Hải Dương các dự án tiết kiệm năng lượng của các tổ chức trong và ngoài nước tài trợ như: Dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam (PESME)” do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, dưới sự giám sát của tổ chức Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và được tài trợ bởi quỹ môi trường toàn cầu (GEF), Dự án “Thúc đẩy hiệu suất năng lượng trong công nghiệp thông qua tối ưu hóa hệ thống và các tiêu chuẩn quản lý năng lượng” do Bộ Công Thương chủ trì và tài trợ bởi tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc …, cung cấp dịch vụ kiểm toán năng lượng, tư vấn thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho gần 50 tổ chức, doanh nghiệp và hàng trăm hộ gia đình.
      Hiện tại Phòng Tiết kiệm năng lượng dựa theo chức năng nhiệm vụ thực hiện một số công việc thuộc lĩnh vực tiết kiệm năng lượng trong đó tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực sau:
    - Tư vấn áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001;
    - Kiểm toán và tư vấn thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng;
    - Công tác triển khai, ứng dụng năng lượng sạch vào thực tế sản xuất và đời sống;
     - Công tác tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
    - Đào tạo cán bộ quản lý năng lượng cho các doanh nghiệp.
      Hỗ trợ tư vấn kiểm toán năng lượng và xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001
       Kể từ ngày thành lập đến nay Phòng Tiết kiệm năng lượng đã tư vấn, hỗ trợ kiểm toán năng lượng và tư vấn xây dựng hệ thống quản lý năng lượng cho gần 50 doanh nghiệp trên địa bàn Hải Dương, trong đó có hơn 10 doanh nghiệp trọng điểm về sử dụng năng lượng, hằng năm Phòng thực hiện kiểm toán năng lượng và tư vấn thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho khoảng 10 doanh nghiệp, các giải pháp tiết kiệm năng lượng do Phòng tư vấn áp dụng đều có hiệu quả cao, thời gian thu hồi vốn đầu tư từ 1 đến 2 năm. Ngoài ra Phòng còn thực hiện dịch vụ tiết kiệm năng lượng theo yêu cầu của doanh nghiệp.
      Công tác triển khai, ứng dụng năng lượng sạch vào thực tế sản xuất và đời sống
        Công tác triển khai, ứng dụng năng lượng sạch vào sản xuất và đời sống do Phòng Tiết kiệm năng lượng triển khai chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực: Ứng dụng, lắp đặt bình nước nóng năng lượng mặt trời, pin năng lượng mặt trời, tư vấn ứng dụng năng lượng mặt trời để sấy nguyên vật liệu, các sản phẩm nông nghiệp…
      Công tác đào tạo
        Hằng năm Phòng Tiết kiệm năng lượng tổ chức 2 – 3 lớp tập huấn, đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ hoạt động trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và cán bộ quản lý năng lượng, cán bộ vận hành của các doanh nghiệp về phương pháp quản lý năng lượng, phương pháp vận hành tiết kiệm năng lượng…
     Công tác tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
        Hằng năm Phòng Tiết kiệm năng lượng phối hợp với các tổ chức, chuyên gia trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, các trường đại học tổ chức hàng loạt các buổi hội thảo khoa học hoặc các hội thảo chuyên đề phục vụ cho các ngành nghề khác nhau như:
       - Hội thảo “Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong ngành chế biến nông sản, thực phẩm”, hội thảo “Nhân rộng mô hình công nghệ tiết kiệm và hiệu quả năng lượng tại Hải Dương”, hội thảo “Doanh nghiệp với việc thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”…
      - Tổ chức các buổi phổ biến kiến thức, trao đổi thông tin giữa các doanh nghiệp với các ban ngành, các tổ chức tín dụng (Ngân hàng Công Thương Việt Nam, Quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ…), các tổ chức về tiết kiệm năng lượng (Hội Khoa học công nghệ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam…) cũng như các chuyên gia trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng như: “Tọa đàm bảo lãnh vay vốn cho các dự án tiết kiệm năng lượng”…
       - Kết hợp với các phương tiện thông tin đại chúng (Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Hải Dương, Báo Hải Dương, tạp chí Khoa học và Công nghệ, Chuyên mục “Tiết kiệm năng lượng” trên trang website của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải dương để tuyên truyền tới các tổ chức và cá nhân có sử dụng năng lượng trên địa bàn Hải Dương về chế độ chính sách (Luật “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”, các nghị định hướng dẫn thực hiện Luật, chính sách bảo lãnh vay vốn cũng như các ưu đãi của tỉnh đối với các tổ chức và cá nhân khi tham gia thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng…).
       - Kết hợp với các tổ chức (Hội Nông dân tỉnh Hải Dương, Hội Phụ nữ tỉnh Hải Dương, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh…) để tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tổ chức Hội thi “Nông dân sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”…
      - In ấn thiết kế hàng nghìn tờ rơi để tuyên truyền tới các tổ chức và cá nhân có sử dụng năng lượng trên địa bàn tỉnh Hải Dương về Luật “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”, các chế độ chính sách của tỉnh về tiết kiệm năng lượng, các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong doanh nghiệp, hộ gia đình, các thành tựu mới về tiết kiêm năng lượng cũng như năng lượng sạch…
       Hoạt động hợp tác trong và ngoài nước
      Phòng Tiết kiệm năng lượng là đầu mối tiếp nhận và triển khai các chương trình, dự án liên quan đến tiết kiệm năng lượng như:
      - Thực hiện Đề án “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Hải Dương giai đoạn 2009 – 2013”.
      - Từ năm 2014 được UBND tỉnh Hải Dương giao cho thực hiện nhiệm vụ “Hoạt động tiết kiệm năng lượng”.
      - Là đầu mối triển khai tại Hải Dương một số dự án do các Bộ và các tổ chức quốc tế thực hiện tại Việt Nam như: Dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam (PESME)” do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, dưới sự giám sát của tổ chức Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và được tài trợ bởi quỹ môi trường toàn cầu (GEF), Dự án “Thúc đẩy hiệu suất năng lượng trong công nghiệp thông qua tối ưu hóa hệ thống và các tiêu chuẩn quản lý năng lượng” do Bộ Công Thương chủ trì và tài trợ bởi tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc …
      - Hợp tác với các tổ chức trong nước như: Hội Khoa học công nghệ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam, các trường đại học Bách khoa Hà Nội, đại học Điện lực, một số doanh nghiệp khoa học công nghệ trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng… để triển khai các dự án tiết kiệm năng lượng tại Hải Dương.

Được thêm vào : 15:34 ICT Thứ tư, 08/07/2015
Sửa chữa lần cuối : 23:37 ICT Thứ hai, 13/07/2015