Bản Tin TBT 0000-00-00 00:00:00

QUY CHUẨN SẢN PHẨM XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NUÔI THỦY SẢN Ngày 02/3/2020 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-32-2:2020/BNNPTNT về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020. Quy chuẩn này quy định các chỉ tiêu an toàn và mức giới hạn cho phép đối với hỗn hợp khoáng (premix khoáng), hỗn hợp vitamin (premix vitamin) và hỗn hợp khoáng - vitamin xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động sản xuất, nhập khẩu hỗn hợp khoáng (premix khoáng), hỗn hợp vitamin (premix vitamin) và hỗn hợp khoáng - vitamin xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam.

Theo đó giới hạn tối đa cho phép đối với hỗn hợp khoáng (premix khoáng) và hỗn hợp vitamin (premix vitamin) được quy định như sau:

Bảng 1: Giới hạn tối đa cho phép đối với hỗn hợp khoáng

STT

Tên chỉ tiêu

Đơn vị tính

Giới hạn tối đa cho phép

1

Asen (As)

mg/kg (lít)

12

2

Chì (Pb)

mg/kg (lít)

15

3

Cadimi (Cd)

mg/kg (lít)

5

4

Thủy ngân (Hg)

mg/kg (lít)

0,2

 

Bảng 2: Giới hạn tối đa cho phép đối với hỗn hợp vitamin

STT

Tên chỉ tiêu

Đơn vị tính

Giới hạn tối đa cho phép

1

Salmonella

cfu/25g (ml)

Không phát hiện

2

E coli

cfu/g (ml)

103

 

Bảng 3: Giới hạn tối đa cho phép đối với hỗn hợp khoáng-vitamin

STT

Tên chỉ tiêu

Đơn vị tính

Giới hạn tối đa cho phép

1

Asen (As)

mg/kg (lít)

12

2

Chì (Pb)

mg/kg (lít)

15

3

Cadimi (Cd)

mg/kg(lít)

5

4

Thủy ngân (Hg)

mg/kg (lít)

0,2

5

Salmonella

cfu/25g (ml)

Không phát hiện

6

E. coli

cfu/g (ml)

103

 

 Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy hỗn hợp khoáng (premix khoáng), hỗn hợp vitamin (premix vitamin) và hỗn hợp khoáng - vitamin xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản theo biện pháp:

-  Đối với sản phẩm sản xuất trong nước: Kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật.

-  Đối với sản phẩm nhập khẩu: Kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật.

Trình tự công bố hợp quy và hồ sơ công bố hợp quy theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 1 Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012.

Tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm tuân thủ các quy định của Quy chuẩn kỹ thuật này.

Chi tiết Thông tư xem tại đây.

Tin TBT Hải Dương số 06

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912