Khoa Học Nông Nghiệp 2016-01-06 02:27:19

BIỂU NHẬP TIN BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU    Báo cáo kết quả thực hiện đề tài: “Nghiên cứu phục tráng và phát triển giống lạc đỏ 3 nhân nhằm duy trì chất lượng, nâng cao năng suất trên một số địa bàn tỉnh Hải Dương”   Cấp quản lý đề tài*:           • Tỉnh,Thành phố         Mã số đề tài (nếu có): NN.26.TTKN.12-14   Cơ quan chủ trì đề tài*: Trung tâm khảo nghiệm giống cây trồng tỉnh Hải Dương

Cơ quan cấp trên trực tiếp của CQ chủ trì*: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hải Dương
Bộ/ngành hoặc tỉnh/thành phố chủ quản*: Tỉnh Hải Dương
Chủ nhiệm đề tài*: Lê Thị Bẩy                 Học hàm, học vị: Kỹ sư     Giới tính:  Nữ
 
Danh sách cá nhân tham gia nghiên cứu: 
Họ và tên: Hoàng Minh Tú         Học hàm, học vị: Kỹ sư            Giới tính:  Nam
Họ và tên: Nguyễn Thị Thủy       Học hàm, học vị: Kỹ sư            Giới tính:  Nữ 
Họ và tên: Bùi Công Hiển           Học hàm, học vị: Kỹ sư            Giới tính:  Nam 
Họ và tên: Phạm Thị Uyên          Học hàm, học vị: Cử nhân        Giới tính:  Nữ 
Họ và tên: Vũ Thị Xim                Học hàm, học vị: Kỹ sư            Giới tính:  Nữ 
Hình thức đánh giá         • Nghiệm thu                       • Tổng kết        
Đánh giá xếp loại                  • Đạt     
Năm viết BC: 2015
Nơi viết BC:  Trung tâm Khảo nghiệm giống cây trồng tỉnh Hải Dương
Số trang: 43
Tóm tắt Báo cáo KQNC:
1- Mục tiêu:
- Phục tráng giống lạc đỏ 3 nhân, duy trì chất lượng giống, sạch bệnh, nâng cao năng suất, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất. Chất lượng giống phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng giống lạc QCVN01-48:2011/BNNPTNT
- Nhân rộng mô hình sản xuất giống lạc đỏ 3 nhân ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương
2- Kết quả:
Lựa chọn vật liệu khởi đầu, gieo trồng vật liệu khởi đầu để tiến hành chọn lọc phục tráng.
Đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật trên ruộng vật liệu khởi đầu 
Xây dựng bảng các tính trạng đặc trưng của giống lạc đỏ 3 nhân.
Xác định nguyên nhân thoái hoá
Chọn lọc cá thể G0, đánh giá tuyển chọn dòng G1, sản xuất giống siêu nguyên chủng, nguyên chủng để phát triển sản xuất.
Xây dựng mô hình sản xuất giống lạc đỏ 3 nhân đã phục tráng ở một số địa phương.
3- Khả năng ứng dụng và mở rộng:
Đề tài đóng góp tích cực trong việc nghiên cứu phục tráng giống lạc của địa phương nhằm duy trì chất lượng, tạo giống nguyên chủng sạch bệnh, nâng cao năng suất để mở rộng sản xuất lạc tại Hải Dương, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng hướng tới sản xuất nông nghiệp hàng hoá bền vững. Đề tài còn có ý nghĩa trong việc duy trì bảo tồn nguồn gen giống cây trồng quý hiếm, đây là giống lạc bản địa của Hải Dương cần được bảo tồn.Giống lạc đỏ 3 nhân phục tráng sẽ được phát triển rộng rãi ở vùng bãi ven sông thuộc địa bàn tỉnh và vùng đất trồng lạc như Chí Linh, Kinh Môn. Hiện nay giống lạc đỏ 3 nhân phục tráng đã được thay thế toàn bộ giống lạc đỏ của địa phương.
 

Tin khác

KH&CN phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Đồng bằng sông Hồng (04/05/2019)

Mô hình trình diễn thương phẩm giống ngô nếp lai HUA 601 và ADI 688 vụ thu đông (26/03/2019)

Hải Dương: Nuôi cá Chạch bùn cho hiệu quả kinh tế cao (04/09/2018)

Một số yêu cầu sản xuất cây vụ đông ở Hải Dương (27/07/2018)

Hiệu quả chăn nuôi hai giống gia cầm mới (27/07/2018)

Xây dựng mô hình duy trì lưu giữ và phát triển Hoa Lan trên địa bàn tỉnh Hải Dương (11/01/2016)

Xây dựng mô hình sản xuất con lai giữa Ngan trống R71 với vịt mái M14 bằng công nghệ thụ tinh .. (11/01/2016)

Xây dựng mô hình sản xuất con lai giữa Ngan trống R71 với vịt mái M14 bằng công nghệ thụ tinh .. (11/01/2016)

Xây dựng mô hình trình diễn trồng giống ngô lai F1 ADI 600 theo phương pháp làm đất tối thiểu... (07/01/2016)

Xây dựng mô hình dâu lai F1-VH15, F1-VH17 phục vụ nuôi tằm tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.. (07/01/2016)

Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá chiên (Bagarius yarrelli Sykes, 1941) quy mô nông hộ (07/01/2016)

Lựa chọn một số giống lúa mới chất lượng có đặc tính thơm chống chịu bệnh đạo ôn, bạc lá và rầy nâu (06/01/2016)

Xây dựng mô hình sản xuất lúa chất lượng, kháng bạc lá N20 tại Hải Dương. (06/01/2016)

Đánh giá kết quả của việc dồn điền, đổi thửa và đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ... (06/01/2016)

Dự án Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng vùng sản xuất nông sản tập trung đạt giá trị kinh tế cao... (06/01/2016)

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912