Bài viết Năng suất-chất lượng 2018-07-30 00:25:43

Hải Dương đã tích cực xây dựng, triển khai và tìm đến các giải pháp hữu hiệu đóng góp vào sự chuyển biến về năng suất chất lượng (NSCL) của các sản phẩm, hàng hóa chủ lực, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 21 tháng 5 năm 2010. Để triển khai thực hiện Chương trình này, tỉnh Hải Dương đã phê duyệt Đề án: “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các doanh nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2013-2020”.

Mục tiêu của Đề án là xây dựng phong trào năng suất, chất lượng thông qua việc xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, các công cụ cải tiến năng suất, chất lượng tiên tiến tại các doanh nghiệp; đẩy mạnh hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng nhằm góp phần tạo chuyển biến về năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Nâng cao nhận thức, năng lực quản lý, xây dựng đội ngũ chuyên gia về năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp.

Qua 3 năm triển khai (2013-2015) đề án đã đạt được những kết quả: Thông qua Đề án đã nâng cao nhận thức về NSCL cho các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý trên địa bàn tỉnh. Bước đầu đã có những tác động tích cực về nhận thức của các sở ngành trong tỉnh và một số doanh nghiệp về tầm quan trọng của NSCL và các cán bộ trực tiếp triển khai đề án đối với sự tồn tại và phát triển. Các doanh nghiệp đã được hưởng lợi trực tiếp từ Đề án: được hỗ trợ kinh phí tham gia Giải thưởng chất lượng và tặng thưởng khi đạt giải; kinh phí chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn/ quy chuẩn kỹ thuật ... điều này đã khích lệ động viên doanh nghiệp mạnh dạn áp dụng các giải pháp để nâng cao NSCL sản phẩm dịch vụ qua đó bước đầu tạo ra phong trào nâng cao NSCL tại các doanh nghiệp trong tỉnh.

Ngoài ra, trong năm 2016 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hải Dương cũng đã tiếp tục triển khai hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, các công cụ cải tiến, chứng nhận hợp chuẩn/hợp quy, giải thưởng chất lượng quốc gia, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở..., tổ chức các buổi hội thảo về năng suất chất lượng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp và đẩy mạnh hoạt động quảng bá, tuyên truyền, phổ biến về năng suất, chất lượng tại địa phương.

Theo vietq.vn

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912