Các cơ hội, giải pháp tiết kiệm năng lượng cho doanh nghiệp khi thực hiện kiểm toán năng lượng

Việc thực hiện kiểm toán năng lượng sẽ giúp doanh nghiệp sử dụng năng lượng một cách hiệu quả đồng thời có cơ hội giảm thiểu chi phí
Trong khuôn khổ nhiệm vụ Dịch vụ sự nghiệp công "Chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong doanh nghiệp” do UBND tỉnh Hải Dương giao cho Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ và Khảo nghiệm giống thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương thực hiện năm 2020. Được sự đồng ý và nhất trí của các cấp lãnh đạo, từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2020. Trung tâm đã phới hợp và làm việc với công ty TNHH Nam Điền, và một số đơn vị tư vấn kỹ thuật khác như Công ty TNHH Điện tử tự động hóa Hợp Phát, Viện Khoa học và Công nghệ Nhiệt - Lạnh (trường Đại học Bách khoa Hà Nội) tổ chức lên kế hoạch và thực hiện việc kiểm toán năng lượng tại công ty TNHH Nam Điền (Địa chỉ: Đội 3, thôn Giữa, xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương).
Thông qua quá trình khảo sát và đo đạc, thu thập thông tin về máy móc thiết bị, chế độ vận hành sản xuất, nhóm kiểm toán năng lượng đã cùng phân tích, nghiên cứu và chỉ ra một số cơ hội có khả năng tiết kiệm về năng lượng trong hoạt động vận hành và sản xuất của doanh nghiệp, cụ thể theo bảng gồm:

TT Các giải pháp Tiết kiệm năng lượng
(năm)
Dự kiến
đầu tư
(Triệu/năm)
Tiết kiệm
chi phí
(Triệu/năm)
Thời gian
hoàn vốn
(Tháng)
1 Biện pháp quản lý nội vi 16.119 kWh 20,00 27,30 9
2 Lắp đặt biến tần cho động cơ máy nghiền 55 kW 22.464 kWh 40,00 38,19 13
3 Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISOO 50001 16.119 kWh
3,00 tấn củi
73,00 lít dầu DO
40,00 30,74 16
Tổng   100 96,23 38
          Các giải pháp đưa ra dựa trên những trao đổi, phân tích giữa doanh nghiệp và nhóm kiểm toán là những giải pháp có cơ hội tiết kiệm năng lượng thực sự và hiệu quả mà doanh nghiệp nên quan tâm và thực hiện

Tác giả bài viết: Tăng Đức Tiến

Nguồn tin: Trung tâm Ứng dụng Khoa học công nghê và Khảo nghiệm giống tỉnh Hải Dương