Lĩnh vực Hoạt động KHCN 2019-09-24 06:13:30

Thủ tục công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu

a) Thời hạn giải quyết:

- 15 ngày làm việc thực hiện việc đánh giá hồ sơ thông qua hội đồng đánh giá.

- 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả đánh giá hồ sơ của hội đồng để Công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu.

b) Sơ đồ Quy trình giải quyết:

Các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân

Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh

1/2 ngày

B2

 

Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công

Văn phòng Sở

Chuyển ngay sau khi nhận hồ sơ

B3

 

Xem xét, đánh giá hồ sơ để yêu cầu sửa đổi, bổ sung

 

Sở Khoa học và Công nghệ

3 ngày

B4

Thẩm định

Đánh giá hồ sơ

 

Hội đồng đánh giá công nhận kết quả NCKHvà phát triển công nghệ của tỉnh

14,5 ngày

B5

Ký duyệt hồ sơ

Lãnh đạo UBND tỉnh

6,5 ngày

B6

 

Chuyển Kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công

Văn phòng Sở

1/2 ngày

B7

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh

Không tính thời gian

c) Diễn giải quy trình

* Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ.

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Đại diện của Sở Khoa học và Công nghệ thường trực tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh thực hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

+ Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận gửi giấy hẹn/mã hồ sơ cho TCCN, trong thời gian 1/2 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ bàn giao hồ sơ cho dịch vụ bưu chính. Trong vòng ½ ngày làm việc, dịch vụ bưu chính chuyển cho Văn thư sở, Văn thư sở có trách nhiệm chuyển ngay hoặc đầu buổi tiếp theo (nếu tiếp nhận vào cuối buổi) cho Phòng Quản lý Khoa học.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc lập phiếu từ chối tiếp nhậnhồ sơnếu hồ sơ không đủ điều kiện

* Thẩm định và ký duyệt hồ sơ theo quy định.

- Phòng Quản lý Khoa học tiếp nhận hồ sơ từ Văn thư Sở và tiến hành giải quyết hồ sơ.

-  Nếu hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ có văn bảntrả lời doanh nghiệp  trong đó nêu rõ tài liệu, nội dung cần sửa đổi, bổ sung và thời hạn sửa đổi, bổ sung hoặc từ chối giải quyết hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

- Nếu hồ sơ hợp lệ:

+ Trong thời hạn 14,5 ngày làm việc, thực hiện việc đánh giá hồ sơ thông qua hội đồng đánh giá công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

+ Trong thời hạn 6,5 ngày làm việc kể từ khi có kết quả đánh giá của Hội đồng, Lãnh đạo UBND tỉnh ký duyệt hồ sơ Công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu.

* Chuyển, nhận hố sơ/kết quả và trả cho tổ chức, cá nhân.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh nhận kết quả từ Phòng Quản lý công nghệ và Sở hữu trí tuệqua dịch vụ Bưu điện và bàn giao cho nhân bộ phận trả kết quả của Trung tâm PVHHC để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Tin khác

Thủ tục Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước (09/10/2019)

Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (08/10/2019)

Thủ tục hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân đầu tư nghiên cứu (24/09/2019)

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) (24/09/2019)

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) (24/09/2019)

Thủ tục cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhân doanh nghiệp khoa học và công nghệ (24/09/2019)

Thủ tục cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (24/09/2019)

Thủ tục hỗ trợ tổ chức khoa học và công nghệ có hoạt động liên kết với tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương để hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (24/09/2019)

Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công nghệ (24/09/2019)

Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ (24/09/2019)

Thủ tục mua sáng chế, sáng kiến (24/09/2019)

Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ (05/10/2018)

Thủ tục: Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước (07/08/2017)

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ (07/08/2017)

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (01/08/2017)

Tin khác

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban biên tập: ThS. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương

Giấy phép số: 01/GP-STTTT do Sở TT&TT cấp ngày 29/06/2015.

Địa chỉ: Số 209 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương - tỉnh Hải Dương.

Website Sử dụng Portal mã nguồn mở Joomla, theo luật GNU/GPL.

Điện thoại: 0220. 3892436 - Fax: 0220.3893912