Xây dựng mô hình xử lý rơm, rạ làm phân hữu cơ vi sinh phục vụ sản xuất gạo an toàn góp phần giảm ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện Bình Giang – tỉnh Hải Dương

09:43 | 25/04/2017

1- Mục tiêu:

Nghiên cứu sử dụng sinh vật chỉ thị đánh giá, giám sát chất lượng môi trường nước các vùng nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương và đề xuất các giải pháp quản lý, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước.

09:38 | 25/04/2017

1- Mục tiêu:

-

...

Nghiên cứu các biên pháp tích hợp giáo dục bảo vệ mô trường cho trả mẫu giáo năm tuổi thông qua các hoạt động giáo dục

09:34 | 25/04/2017

1- Mục tiêu:

-

...

Xây dựng mô hình trình diễn mở rộng xử lý rơm rạ làm phân hữu cơ vi sinh góp phần giảm ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

09:31 | 25/04/2017

1- Mục tiêu:

-

...

Triển khai mở rộng mô hình cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường nông thôn tỉnh Hải Dương

08:31 | 28/03/2017

1- Mục tiêu:

-

...

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912