Tin tức thời sự trong tỉnh 0000-00-00 00:00:00

Sau khi được tiếp thu, nghiên cứu các văn kiện trình và lưu hành tại Đại hội, tôi bày tỏ sự đồng tình nhất trí cao với những đánh giá về những kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ cũng như những hạn chế, yếu kém cần được khắc phục. Tôi cũng hoàn toàn thống nhất với những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đã xác định cho nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Được sự cho phép của Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin được trình bày tham luận về chủ đề: "Kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh".
Trong nhiệm kỳ 2015-2020 trước tình hình chung của đất nước và trong cả khu vực, bên cạnh những thuận lợi, chúng ta phải đối diện với những thách thức không hề có trong tiền lệ như những diễn biến phức tạp tại Biển Đông; cuộc chiến thương mại Trung - Mỹ; dịch tả lợn châu Phi; đại dịch Covid-19 trên người làm cho nhiều quốc gia tăng trưởng âm; nhiều thị trường truyền thống của Việt Nam đã khó trụ vững trong cơn bão táp của đại dịch. Trong khi đó, Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào các nền kinh tế trong khu vực cũng như toàn cầu. Vậy nên, đây là những thách thức lớn đối với tỉnh ta - vùng trọng điểm kinh tế của đồng bằng Bắc bộ.
Trong báo cáo chính trị trình tại Đại hội đã nêu rõ: Cho tới nay Hải Dương đã là tỉnh tự cân đối được ngân sách, có một phần điều tiết về Trung ương. Thu ngân sách năm 2019 đã đạt mức trên 2.000 tỷ đồng. Tăng trưởng kinh tế đạt mức bình quân 8,1%/năm (chỉ tiêu Đại hội: từ 8%-8,5%). Nhiều công trình trọng điểm của chúng ta đã hoàn thành theo đúng kế hoạch như Trung tâm Văn hóa xứ Đông, cầu Mây, đường trục Bắc - Nam...; Tốc độ đô thị hóa ở một số huyện, thị tăng nhanh so với kế hoạch đề ra: TP Hải Dương được công nhận là đô thị loại I, huyện Chí Linh xưa nay là thành phố, huyện Kinh Môn được công nhận là thị xã... đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện căn bản. Đây là những thành tựu rất đáng trân trọng, mở ra nhiều cơ hội cho tỉnh nhà tiếp tục phát triển trong những năm tiếp theo. 
Song song với thành tựu đạt được về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nhiệm kỳ 2015-2020 công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Hải Dương được đặc biệt quan tâm và nhờ đó đã tạo ra sự thống nhất ý chí trong toàn Đảng; đồng lòng trong toàn dân để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Đây vừa là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, đồng thời cũng là nguyên nhân chính để đưa đến những kết quả tích cực trong nhiệm kỳ qua. 
Đảng ta là Đảng cầm quyền, cho nên sức mạnh của Đảng cũng chính là sức mạnh của chính quyền Nhà nước. Niềm tin của người dân với tổ chức Đảng cũng chính là niềm tin của nhân dân đối với chính quyền. Mà không thể khác chỉ có sức mạnh của nhân dân mới có thể đạp bằng mọi khó khăn để vươn tới những đỉnh cao của sự thành công. Trong cả lý luận và thực tiễn cũng đã chứng minh rất rõ điều đó.
Điểm nhấn trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Hải Dương chính là chúng ta đã thực hiện tốt nhiệm vụ “xây dựng, chỉnh đốn Đảng”. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ra đời tiếp nối Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” hết sức kịp thời và đáp ứng đúng, trúng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng nước nhà. Nội dung cốt lõi của Nghị quyết là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng. Từ việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII mà sức mạnh của các tổ chức Đảng được củng cố, niềm tin của người dân vào các cấp ủy Đảng, chính quyền được nâng lên. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị. 
Cụ thể là, trong những năm qua với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết đạt được kết những quả tích cực:
Việc học tập, quán triệt, triển khai và tuyên truyền phổ biến nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Ở Đảng bộ huyện Thanh Miện, nhiều tổ chức cơ sở đảng đã in vào sổ ghi chép 27 biểu hiện suy thoái cấp phát cho đảng viên, in vào tài liệu hướng dẫn sinh hoạt chi bộ, in và niêm yết tại phòng làm việc... Qua đó, giúp tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên đọc thuộc, hiểu sâu và thấm nhuần ý nghĩa, tầm quan trọng, tính cấp bách của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xác định rõ ý thức trách nhiệm, đề cao tinh thần tự giác “tự soi”, “tự sửa” trong triển khai thực hiện nghị quyết.
Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình được triển khai thực hiện bài bản, nghiêm túc. Sau kiểm điểm, đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm và kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện kế hoạch khắc phục. Đồng thời, chú trọng tới việc gợi ý kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có mức độ hoàn thành nhiệm vụ thấp, chậm chuyển biến trong thực thi nhiệm vụ hoặc có biểu hiện mất đoàn kết, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để phát sinh sai phạm... 
Cấp ủy các cấp trong tỉnh đã kịp thời sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định, đề án, kế hoạch, hướng dẫn, trong đó tập trung hoàn thiện quy chế làm việc; các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; về quản lý cán bộ, công chức, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; về kiểm soát quyền lực...tạo sự đồng bộ, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực thi nhiệm vụ.
Nhiệm kỳ qua, một trong những điểm nổi bật trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Hải Dương trong đó có Đảng bộ huyện Thanh Miện, đó là: Quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, kiên trì tuyên truyền, vận động, thuyết phục tạo được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc tổ chức sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã và thôn, khu dân cư; các đơn vị sự nghiệp công lập và các phòng ban, chuyên môn thuộc các sở, ngành của tỉnh; sắp xếp, sáp nhập mỗi thôn, khu dân cư còn một chi bộ; thực hiện tinh giảm biên chế, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, khu dân cư; bố trí đảm nhiệm đồng thời các chức danh có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. 
Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó chú trọng việc xác định, lựa chọn và đăng ký thực hiện các công việc đột phá; nâng cao chất lượng các cuộc họp và hội nghị; cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính; đăng ký nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. 
Tăng cường tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở. Kiên quyết, kiên trì giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp, nhạy cảm, khiếu kiện đông người, kéo dài, vượt cấp như: ô nhiễm môi trường, quản lý sử dụng đất đai, công tác đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án. Cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, dứt điểm nhiều trường hợp lấn, chiếm, xây dựng công trình trái phép trên đất công; kiên trì tuyên truyền, vận động, thuyết phục, kiên quyết giải tỏa, cưỡng chế thu hồi đất thực hiện các công trình, dự án đúng quy định pháp luật.
Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được coi trọng; chỉ đạo kiên quyết và tạo được sự chuyển biến rõ nét về thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong lễ cưới hỏi, ma chay, giỗ Tết; chống xa hoa, lãng phí, gây phản cảm trong việc tổ chức lễ, hội, đón nhận các danh hiệu...
Những kết quả nêu trên, khẳng định sự kiên quyết, kiên trì của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. 
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, qua đánh giá chúng ta thấy còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém là:
Một số tổ chức cơ sở đảng và một bộ phận đảng viên kiểm điểm tự phê bình và phê bình chưa nhận diện rõ: Có hay không có biểu hiện suy thoái, nếu có suy thoái thì thuộc biểu hiện nào? Mức độ suy thoái đến đâu? Sau kiểm điểm chậm xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm.
Một bộ phận cán bộ, đảng viên xây dựng cam kết, kế hoạch rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu và khắc phục hạn chế, khuyết điểm của còn chung chung, hình thức, chưa gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, thiếu lộ trình và biện pháp phấn đấu, khắc phục cụ thể.   
Công tác kiểm tra, giám sát việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, thực hiện cam kết nêu gương và việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên còn bất cập. Việc phát hiện, xử lý người kê khai tài sản, thu nhập không trung thực còn hạn chế.
Một số tổ chức cơ sở đảng chưa quyết liệt trong giải quyết hạn chế; chưa xác định được rõ nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, mục tiêu và giải pháp dài hạn. Một số cán bộ quản lý chưa dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói chưa đi đôi với làm; có biểu hiện buông lỏng lãnh đạo, quản lý dẫn đến sai phạm phải xử lý kỷ luật, thậm chí là để mất cán bộ.
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Trước mặt quần chúng, không phải cứ viết lên trán chữ cộng sản mà được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức”; “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.
Chúng ta càng tự hào với những thành quả mà cả quá trình phấn đấu đạt được bao nhiêu thì chúng ta càng phải quyết tâm thực hiện cho được các mục tiêu nhiệm vụ đã xác định cho nhiệm kỳ tới và cả những năm tiếp theo bấy nhiêu. Đó là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là khát vọng của người dân Hải Dương và cũng là truyền thống của “Tỉnh Đông anh dũng kiên cường”. Vì vậy, chúng ta cần phải có bộ máy lãnh đạo đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, sáng tạo. Muốn có được như vậy, không thể khác là chúng ta phải tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.
Với tinh thần đó, tôi xin đề xuất, kiến nghị một số nhiệm vụ và giải pháp sau:
1. Thường xuyên quan tâm, chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm nâng cao nhận thức chính trị, bản lĩnh vững vàng của cán bộ, đảng viên trước sự cám dỗ vật chất, không sa vào các biểu hiện suy thoái, bệnh công thần và kiêu ngạo cộng sản, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
2. Kiên trì thực hiện các biện pháp, ngăn chặn; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí, vi phạm pháp luật. Kết hợp giữa “xây” và “chống”, giữa thực thi và kiểm soát quyền lực. Đổi mới quy trình công tác cán bộ theo hướng mở rộng đối tượng lấy thông tin, kết hợp với lấy phiếu tín nhiệm; tổ chức thi tuyển cán bộ quản lý ở một số lĩnh vực và ở những nơi có đủ điều kiện.
3. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là công việc thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị và của mọi cán bộ, đảng viên; lãnh đạo thực hiện tốt các quy định 101, 55, 08 của Trung ương về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.
4. Kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm, nhận diện có hay không có biểu hiện suy thoái. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm; việc thực hiện cam kết nêu gương; việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.
5. Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định bảo đảm phân công rõ chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền; tránh sự tha hoá quyền lực, biến quyền lực của tập thể thành quyền lực của cá nhân; tránh sự chồng chéo dẫn tới tư tưởng trông chờ, ỷ lại hoặc bao biện làm thay.
6. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương, Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 07/7/2017 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng ở cơ sở; cấp ủy viên các cấp chịu trách nhiệm trước tập thể cấp ủy trong việc dự, nắm bắt, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với cơ sở được phân công phụ trách. 
Phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục quán triệt phương châm hành động kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, chúng ta tin tưởng rằng Đảng bộ và nhân dân Hải Dương sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, góp phần xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh.

ĐỒNG DŨNG MẠNH

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện  Thanh Miện

Theo Báo Hải Dương

 

Tin khác

Lĩnh vực thủ tục hành chính nào ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
Số lượt truy cập: 31207158
Đang trực tuyến: 272

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912