Thực trạng và giải pháp công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

04:18 | 12/12/2016

1- Mục tiêu:

- Đánh giá đúng thực trạng tình hình thực trạng an toàn giao thông đường

...

Nghiên cứu xây dựng mô hình mẫu quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn tỉnh Hải Dương

04:14 | 12/12/2016

1- Mục tiêu:

- Xây dựng những luận cứ, tiêu chí về mô hình nông thôn mới ở tỉnh Hải

...

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp đấu tranh chống tội phạm phi truyền thống trên địa bàn tỉnh Hải Dương

02:50 | 12/12/2016

1- Mục tiêu:

- Tìm hiểu, làm rõ về các loại tội phạm nói chun và tội phạm mới xuất hiện

...

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công nhân lao động trong các khu công nghiệp; cụm công nghiệp tỉnh Hải Dương.

02:47 | 12/12/2016

1- Mục tiêu:

- Đánh giá đúng thực trạng đời sống vật chất, tinh thần của công nhân lao động trong

...

Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học xử lý đáy ao nuôi trồng thuỷ sản (BIOF) từ nguồn phân thải chăn nuôi tại tỉnh Hải Dương

02:40 | 12/12/2016

1- Mục tiêu:

- Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học xử lý đáy ao nuôi trồng thuỷ sản

...

Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật tổng hợp xử lý môi trường làng nghề và khu vực gần khu công nghiệp.

02:35 | 12/12/2016

1- Mục tiêu:

-Nâng cao nhận thức về áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất gắn với bảo vệ môi trường tại cộng

...

Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng Hộ thống thông tin quản lý lý lịch tư pháp

02:27 | 12/12/2016

1- Mục tiêu:

- Tăng hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức liên quan đến cấp phiếu Lý lịch Tư

...

Xây dựng trang thông tin doanh nghiệp và sản phẩm tỉnh Hải Dương trên mạng Internet

02:20 | 12/12/2016

1- Mục tiêu:

- Nhằm đánh giá hiện trạng ứng dụng CNTT trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nắm bắt

...

Việt Nam chế tạo thành công thiết bị giám sát nguồn phóng xạ qua điện thoại thông minh

Việt Nam chế tạo thành công thiết bị giám sát nguồn phóng xạ qua điện thoại thông minh

08:19 | 18/10/2016

Với chức năng cảm biến, thiết bị giám sát nguồn phóng xạ sẽ giúp người dùng có thể biết về vị trí chính xác nguồn

...

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912