Khoa Học Nông Nghiệp 2016-01-06 03:33:31

    BIỂU NHẬP TIN BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU   Báo cáo kết quả thực hiện Dự án Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng vùng sản xuất nông sản tập trung đạt giá trị kinh tế cao trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương   Cấp quản lý đề tài:            • Tỉnh,Thành phố       Mã số đề tài (nếu có): NTM.03.PNNCG.14; Thuộc Chương trình (nếu có): Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phát triển sản xuất nông sản hàng hóa góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2015; Cơ quan chủ trì đề tài: Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Cẩm Giàng;

Cơ quan phối hợp nghiên cứu (nếu có): Trạm Khuyến nông, Trạm BVTV, HTX DVNN 3 xã;
Cơ quan cấp trên trực tiếp của CQ chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương;
Bộ/ngành hoặc tỉnh/thành phố chủ quản: UBND tỉnh Hải Dương;
Chủ nhiệm đề tài: Vương Đức Dũng; Học hàm, học vị: Kỹ Sư;   Giới tính:  Nam
 
Danh sách cá nhân tham gia nghiên cứu: 
TT Họ và tên Học hàm, học vị Giới tính
Nam / Nữ
1 Nguyễn Văn Thiện Kỹ sư Nam
2 Hoàng Thị Loan Cử nhân Nữ
3 Bùi Duy Hưng Kỹ sư Nam
4 Trần Bình Trọng Kỹ sư Nam
5 Vũ Thị Dung Kỹ sư Nữ
6 Nguyễn Văn Cường Kỹ sư Nam
7 Nguyễn Thị Dung Kỹ sư Nữ
8 Vũ Thị Huyền Kỹ sư Nữ
9 Nguyễn Văn Biển Kỹ sư Nam
10 Hoàng Thị Hạnh Kỹ sư Nữ
 
Hình thức đánh giá         • Nghiệm thu                       • Tổng kết        
Đánh giá xếp loại                  • Đạt     
Năm viết BC:   2015
Nơi viết BC: Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Cẩm Giàng
Số trang: 51
Tóm tắt Báo cáo KQNC:
1- Mục tiêu:
 Ứng dụng kỹ thuật tiến bộ xây dựng vùng sản xuất tập trung đối với một số cây rau màu trên địa bàn huyện Cẩm Giàng nhằm nâng cao giá trị từ sản xuất nông nghiệp góp phần xây dựng nông thôn mới, làm điểm trình diễn để các xã học tập, áp dụng  nhân ra diện rộng.
2- Kết quả:
Quy trình kỹ thuật sản xuất giống dưa hấu lai F1 Super Hoàn Châu đã được Phòng Nông nghiệp & PTNT Huyện Nam Sách hoàn thiện tại tỉnh Hải Dương phù hợp với điều kiện canh tác huyện Cẩm Giàng, năng suất trung bình đạt 39,36-40,72tấn/ha/vụ, trừ chi phí cho lãi bình quân đạt 4,2-4,4 triệu đồng/sào/vụ, đạt từ 115-120triệu đồng/ha/vụ, cao hơn giống Nông Việt (đ/c) từ 0,9-1,5 triệu đồng/sào và cho hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn so với việc cấy lúa.  
Giống bí xanh số 2 của Viện Cây lương thực và cây thực phẩm là giống bí xanh lần đầu tiên đưa vào sản xuất tại địa phương, các hộ nông được tập huấn các biện pháp kỹ thuật trồng và chăm sóc theo đúng quy trình, bước đầu cho thấy đây là giống bí có thời gian sinh trường ngắn, ít sâu bệnh hại, năng suất trung bình đạt 31,5-36,8 tấn/ha/vụ, từ khi trồng đến khi thu hoạch khoảng 100 -110 ngày, rất  phù hợp với cây trồng vụ đông để thay đổi và luân canh cơ cấu cây trồng trong huyện. trừ chi phí lãi bình quân đạt 2,7-3,7 triệu đồng/sào, đạt từ 75-100 triệu đồng/ha, thu nhập gấp 3-5 lần so với trồng  (ngô, lúa…). 
3- Khả năng ứng dụng và mở rộng:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, kịp thời và tập huấn về quy trình sản xuất Dưa hấu Lai F1 Super Hoàn Châu và cây Bí xanh số 2, để nhân dân tiếp thu áp dụng vào sản xuất, đồng thời quy vùng, mở rộng giống dưa hấu và Bí xanh tại huyện Cẩm Giàng ngay ở các vụ năm 2015, với diện tích khoảng 400ha/năm, trong đó: diện tích Dưa hấu 250ha, diện tích 150ha cây Bí xanh số 2, để đảm bảo giá trị và hiệu quả kinh tế.
 

Tin khác

KH&CN phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Đồng bằng sông Hồng (04/05/2019)

Mô hình trình diễn thương phẩm giống ngô nếp lai HUA 601 và ADI 688 vụ thu đông (26/03/2019)

Hải Dương: Nuôi cá Chạch bùn cho hiệu quả kinh tế cao (04/09/2018)

Một số yêu cầu sản xuất cây vụ đông ở Hải Dương (27/07/2018)

Hiệu quả chăn nuôi hai giống gia cầm mới (27/07/2018)

Xây dựng mô hình duy trì lưu giữ và phát triển Hoa Lan trên địa bàn tỉnh Hải Dương (11/01/2016)

Xây dựng mô hình sản xuất con lai giữa Ngan trống R71 với vịt mái M14 bằng công nghệ thụ tinh .. (11/01/2016)

Xây dựng mô hình sản xuất con lai giữa Ngan trống R71 với vịt mái M14 bằng công nghệ thụ tinh .. (11/01/2016)

Xây dựng mô hình trình diễn trồng giống ngô lai F1 ADI 600 theo phương pháp làm đất tối thiểu... (07/01/2016)

Xây dựng mô hình dâu lai F1-VH15, F1-VH17 phục vụ nuôi tằm tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.. (07/01/2016)

Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá chiên (Bagarius yarrelli Sykes, 1941) quy mô nông hộ (07/01/2016)

Lựa chọn một số giống lúa mới chất lượng có đặc tính thơm chống chịu bệnh đạo ôn, bạc lá và rầy nâu (06/01/2016)

Xây dựng mô hình sản xuất lúa chất lượng, kháng bạc lá N20 tại Hải Dương. (06/01/2016)

Đánh giá kết quả của việc dồn điền, đổi thửa và đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ... (06/01/2016)

Nghiên cứu phục tráng và phát triển giống lạc đỏ 3 nhân nhằm duy trì chất lượng, nâng cao năng suất (06/01/2016)

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912